Logowanie

Projekty Uchwał

9.10.2009

Poselski projekt uchwały w sprawie ustanowienia Dnia Praw Rodziny

Druk nr 2430

Warszawa, 9 października 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt uchwały:

- w sprawie ustanowienia Dnia Praw Rodziny.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem uchwały upoważniamy pana posła Tadeusza Woźniaka. (-) Marek Ast; (-) Zbigniew Babalski; (-) Piotr Babinetz; (-) Andrzej Bętkowski; (-) Antoni Błądek; (-) Jan Bury s. Antoniego; (-) Daniela Chrapkiewicz; (-) Piotr Cybulski; (-) Witold Czarnecki; (-) Edward Czesak; (-) Szymon Stanisław Giżyński; (-) Kazimierz Gołojuch; (-) Krystyna Grabicka; (-) Kazimierz Hajda; (-) Andrzej Jaworski; (-) Beata Kempa; (-) Sławomir Kłosowski; (-) Henryk Kowalczyk; (-) Leonard Krasulski; (-) Marek Kwitek; (-) Marek Łatas; (-) Marzena Machałek; (-) Krzysztof Maciejewski; (-) Barbara Marianowska; (-) Jerzy Materna; (-) Kazimierz Moskal; (-) Zbysław Owczarski; (-) Stanisław Ożóg; (-) Anna Paluch; (-) Marek Polak; (-) Piotr Polak; (-) Józef Rojek; (-) Edward Siarka; (-) Anna Sikora; (-) Anna Sobecka; (-) Andrzej Szlachta; (-) Robert Telus; (-) Ryszard Terlecki; (-) Teresa Wargocka; (-) Elżbieta Witek; (-) Tadeusz Woźniak; (-) Wojciech Szczęsny Zarzycki; (-) Sławomir Zawiślak; (-) Maria Zuba.


Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia ??????.. w sprawie ustanowienia Dnia Praw Rodziny W 26 rocznicę przedłożenia przez Stolicę Apostolską wszystkim ludziom, instytucjom i władzom zainteresowanym misją rodziny w świecie współczesnym ?Karty Praw Rodziny?, w uznaniu wielkiej misji Kościoła

katolickiego i Jego Nauki Społecznej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zatroskany o przyszłość rodziny jako trwałego związku mężczyzny i kobiety otwartego na przekazywanie życia i zaspokojenie podstawowych potrzeb każdego człowieka, ustanawia 22 dzień października każdego roku Dniem Praw Rodziny. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznając, że rodzina będącą podstawową komórką społeczną stanowi fundament bytu państwa i podwaliny jego rozwoju, poleca wszystkim obywatelom, instytucjom i władzom stałą troskę o rodzinę, o jej prawa i harmonijny rozwój. Sejm swych praw. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dołoży wszelkich starań, w tym poprzez stanowienie odpowiedniego prawa i sprawowanie funkcji kontrolnej, aby rodziny w Rzeczypospolitej Polskiej mogły czuć się bezpiecznie trwając w przeświadczeniu o stałej, opiekuńczej trosce państwa o ich byt materialny i wszechstronny rozwój. Rzeczypospolitej Polskiej zachęca wszystkie rodziny do komplementarnego wypełniania ich zadań, a także do obrony i umacniania

UZASADNIENIE Dnia 22 października 1983 r., w piątą rocznicę inauguracji wielkiego pontyfikatu Papieża Jana Pawła II, Stolica Apostolska ogłosiła ?Kartę Praw Rodziny?. We ?Wprowadzeniu? do tego dzieła czytamy m. in.: ?Ważne jest właściwe zrozumienie natury i stylu (?) ?Karty". Dokument ten nie stanowi wykładu teologii dogmatycznej czy moralnej na temat małżeństwa i rodziny, chociaż wyraża myśl Kościoła w tej dziedzinie. Nie jest także kodeksem postępowania, przeznaczonym dla zainteresowanych osób czy instytucji. Również nie jest to zwykła deklaracja teoretycznych zasad, dotyczących rodziny. Celem ?Karty" jest przedstawienie wszystkim współczesnym chrześcijanom i niechrześcijanom ujęcia - na tyle pełnego i uporządkowanego, na ile to było możliwe - podstawowych praw właściwych owej naturalnej i powszechnej społeczności, jaką jest rodzina.? Stanowienie odpowiedniego prawa i jego respektowanie jest powinnością państwa w imię dobra obywateli i całej ludzkości. Ustanowienie Dnia Praw Rodziny pobudzi różne środowiska do podejmowania działań na rzecz rodziny, jak również będzie przejawem docenienia rodziny jako podmiotu będącego fundamentem bytu państwa i podwaliną jego rozwoju. Przyjęcie uchwały nie pociągnie za sobą skutków finansowych dla budżetu państwa. Przedmiot uchwały nie podlega prawu międzynarodowemu, w tym prawu Unii Europejskiej.

pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.