Logowanie

Projekty Uchwał

17.12.2009

Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego

Druk nr 2594

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Warszawa, dnia 17 grudnia 2009 r.

Prezydium Sejmu ? po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów ? przedstawia Sejmowi projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego

Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego.

MARSZAŁEK SEJMU /-/ Bronisław Komorowski

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia grudnia 2009 r.

o zmianie uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego §1 W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego w § 1 wyrazy ?- komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1740), ? senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (druk nr 2211), ? poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (druk nr 2376)? zastępuje się wyrazami: ?- senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy ? Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (druk nr 2211), ? poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (druk nr 2376), ? senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2545)?. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.