Logowanie

Projekty Uchwał

11.2.2009

Poselski projekt uchwały w sprawie dokapitalizowania banków z większościowym udziałem Skarbu Państwa

Druk nr 1690

Warszawa, 11 lutego 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt uchwały:

- w sprawie dokapitalizowania banków z większościowym udziałem Skarbu Państwa.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem uchwały upoważniamy pana posła Ludwika Dorna. (-) Tadeusz Cymański; (-) Ludwik Dorn; (-) Zbigniew Girzyński; (-) Lucjan Karasiewicz; (-) Eugeniusz Kłopotek; (-) Piotr Krzywicki; (-) Mieczysław Marcin Łuczak; (-) Gabriela Masłowska; (-) Stanisław Olas; (-) Janusz Piechociński; (-) Jerzy Polaczek; (-) Edward Siarka; (-) Anna Sobecka; (-) Kazimierz Michał Ujazdowski; (-) Andrzej Walkowiak; (-) Paweł Zalewski.


Projekt

Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Z dnia?????..

Sejm zwraca się do rządu o podjęcie decyzji o dokapitalizowaniu banków, w których Skarb Państwa posiada pośrednio lub bezpośrednio udział większościowy , kwotami w wysokości umożliwiającej rozwinięcie akcji kredytowej dla działających w Polsce przedsiębiorców.

UZASADNIENIE

?Bieżąca sytuacja gospodarcza w Polsce w coraz większym stopniu zależy od zachowania się sektora bankowego. Światowy kryzys gospodarczy oznacza w konsekwencji gwałtowne pogorszenie się sytuacji ekonomicznej polskich przedsiębiorstw, pogłębiane przez utrudniony dostęp do kredytów. Banki zaostrzyły warunki ich udzielania. Uzasadnieniem tej restrykcyjnej polityki kredytowej ma być rzekoma obawa o pojawienie się tzw. ?złych kredytów?. Członkowie Konfederacji Pracodawców Polskich sygnalizują, iż utrudnienia w uzyskiwaniu lub odnawianiu linii kredytowych dotyczą wszystkich podmiotów, także tych będących solidnymi klientami banków. Wstrzymywanie finansowania oznacza dla tych firm poważne problemy, które mogą przełożyć się na pogorszenie osiąganych wyników finansowych, a nawet na likwidację ich działalności. Bezpośrednią konsekwencją tego stanu będzie spadek dochodów dla budżetu państwa oraz wzrost bezrobocia. Szacuje się, że większa część wniosków firm o kredyt spotyka się dzisiaj z odmową lub niemożliwymi do spełnienia dodatkowymi warunkami. Bywa i tak, że w trakcie udostępniania linii kredytowej, bank cofa dalsze finansowanie lub wypowiada warunki. W rezultacie firmy nie mogą finansować bieżącej działalności i kończyć rozpoczętych inwestycji. Tym samym spowolnienie gospodarcze będzie większe, niż wynikałoby to z naturalnego cyklu koniunkturalnego.

Jednocześnie rynek finansowy cechuje się nadal znaczną nadpłynnością finansową obserwowaną np. przez dużą aktywność na rynku papierów skarbowych. Agresywna polityka depozytowa zapewnia duży strumień środków pozyskiwanych z rynku przez banki. Wartość ta ulegnie zwiększeniu, w związku z wykupem niektórych papierów skarbowych przez rząd. Mimo zamrożonych sum, obniżania stóp przez NBP i zaawansowania prac rządu nad systemem gwarancji dla banków, nie widać zwiastunów polepszenia się sytuacji w obszarze kredytowania firm, jest wręcz z dnia na dzień coraz gorzej. Według informacji prezentowanych w mediach i nieoficjalnych informacji płynących z banków duża część wolnych środków transferowana jest do zagranicznych central lub do oddziałów poszczególnych banków w innym kraju w charakterze lokat i depozytów. Zamiast służyć finansowaniu polskiej gospodarki środki te stabilizują zagraniczne systemy finansowe.?

Przywołana powyżej diagnoza pochodzi z pisma skierowanego przez prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich do premiera Donalda Tuska. Podobna diagnoza funkcjonuje już na prawach oczywistości w toczącej się debacie, w której udział biorą ekonomiści, działacze gospodarczy, publicyści ekonomiczni. Zarówno doświadczenia polskie jak i zagraniczne pozwalają stwierdzić, że dotychczas zastosowane środki polegające na kierowaniu do systemu bankowego jako całości dodatkowych strumieni finansowych w celu odblokowania akcji kredytowej, nie przynoszą założonych i pożądanych rezultatów. Banki działające w Polsce zachowują się podobnie jak banki działające w innych krajach. Ponieważ odblokowanie akcji kredytowej poprzez system bankowy jako całość nie udaje się, konieczne jest działanie niekonwencjonalne, czyli podjęcie próby działania poprzez wybrane elementy systemu bankowego. W polskich warunkach tymi elementami są banki z większościowym udziałem Skarbu Państwa.

pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.