Logowanie

Projekty Ustaw

6.10.2008

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw

Strona 2 z 3

W całej Polsce do egzaminu przystąpiło 12 860 kandydatów, w tym na aplikację adwokacką 3 542 osoby, radcowską 8 060 osób, notarialną 1 190 osób, komorniczą 59 osób. Wynik pozytywny uzyskało jedynie 1702 kandydatów. W porównaniu z wynikami z dwóch ubiegłych lat, od kiedy obowiązują nowe zasady naboru na aplikację, tegoroczne należy określić za katastrofalne. Przyczyną takiego stanu rzeczy w powszechnej opinii osób podchodzących do egzaminu konkursowego, były rażąco trudne pytania przygotowane przez zespoły, które powołał Minister Sprawiedliwości. Test zawierał pytania z zakresu specjalistycznych dziedzin prawa, takich jak dewizowe, ochrony konkurencji, zamówień publicznych, pocztowe, czy też dotyczące sądownictwa wojskowego oraz podatku leśnego. Dla przeszło 11 tysięcy absolwentów wydziałów prawa w całej Polsce negatywny wynik egzaminu konkursowego oznacza de facto zmarnowanie roku w oczekiwaniu na kolejny egzamin, uniemożliwiając im tym samym dalszą edukację w celu zdobycia zawodu adwokata, radcy prawnego, notariusza czy komornika. Ponadto należy zauważyć, iż część w/w osób już nigdy nie podejmie próby ponownego zdawania na aplikację, gdyż w ich ocenie możliwość rozwiązania testu na poziomie umożliwiającym jego zaliczenie nie wiąże się z perfekcyjnym przygotowaniem, lecz innymi czynnikami m.in. takimi jak wiedza z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, czy szczęścia w tzw. ?strzelaniu właściwych odpowiedzi?. Pozostawienie w/w osób samych sobie niewątpliwie spowoduje znaczne ograniczenie zaufania do organów państwa, które winny stać na straży poszanowania prawa i ochrony interesów swoich obywateli.


Obecne uregulowania ustaw o adwokaturze, radcach prawnych, notariacie oraz o komornikach sądowych i egzekucji nie pozwalają bowiem przeprowadzić dwóch egzaminów konkursowych w jednym roku. Dlatego też poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw, proponuje przyjęcie rozwiązania, które pozwoli na rozwiązanie tej trudnej sytuacji w taki sposób, aby młodzi absolwenci wydziałów prawa w całej Polsce otrzymali szansę podjęcia nauki w celu zdobycia upragnionego zawodu. Projekt zakłada umożliwienie Ministrowi Sprawiedliwości wyznaczenie dodatkowego terminu przeprowadzenia egzaminu konkursowego przez jedną, kilka albo wszystkie w komisje z innych ważnych w powodów niż przeszkody terminie. przeprowadzeniu egzaminu uprzednio wyznaczonym

Odpowiednie zmiany wprowadzone w ustawach o adwokaturze, radcach prawnych, notariacie oraz o komornikach sądowych i egzekucji dadzą Ministrowi Sprawiedliwości uprawnienie do ponownego przeprowadzenia egzaminu konkursowego jeszcze w tym roku i dzięki temu da możliwość naprawienia tej fatalnej sytuacji dla absolwentów prawa. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw rodzi koszty związane z przeprowadzeniem ponownego egzaminu konkursowego na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą nie powinny znacząco odbiegać od kwoty, która zastała poniesiona w związku z organizacją egzaminu w dniu 20 września br. zaś pokryte winny być z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości. Ponadto, projekt ustawy wywołuje pozytywne skutki społecznogospodarcze oraz nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Warszawa, 17 października 2008 r. BAS-WAEM-2823/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Opinia prawna w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy ? Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Przemysław Gosiewski)

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. ? Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398, ze zmianami) sporządza się następującą opinię:

1. Przedmiot projektu ustawy Przedstawiony projekt ustawy przewiduje zmianę art. 75a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. ? Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058, ze zmianami), art. 331 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, ze zmianami), art. 71b ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. ? Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, ze zmianami) oraz art. 29c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, ze zmianami). Zmiana dotyczy zobowiązania Ministra Sprawiedliwości do wyznaczenia dodatkowego terminu przeprowadzenia egzaminu konkursowego na aplikację (adwokacką, radcowską, notarialną lub komorniczą) przez właściwą komisję egzaminacyjną, jeżeli zaszły przeszkody w przeprowadzeniu tego egzaminu w uprzednio wyznaczonym terminie. Ponadto projekt upoważnia Ministra Sprawiedliwości do wyznaczenia dodatkowego terminu przeprowadzenia egzaminu konkursowego przez niektóre albo wszystkie komisje także z innych ważnych powodów. Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.