Logowanie

Ustawy

 • Ustawa o podatku od towarów i usług3.2.2005

  Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 r. Nr54 ze zm.) reguluje zakres opodatkowania od towarów i usług. W ustawie unormowano kwestię płatników i podatników, obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, pomiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów, wysokości opodatkowani, odliczania i zwrotu podatku, odliczania częściowego. W niniejszym akcie prawnym zawarto również problematykę deklaracji, rejestracji i informacji podsumowujących, zapłaty podatku, dokumentacji i procedur szczególnych.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich1.2.2005

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. 2004 r., Nr 286, poz. 2870 ze zm.) określa, w zakresie ustalonym w planie rozwoju obszarów wiejskich,szczegółowe warunki i tryb udzielania, wstrzymywania, zawieszania, zwracania i zmniejszania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych oraz przestrzenny zasięg wdrażania tego działania.

 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego8.10.2004

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.) reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Ustaw ta normuje zakres praw i obowiązków właścicieli i lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy, kwestię lokali socjalnych.

 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym19.5.1003

  Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 168 poz. 1186 ze zm.). Krajowy Rejestr Sądowy obejmuje rejestr przedsiębiorców (z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także rejestr dłużników niewypłacalnych.

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.