Logowanie

Projekty Ustaw

19.11.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Strona 182 z 221

5. ............................... (data badania i podpis lekarza) _______________________________________________________________

6. ............................... (data badania i podpis lekarza) _______________________________________________________________

7. ............................... (data badania i podpis lekarza) _______________________________________________________________

8. ............................... (data badania i podpis lekarza) _______________________________________________________________


9. ............................... (data badania i podpis lekarza) _______________________________________________________________

10. ............................... (data badania i podpis lekarza) _______________________________________________________________

Data ................... Pieczęć nagłówkowa wojskowej komisji lekarskiej Część B - badania lekarskie żołnierza po powrocie do kraju po zakończeniu służby poza granicami państwa ............................................................... (nazwisko i imię żołnierza oraz imię ojca żołnierza) data urodzenia żołnierza ........................... .................... ....................................... (stopień wojskowy) (nazwa i siedziba jednostki wojskowej) 11

.............................. (podpis przewodniczącego Wojskowej Komisji Lekarskiej) Wyniki badań: _______________________________________________________________ Badania laboratoryjne: ............................... (data badania i podpis lekarza) _______________________________________________________________ Badania dodatkowe: ............................... (data badania i podpis lekarza) _______________________________________________________________ Badania specjalistyczne:

1. ............................... (data badania i podpis lekarza) _______________________________________________________________

2. ............................... (data badania i podpis lekarza) _______________________________________________________________

3. ............................... (data badania i podpis lekarza) _______________________________________________________________

4. ............................... (data badania i podpis lekarza) _______________________________________________________________

5. ............................... (data badania i podpis lekarza) _______________________________________________________________

6. ............................... (data badania i podpis lekarza) _______________________________________________________________

7. ............................... (data badania i podpis lekarza) _______________________________________________________________

8. ............................... (data badania i podpis lekarza) _______________________________________________________________

9. 12

............................... (data badania i podpis lekarza) _______________________________________________________________

10. ............................... (data badania i podpis lekarza) _______________________________________________________________

13

ZAŁĄCZNIK Nr 4 KALENDARZ OBOWIĄZUJĄCYCH SZCZEPIEŃ WYJAZDEM DO SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA I. Szczepienia pierwotne: * W pierwszym dniu - jednoczasowo:

1. dur-tężec (TyT)

2. wzw A

3. wzw B

4. wścieklizna

5. KZM

OCHRONNYCH

ŻOŁNIERZY

PRZED

- pierwsza dawka - pierwsza dawka - pierwsza dawka - pierwsza dawka - pierwsza dawka (stosownie do zaleceń WHO, Sekretariatu ONZ, Kwatery Głównej NATO)

* *

*

Po tygodniu od pierwszego szczepienia:

1. wścieklizna - druga dawka Po miesiącu od pierwszego szczepienia:

1. dur-tężec (TyT) - druga dawka

2. wzw B - druga dawka

3. wścieklizna - trzecia dawka

4. błonica (d) - jednorazowo

5. polio (IPV) - jednorazowo Po dwóch miesiącach od pierwszego szczepienia:

1. szczepionka meningokowa A+C+Y+W135- jednorazowo (stosownie do zaleceń WHO, Sekretariatu ONZ, Kwatery Głównej NATO)

2. żółta febra - jednorazowo (stosownie do zaleceń WHO, Sekretariatu ONZ, Kwatery Głównej NATO)

3. KZM - druga dawka (stosownie do zaleceń WHO, Sekretariatu ONZ, Kwatery Głównej NATO)

4. grypa - jednorazowo sezonowo II. Dawki uzupełniające:

1.

2.

3.

4.

5. Dur (Ty) wzw A wzw B wścieklizna KZM - po 6-12 miesiącach od pierwszego szczepienia - po 6-12 miesiącach od pierwszego szczepienia - po 6 miesiącach od pierwszego szczepienia - po 12 miesiącach od pierwszego szczepienia - po 12 miesiącach od pierwszego szczepienia

Przez podanie jednoczasowe szczepionki należy rozumieć wykonanie oddzielnych wakcynacji z użyciem osobnych strzykawek i igieł w odległe miejsca ciała. Odstęp czasu między pierwszą a ostatnią dawką szczepionek podawanych jednoczasowo nie może przekraczać 24 godzin. Niedopuszczalne jest mieszanie różnych szczepionek w jednej strzykawce. III. Modyfikacja schematu szczepień Modyfikację wyżej przedstawionego schematu szczepień dopuszcza się w następujących przypadkach:

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.