Logowanie

Projekty Uchwał

23.6.2009

Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci Jana Karskiego w 95. rocznicę Jego urodzin

Druk nr 2106

Warszawa, 23 czerwca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Prezydium Sejmu na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu ? w uzgodnieniu z Konwentem Seniorów ? wnosi projekt uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej:

- w sprawie uczczenia pamięci Jana Karskiego w

95. rocznicę Jego urodzin.

Projekt przedstawia Marszałek Sejmu. MARSZAŁEK SEJMU /-/ Bronisław Komorowski

projeh

Uchwała SejmuRP z dnia .2009r. pamięciJanaKarskiego 95.rocznicęJegourodzin w Sprawie uczczenia w


Jan Karski' właściwieJan Kozielewski, to jeden Z bohaterÓw XX z niewoli zostałkurierem ruchu oporu do Rządu na UchodŹstwie.

w. Podczas

kampanii wrześniowej bronił Polski przęz najazdem niemieckim i sowieckim. Po ucieczce Brał udział.w tworzeniu Polskiego Paristwa Podziemnego. Jako jego emisariusz pierwszy poinformował świato Holokauście,przekazującdokumenty i informacje dotyczące zbrodni hitlerowskich popełnianych na narodzie zydowskim. Z polecenia polskiego podziemia i w imieniu Żydow apelowało ratunek. Po 1945 r. działał' emigracji na tzecz upamiętnieniaofiar wojny, prawdy w zyciu na publicznym, odbudowani niepodległeji demokratycznejPo lski. a InstytutYad Vashem uhonorowatGo tytułemSprawiedliwy wśrod NarodÓw Świata. Po odzyskaniu Suwerennościw 1989 r. Jan Karski zapisał' się w zbiorowej świadomości PolakÓw jako patriota, intelektualista oraz przeciwnik nietolerancji. Po reaktywacji najwyiszego polskiego odznaczen|a Prezydent RP Lech Wałęsa odznaczył Go orderem orła Białego. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, Że Jan Karski ojczyżrue. dobrze zasłuŻyłsię

Tłoczono z polec"o.u *o.,"ffieczypoĘol.te.

Polskie.

.1--

mm

IAII

AT C.* c 'o 8 zł+ fo/oY

pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.