Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 100 POZ 2

Tytuł:

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 61 porozumienia EOG i art. 1 ust. 3 części I protokołu 3 do Porozumienia o nadzorze i trybunale — Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA o niewnoszeniu zastrzeżeń

Data ogłoszenia:2006-04-27


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 100 POZ 2

C 100/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.4.2006

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

URZĄD NADZORU EFTA

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 61 porozumienia EOG i art. 1 ust. 3 części I protokołu 3 do Porozumienia o nadzorze i trybunale Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA o niewnoszeniu zastrzeżeń (2006/C 100/02) Data przyjęcia decyzji: 30 listopada 2005 r. Państwo EFTA: Norwegia Nr pomocy: Sprawa 57702 Tytuł: Program badawczo-rozwojowy dotyczący technologii gazowych o podwyższonych parametrach ekologicznych („Gassnova”) Cel: Głównym celem programu jest zwiększenie intensywności prac badawczo-rozwojowych dotyczących elektrowni gazowych z instalacjami służącymi do wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla w celu ograniczenia jego emisji z tego rodzaju elektrowni Podstawa prawna: Decision No 352 to the Storting (2002-2003), Decision No 69 to the Storting (20032004), Proposition No 250 to the Storting (2003-2004), decision No 549, Budget resolution No 9 to the Storting (2004-2005) from the Committee for Energy and Environment, Royal decree of 17.12.2004 concerning the establishment and decision on by-laws and authority for the administrative agency Gassnova, and Regulation on amendments to Regulation of 16.12.1977, No 14 and Regulation of 16.12.1977, No 15 Budżet/czas trwania: Program pomocy finansowany będzie z dywidend rocznych uzyskanych z funduszu specjalnego przeznaczenia dysponującego kapitałem w wysokości 2 mld NOK (ok. 253 mln EUR). Dywideny roczne funduszu wynoszą 91,8 mln NOK (ok. 12 mln EUR). Okres realizacji programu wynosi dziesięć lat Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregister


pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 100 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C100 - 7 z 200627.4.2006

  Europejski Bank Inwestycyjny uruchamia inicjatywę na rzecz uniwersyteckich badań naukowych

 • Dz. U. C100 - 5 z 200627.4.2006

  MEDIA Plus (2001-2005) — Wprowadzenie programu wspierającego rozwój, rozpowszechnianie i promocję utworów audiowizualnych — Zaproszenie do składania wniosków EACEA/02/06 — Wsparcie przy realizacji projektów pilotażowych

 • Dz. U. C100 - 4 z 200627.4.2006

  Skład Trybunału EFTA

 • Dz. U. C100 - 3 z 200627.4.2006

  Wyrok Trybunału z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie E-4/05: HOB-vín przeciwko Islandii oraz Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins (Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Alkoholowego i Tytoniowego w Islandii) (swobodny przepływ towarów — monopole państwowe o charakterze handlowym — wymóg realizowania dostaw towarów na paletach i włączania ceny palety w cenę produktu — dyskryminacja importerów napojów alkoholowych — nadużywanie pozycji dominującej)

 • Dz. U. C100 - 1 z 200627.4.2006

  Kursy walutowe euro

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.