Logowanie

Projekty Uchwał

20.10.2009

Poselski projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 2004, Nr 4, poz. 27 ze zm.) i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces

Strona 1 z 2
Druk nr 2422

Warszawa, 20 października 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt uchwały:

- w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 2004, Nr 4, poz. 27 ze zm.) i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces.


Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem uchwały upoważniamy pana posła Sebastiana Karpiniuka. (-) Paweł Arndt; (-) Marek Biernacki; (-) Bożenna Bukiewicz; (-) Janusz Cichoń; (-) Leszek Cieślik; (-) Andrzej Czuma; (-) Grzegorz Dolniak;

(-) Janusz Dzięcioł; (-) Waldy Dzikowski; (-) Jerzy Feliks Fedorowicz; (-) Łukasz Gibała; (-) Artur Gierada; (-) Rafał Grupiński; (-) Iwona Guzowska; (-) Andrzej Halicki; (-) Stanisław Huskowski; (-) Sebastian Karpiniuk; (-) Jan Kaźmierczak; (-) Małgorzata Kidawa-Błońska; (-) Józef Piotr Klim; (-) Magdalena Kochan; (-) Witold Kochan; (-) Domicela Kopaczewska; (-) Tadeusz Kopeć; (-) Leszek Korzeniowski; (-) Jacek Kozaczyński; (-) Agnieszka Kozłowska-Rajewicz; (-) Jacek Krupa; (-) Jan Kulas; (-) Izabela Leszczyna; (-) Arkadiusz Litwiński; (-) Antoni Mężydło; (-) Aldona Młyńczak; (-) Izabela Katarzyna Mrzygłocka; (-) Jan Musiał; (-) Witold Namyślak; (-) Sławomir Neumann; (-) Stefan Niesiołowski; (-) Marzena Okła-Drewnowicz; (-) Janina Okrągły; (-) Maciej Orzechowski; (-) Konstanty Oświęcimski; (-) Sławomir Piechota; (-) Teresa Piotrowska; (-) Marek Plura; (-) Norbert Raba; (-) Damian Raczkowski; (-) Grzegorz Raniewicz; (-) Ireneusz Raś; (-) Tadeusz Ross; (-) Zbigniew Rynasiewicz; (-) Grzegorz Schetyna; (-) Mirosław Sekuła; (-) Witold Sitarz; (-) Aleksander Marek Skorupa; (-) Krystyna Skowrońska; (-) Michał Stuligrosz; (-) Bożena Szydłowska; (-) Iwona Śledzińska-Katarasińska; (-) Jan Walenty Tomaka; (-) Cezary Tomczyk; (-) Jarosław Urbaniak; (-) Piotr van der Coghen; (-) Marek Wójcik; (-) Adam Wykręt; (-) Renata Zaremba; (-) Marek Zieliński; (-) Stanisław Żmijan.

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia _________ 2009 roku w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 2004, Nr 4, poz. 27 ze zm.) i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces Art. 1

1. Na podstawie art. 111 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 stycznia 1999 roku o sejmowej komisji śledczej (Dz.U. 1999, Nr 35, poz. 321) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołuje Komisję Śledczą do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 2004, Nr 4, poz. 27 ze zm.) i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii, oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces, zwaną dalej Komisją.

2. Przebieg procesu legislacyjnego oraz badania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces obejmuje okres od dnia rozpoczęcia prac legislacyjnych nad ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2003, Nr 84 poz. 774) do dnia 10 października 2009 roku. Art. 2 Do zakresu działania Komisji należy zbadanie legalności:

1) działań członków Rady Ministrów i podległych im funkcjonariuszy publicznych uczestniczących przy opracowaniu projektów ustaw o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 2004, Nr 4, poz. 27 ze zm.) oraz wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych;

2) działań posłów uczestniczących przy opracowaniu projektów ustaw o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 2004, Nr 4, poz. 27 ze zm.).

3) działań członków Rady Ministrów i podległych im funkcjonariuszy publicznych, badających proces opracowywania projektów ustaw o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 2004, Nr 4, poz. 27 ze zm.) oraz wydawanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.

Art. 3 W skład Komisji wchodzi 7 członków.

Art. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.