Logowanie

Projekty Ustaw

7.8.2008

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw

Strona 271 z 409

Benzyna ciężka obrabiana wodorem (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem

Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez obróbkę frakcji ropy naftowej wodorem w obecności katalizatora. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C6 do C13, wrzących w zakresie temp. od ok. 65°C do 230°C.

Tabela F

Strona 30 z 30

nr indeksowy: 649-328-00-1

nr WE: 265-151-9

nr CAS: 64742-49-0

Benzyna lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem


Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez obróbkę frakcji ropy naftowej wodorem w obecności katalizatora. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C4 do C11, wrzących w zakresie temp. od ok. minus 20°C do 190°C. nr indeksowy: 649-329-00-7 nr WE: 265-178-6 nr CAS: 64742-73-0

Benzyna lekka hydroodsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem

Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z procesu katalitycznego hydroodsiarczania. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C4 do C11, wrzących w zakresie temp. od ok. minus 20°C do 190°C. nr indeksowy: 649-330-00-2 nr WE: 265-185-4 nr CAS: 64742-82-1

Benzyna ciężka hydroodsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem

Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z procesu katalitycznego hydroodsiarczania. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C7 do C12, wrzących w zakresie temp. od ok. 90°C do 230°C. nr indeksowy: 649-331-00-8 nr WE: 270-092-7 nr CAS: 68410-96-8

Destylaty średnie obrabiane wodorem (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem

Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów z procesu obróbki średniego destylatu wodorem. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C5 do C10, wrzących w zakresie temp. od ok. 127°C do 188°C. nr indeksowy: 649-332-00-3 nr WE: 270-093-2 nr CAS: 68410-97-9

Destylaty lekkie obrabiane wodorem (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem

Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów z procesu obróbki lekkiego destylatu wodorem. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C6 do C9, wrzących w zakresie temp. od ok. 3°C do 194°C. nr indeksowy: 649-333-00-9 nr WE: 270-094-8 nr CAS: 68410-98-0

Destylaty ciężkie obrabiane wodorem, produkty ze szczytu deizoheksanizera (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem

Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji produktów z procesu obróbki ciężkich destylatów wodorem. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C3 do C6, wrzących w zakresie temp. od ok. minus 49°C do 68°C. nr indeksowy: 649-334-00-4 nr WE: 270-988-8 nr CAS: 68512-78-7

Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory aromatyczne lekkie obrabiane wodorem; Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem

Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez obróbkę frakcji ropy naftowej wodorem w obecności katalizatora. Składa się przede wszystkim z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C8 do C10, wrzących w zakresie temp. od ok. 135°C do 210°C. nr indeksowy: 649-335-00-X nr WE: 285-511-9 nr CAS: 85116-60-5

Benzyna lekka z krakingu termicznego, hydroodsiarczona (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem

Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez frakcjonowanie hydroodsiarczonego termicznie krakowanego destylatu. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C5 do C11, wrzących w zakresie temp. od ok. 23°C do 195°C. nr indeksowy: 649-336-00-5 nr WE: 285-512-4 nr CAS: 85116-61-6

Benzyna lekka obrabiana wodorem, zawierająca cykloalkany (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem

Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana podczas destylacji frakcji ropy naftowej. Składa się z głównie z alkanów i cykloalkanów wrzących w zakresie temp. od ok. minus 20°C do 190°C. nr indeksowy: 649-338-00-6 nr WE: 295-433-7 nr CAS: 92045-52-8

Benzyna hydroodsiarczona, w pełnym zakresie destylacji (ropa naftowa); Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem

Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana z procesu katalitycznego hydroodsiarczania. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C4 do C11, wrzących w zakresie temp. od ok. 30°C do 250°C. Tabela F Strona 31 z 31

nr indeksowy: 649-339-00-1

nr WE: 295-438-4

nr CAS: 92045-57-3

Benzyna (ropa naftowa), uwodornione produkty lekkie z olefin; Niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem

Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywana przez obróbkę wodorem frakcji ropy naftowej pochodzącej z procesu pirolizy w obecności katalizatora. Składa się przede wszystkim z nienasyconych węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w zakresie od C5 do C11, wrzących w zakresie temp. od ok. 35°C do 190°C. nr indeksowy: 649-340-00-7 nr WE: 295-443-1 nr CAS: 92045-61-9

< >
pobierz plik
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.