Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 109 POZ 2

Tytuł:

Pomoc państwa — Francja, Irlandia i Włochy — Pomoc państwa nr C 78/2001 (ex NN 22/2001) — Irlandia — Zwolnienie z podatku akcyzowego od olejów mineralnych wykorzystywanych jako paliwo do produkcji tlenku glinu w regionie Shannon — Pomoc państwa nr C 79/2001 (ex NN 23/2001) — Francja — Zwolnienie z podatku akcyzowego od olejów mineralnych wykorzystywanych jako paliwo do produkcji tlenku glinu w regionie Gardanne — Pomoc państwa nr C 80/2001 (ex NN 26/2001) — Włochy — Zwolnienie z podatku akcyzowego od olejów mineralnych wykorzystywanych jako paliwo do produkcji tlenku glinu na Sardynii — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE

Data ogłoszenia:2006-05-09


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 109 POZ 2

C 109/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej POMOC PAŃSTWA — FRANCJA, IRLANDIA I WŁOCHY Pomoc państwa nr C 78/2001 (ex NN 22/2001) — Irlandia

9.5.2006

Zwolnienie z podatku akcyzowego od olejów mineralnych wykorzystywanych jako paliwo do produkcji tlenku glinu w regionie Shannon Pomoc państwa nr C 79/2001 (ex NN 23/2001) — Francja Zwolnienie z podatku akcyzowego od olejów mineralnych wykorzystywanych jako paliwo do produkcji tlenku glinu w regionie Gardanne Pomoc państwa nr C 80/2001 (ex NN 26/2001) — Włochy Zwolnienie z podatku akcyzowego od olejów mineralnych wykorzystywanych jako paliwo do produkcji tlenku glinu na Sardynii Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE (2006/C 109/02)


(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Pismem z dnia 7 grudnia 2001 r. Komisja zawiadomiła Francję, Irlandię i Włochy o swojej ostatecznej decyzji w sprawie wspomnianych wyżej środków w odniesieniu do okresu do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz o swojej decyzji o rozszerzeniu procedury, o której mowa w art. 88 ust. 2 TWE, w odniesieniu do okresu od dnia 1 stycznia 2004 r. Pełen tekst decyzji jest opublikowany w Dz.U. L 119 z 4.5.2006. Pisma, w których Komisja zawiadomiła wymienione państwa członkowskie o swojej pierwotnej decyzji o wszczęciu procedury zostały opublikowane wraz ze streszczeniem w Dz.U. C 30 z 2.2.2002, str. 21 i str. 25. Zainteresowane strony mogą zgłaszać swoje uwagi na temat środków, w odniesieniu do których Komisja rozszerzyła procedurę, w ciągu miesiąca od daty publikacji niniejszego zawiadomienia i decyzji na podany poniżej adres Kancelarii ds. Pomocy Państwa w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej: European Commission Directorate-General for Competition State Aid Greffe SPA 3 6/5 B-1049 Brussels Faks: (32-2) 296 12 42 Nadesłane uwagi zostaną przekazane Francji, Irlandii i Włochom. Zgłaszające uwagi zainteresowane strony mogą wystąpić z odpowiednio umotywowanym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 109 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C109 - 10 z 20069.5.2006

  Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 26 kwietnia 2006 r. o projekcie dyrektywy w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (EBC/2006/21)

 • Dz. U. C109 - 9 z 20069.5.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4173 — Nippon Sheet Glas/Pilkington)

 • Dz. U. C109 - 3 z 20069.5.2006

  Procedura informacyjna — przepisy techniczne

 • Dz. U. C109 - 1 z 20069.5.2006

  Kursy walutowe euro

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.