Logowanie

Projekty Ustaw

19.11.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Strona 85 z 221

Załącznik nr 4

Karta ewidencyjna oficera zawodowego

Nr pozycji rejestru alfabetycznego (wpisać ołówkiem)

11. Stopień wojskowy

Nr i data rozkazu

........ - .... - ..........

15. Specjalność wojskowa

16. Przynależność ewidencyjna do WKU.

1. Nazwisko, imiona, imię ojca i matki

Nazwa WKU

Data ujęcia

2. Data i miejsce urodzenia (miejscowość, gmina, powiat, województwo)

5. Stan cywilny i rodzinny

(imię i nazwisko małżonka, imiona i nazwisko oraz rok urodzenia dzieci)


3. Numer ewidencyjny PESEL

( ilość klas, kursów, rok ukończenia)

4. Wykształcenie cywilne

12. Ćwiczenia wojskowe w rezerwie ( od- do)

a) nr poz. księgi ewid. osób podl.ob.wojsk b) nr grupy kartoteki ewid.

17. Powołany do służby wojskowej data...................................................przez

13. Kategoria zdrowia

7. Miejsce zamieszkania

WKU WKU

18. Numer tabliczki tożsamości

6. Znajomość języków obcych

a) żołnierza

S

M

C

P

19.Wojskowy dokument osobisty

S

M

C

P

b) rodziny żołnierza

9. Wypadki i urazy (rodzaj, gdzie i kiedy)

14. Uwagi

10. Odznaczenia

( nazwa, nr i data uchwały - rozkazu)

Seria

Numer

Data wydania

( nazwa szkoły kursu, rok ukończenia)

8. Wykształcenie wojskowe

20. Zgodność danych z aktami personalnymi stwierdzam m.p. .........................................................

(podpis d-cy, K-ta WKU)

Data ................................................

21. Reklamacja Okres Podstawa reklamacji

22. Przydział mobilizacyjny Data

Nr str. księgi obs. mob. księgi etat

Jednostka mobilizująca mobilizowana

Miejsce stawiennictwa

23. Wydanie i wycofanie karty mobilizacyjnej Data Seria, numer wydania wycofania

24. Wydanie umundurowania do domu Podpis Numer zestawu Jednostka wojskowa Data wydania wycofania

25. Przebieg służby wojskowej i pracy cywilnej od ?do Jednostka (miejsce pracy, stanowisko) Czyj rozkaz, nr i data

Zwolniony(a) z zawodowej służby wojskowej na podstawie: art. ..........ust. .......... pkt .......... ustawy z dnia ...................... r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z ...................... r. Nr ...... poz. .....) decyzją (rozkazem) ........................... Nr .......... z ...................... r. i skierowany do WKU ................................. .....................................

podpis

Załącznik nr 5

Karta ewidencyjna podoficera zawodowego

Nr pozycji rejestru alfabetycznego (wpisać ołówkiem)

11. Stopień wojskowy

Nr i data rozkazu

........ - .... - ..........

15. Specjalność wojskowa

16. Przynależność ewidencyjna do WKU.

1. Nazwisko, imiona, imię ojca i matki

Nazwa WKU

Data ujęcia

2. Data i miejsce urodzenia (miejscowość, gmina, powiat, województwo)

5. Stan cywilny i rodzinny

(imię i nazwisko małżonka, imiona i nazwisko oraz rok urodzenia dzieci)

3. Numer ewidencyjny PESEL

( ilość klas, kursów, rok ukończenia)

4. Wykształcenie cywilne

12. Ćwiczenia wojskowe w rezerwie ( od- do)

a) nr poz. księgi ewid. osób podl.ob.wojsk b) nr grupy kartoteki ewid.

17. Powołany do służby wojskowej data...................................................przez

13. Kategoria zdrowia

7. Miejsce zamieszkania

WKU WKU

18. Numer tabliczki tożsamości

6. Znajomość języków obcych

a) żołnierza

S

M

C

P

19.Wojskowy dokument osobisty

S

M

C

P

b) rodziny żołnierza

9. Wypadki i urazy (rodzaj, gdzie i kiedy)

14. Uwagi

10. Odznaczenia

( nazwa, nr i data uchwały - rozkazu)

Seria

Numer

Data wydania

( nazwa szkoły kursu, rok ukończenia)

8. Wykształcenie wojskowe

20. Zgodność danych z aktami personalnymi stwierdzam m.p. .........................................................

(podpis d-cy, K-ta WKU)

Data ................................................

21. Reklamacja Okres Podstawa reklamacji

22. Przydział mobilizacyjny Data

Nr str. księgi obs. mob. księgi etat

< >
pobierz plik
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.