Logowanie

Projekty Uchwał

20.10.2009

Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci księdza Jerzego Popiełuszki

Druk nr 2419

Warszawa, 20 października 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Prezydium Sejmu na podstawie art. 33 regulaminu Sejmu - w uzgodnieniu z Konwentem Seniorów - przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt uchwały:

-

w sprawie uczczenia pamięci księdza Jerzego Popiełuszki.

Projekt przedstawia Marszałek Sejmu.

MARSZAŁEK SEJMU (-) Bronisław Komorowski

projekt

UCHWALA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia


2009 roku

w sprawie uczczenia pamieci ksiedza Jerzego Popietuszki

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnqc uczciC palnip6 ingczehskiej Smierci ksipdza Jerzego Popieluszki, uprowadzonego i zamordowanego 25 lat temu przez aparat Sluzby Bezpieczenstwa PRL sklada hold temu wielkieinu czlowiekowi. Jego zycie bylo darem dla historii Polski, najpelniej wyratonym slowami Sw. Pawla. ,,Zlo dobrein zwyci~zaj".Ksiqdz Jerzy Popieluszko uczynil je przeslaniein swoich homilii, wielu przedsiqwziqC duszpasterskich, a dla nas wciqz pozostaj4 one aktualnym wezwaniern. Ksiqdz Jerzy Popieluszko jako nieustraszony orqdownik prawdy i wolnoSci nawolywal, ze ,,tylko zycie w prawdzie daje wewnqtrznq wolnoSC". Sejrn RP wyraka uznanie dla inicjatyw upainiqtniajqcych piqkne i jakke krbtkie zycie mqdrego i odwaznego czlowieka, kapelana SolidarnoSci. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, ze ksiqdz Jerzy Popieluszko swojq postawq dobrze zasluzyl siq Polsce, a painiqC Jego mqczensl

Tloczono z polecenia Marszah Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Skierowano do druku 2 0 paidziernika 2009 r. Cena 0, zl + 22% VAT OQ.

W

pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.