Logowanie

Projekty Uchwał

19.2.2010

Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego

Druk nr 2801

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Warszawa, dnia 19 lutego 2010 r.

Prezydium Sejmu ? po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów ? przedstawia Sejmowi projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego

Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego.

MARSZAŁEK SEJMU /-/ Bronisław Komorowski

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia lutego 2010 r.

o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego §


1. W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego w § 1 po wyrazach ?(druk nr 2712)? dodać wyrazy: ?- obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, w związku z wprowadzeniem parytetu płci na listach kandydatów (druk nr 2713)?. §

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.