Logowanie

Projekty Uchwał

17.2.2010

Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie łamania praw człowieka i obywatela na Białorusi

Druk nr 2779

Warszawa, 17 lutego 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Prezydium Sejmu na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu - w uzgodnieniu z Konwentem Seniorów - przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt uchwały:

-

w sprawie łamania praw i obywatela na Białorusi.

Projekt przedstawia Marszałek Sejmu.

człowieka

MARSZAŁEK SEJMU (-) Bronisław Komorowski

projekt

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia....... lutego 2010 roku w sprawie łamania praw człowieka i obywatela na Białorusi


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej potępia działania władz białoruskich wymierzone w przedstawicieli organizacji mniejszości polskiej oraz wzywa Białoruś do poszanowania praw człowieka i obywatela. W ciągu ostatnich miesięcy władze Rzeczypospolitej Polskiej podjęły liczne działania mające na celu intensyfikację dialogu z Republiką Białoruś. Wynikały one z przeświadczenia, że we wspólnym interesie Polski, Unii Europejskiej, ale przede wszystkim samej Białorusi leży przezwyciężenie samoizolacji, w jakiej znalazła się ona na skutek autokratycznych działań jej władz. W związku z nową falą represji przeciwko Związkowi Polaków na Białorusi oraz działaczom tej organizacji Sejm RP stoi na stanowisku, że należy rozważyć powrót do polityki sankcji wobec Białorusi. Sejm RP wyraża przekonanie, że poziom współpracy Polski i Unii Europejskiej z władzami białoruskimi powinien bezpośrednio zależeć od stopnia przestrzegania praw obywatelskich na Białorusi. Sejm RP opowiada się za podejmowaniem przez polskie władze działań zmierzających do wsparcia społeczeństwa białoruskiego, w tym zwiększenia środków finansowych na działalność niezależnych mediów, szczególnie Telewizji Biełsat. Pomoc powinna trafić do prześladowanych niezależnych od władz organizacji społecznych, w tym Związku Polaków na Białorusi. Apel Sejmu RP wynika z przekonania, że władze Republiki Białoruś represjami wobec organizacji mniejszości polskiej naruszają podstawowe prawa człowieka i obywatela, stanowiące fundament współczesnej Europy. Tym samym władze Białorusi odrzucają dotychczasową pomoc ofiarowaną im przez Polskę, a także skazują się na dalszą izolację polityczną.

pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.