Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 100 POZ 4

Tytuł:

Skład Trybunału EFTA

Data ogłoszenia:2006-04-27


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 100 POZ 4

C 100/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej SKŁAD TRYBUNAŁU EFTA (2006/C 100/04)

27.4.2006

1. Skład Trybunału Na wniosek rządu Norwegii oraz na mocy zgody trzech umawiających się stron Porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości (porozumienia o nadzorze i trybunale), Henrik Bull został powołany jako następca Pera Tresselta na sędziego Trybunału EFTA na okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Na otwartym posiedzeniu Trybunału EFTA mającym miejsce w dniu 12 stycznia 2006 r. Henrik Bull złożył przysięgę, o której mowa w art. 2 protokołu 5 do wyżej wymienionego porozumienia. 2. Wybór Prezesa Trybunału W następstwie powołania nowego sędziego Trybunału EFTA i zgodnie z art. 30 porozumienia o nadzorze i trybunale, Carl Baudenbacher został w dniu 12 stycznia 2006 r. ponownie wybrany na stanowisko Prezesa Trybunału EFTA na okres od dnia 12 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.


pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 100 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C100 - 7 z 200627.4.2006

  Europejski Bank Inwestycyjny uruchamia inicjatywę na rzecz uniwersyteckich badań naukowych

 • Dz. U. C100 - 5 z 200627.4.2006

  MEDIA Plus (2001-2005) — Wprowadzenie programu wspierającego rozwój, rozpowszechnianie i promocję utworów audiowizualnych — Zaproszenie do składania wniosków EACEA/02/06 — Wsparcie przy realizacji projektów pilotażowych

 • Dz. U. C100 - 3 z 200627.4.2006

  Wyrok Trybunału z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie E-4/05: HOB-vín przeciwko Islandii oraz Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins (Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Alkoholowego i Tytoniowego w Islandii) (swobodny przepływ towarów — monopole państwowe o charakterze handlowym — wymóg realizowania dostaw towarów na paletach i włączania ceny palety w cenę produktu — dyskryminacja importerów napojów alkoholowych — nadużywanie pozycji dominującej)

 • Dz. U. C100 - 2 z 200627.4.2006

  Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 61 porozumienia EOG i art. 1 ust. 3 części I protokołu 3 do Porozumienia o nadzorze i trybunale — Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA o niewnoszeniu zastrzeżeń

 • Dz. U. C100 - 1 z 200627.4.2006

  Kursy walutowe euro

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.