Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 147 POZ 7

Tytuł:

Zawiadomienie w sprawie zbliżającego się upływu terminu obowiązywania niektórych środków antydumpingowych

Data ogłoszenia:2006-06-23


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 147 POZ 7

23.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 147/7

Zawiadomienie w sprawie zbliżającego się upływu terminu obowiązywania niektórych środków antydumpingowych (2006/C 147/04) 1. Zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. (1) w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej Komisja zawiadamia, iż o ile nie zostanie wszczęty przegląd zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą, wymienione poniżej środki antydumpingowe wygasną w dniu podanym w poniższej tabeli. 2. Procedura Producenci ze Wspólnoty mogą złożyć pisemny wniosek o przeprowadzenie przeglądu. Wniosek ten musi zawierać dostateczne dowody na to, iż wygaśnięcie środków może spowodować kontynuację lub wznowienie praktyk dumpingowych oraz szkody. Jeżeli Komisja postanowi dokonać przeglądu danych środków, importerzy, eksporterzy, przedstawiciele kraju wywozu oraz producenci wspólnotowi będą mieli możliwość rozwinięcia, odrzucenia lub zgłoszenia uwag do kwestii zawartych we wniosku o przeprowadzenie przeglądu. 3. Termin Producenci ze Wspólnoty mogą przedłożyć pisemny wniosek o przeprowadzenie przeglądu na podstawie określonej powyżej procedury tak, by dotarł on do Dyrekcji Generalnej ds. Handlu (Wydział B-1) J-79 5/16, B-1049 Komisji Europejskiej w Brukseli (2) w jakimkolwiek terminie od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia, lecz nie poźniej niż trzy miesiące przed datą podaną w poniższej tabeli. 4. Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r.


Produkt Kraj(-e) pochodzenia lub wywozu Środki Podstawa prawna Data wygaśnięcia

Tlenki cynku

Chińska Republika Ludowa

Cło antydumpingowe

Rozporządzenie Rady (WE) nr 408/2002 (Dz.U. L 62 z 5.3.2002, str. 7) rozszerzone na przywóz niektórych tlenków cynku wysyłanych z Wietnamu, zgłoszonych i niezgłoszonych jako pochodzące z Wietnamu rozporządzeniem Rady (WE) nr 1623/2003 (Dz.U. L 232 z 18.9.2003, str. 1) i rozszerzone na przywóz niektórych tlenków cynku zmieszanych z krzemionką, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej rozporządzeniem Rady (WE) nr 1623/2003 (Dz.U. L 232 z 18.9.2003, str. 1)

6.3.2007

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Faks: (32-2) 295 65 05.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 147 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C147 - 11 z 200623.6.2006

  Zaproszenie do składania wniosków PIL-2006

 • Dz. U. C147 - 10 z 200623.6.2006

  Zaproszenie do składania ofert SUB 01-2006

 • Dz. U. C147 - 9 z 200623.6.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4252 — SCA Forest/Jämtlamell Industri) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C147 - 8 z 200623.6.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4243 — International Automotive Components/Lear Corporation (European Interior Business)) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C147 - 6 z 200623.6.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4229 — APHL/L&R/Netcare/General Healthcare Group) (1)

 • Dz. U. C147 - 5 z 200623.6.2006

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C147 - 1 z 200623.6.2006

  Konkluzje Rady w sprawie promowania zdrowego trybu życia i zapobiegania cukrzycy typu 2

 • Dz. U. C147A - 1 z 200623.6.2006

  Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług – Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Generalnego (grupa zaszeregowania AD15) – COM/2006/10028

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.