Logowanie

Projekty Uchwał

15.6.2009

Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w 10. rocznicę wystąpienia Jana Pawła II w Sejmie RP

Druk nr 2053

Warszawa, 15 czerwca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Prezydium Sejmu na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu - w uzgodnieniu z Konwentem Seniorów - przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt uchwały:

-

w

10. rocznicę wystąpienia Jana Pawła II w Sejmie RP

Projekt przedstawia Marszałek Sejmu.

MARSZAŁEK SEJMU (-) Bronisław Komorowski

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia???.czerwca 2009 roku w


10. rocznicę wystąpienia Jana Pawła II w Sejmie RP

projekt

W czerwcu 1999 r. Jan Paweł II złożył wizytę w polskim parlamencie. Podczas tej wyjątkowej i symbolicznej wizyty Papież, dzieląc z Polakami radość z demokratycznych przemian, nawiązał do chlubnej historii polskiego parlamentaryzmu, którego owocem było m.in. dzieło Konstytucji 3 maja. Papież przywołał w Sejmie swoją pierwszą pielgrzymkę do Polski w czerwcu 1979 r., gdy przybył do narodu, by ogłosić Dobrą Nowinę. Przypomniał długą drogę Polaków do wolności oraz znaczenie ?Solidarności? i słowami ?Niech Duch Święty nieustannie wspiera wielki proces przemian służący odnowie oblicza ziemi, Tej naszej wspólnej ziemi? nawiązał do wezwania z 1979 r. Jan Paweł II przypomniał o poparciu Stolicy Apostolskiej dla integracji Polski z Unią Europejską, a także mówił o potrzebie budowania europejskiego gmachu na wspólnych wartościach. Powiedział wtedy, że naszym wspólnym dziełem powinna być ?wielka Europejska Wspólnota Ducha?. W 10 rocznicę spotkania Papieża Jana Pawła II z parlamentarzystami Sejm RP z wdzięcznością i dumą wspomina to niezwykle ważne dla dziejów polskiego parlamentaryzmu wydarzenie. Ojciec Święty był przez lata i nadal pozostaje autorytetem i przewodnikiem na drodze ku wolności, demokracji i zjednoczonej Europie.

pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.