Logowanie

Ustawy

3.8.2009

Zmiany kompetencji organów wojewódzkich

Możliwość wydawania poleceń organom administracji rządowej i samorządom to najważniejsza prerogatywa wojewodów, która przysługuje im od 1 sierpnia. Nowelizacja przepisów wprowadzona w ustawie z 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. nr 92, poz. 753), wzmacnia pozycję wojewody jako przedstawiciela administracji rządowej w terenie.

Rzeczpospolita Michał Cyrankiewicz 03 08 2009


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.