Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 157 POZ 22

Tytuł:

12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Data ogłoszenia:2006-07-06


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 157 POZ 22

C 157 E/22

Wtorek 5 lipiec 2005

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

6.7.2006

PRZEWODNICTWO: Mario MAURO Wiceprzewodniczący

12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.

13. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności *** — Fundusz Spójności *** — Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ***I — Utworzenie europejskiego ugrupowania współpracy transgranicznej (EUWT) ***I — Europejski Fundusz Społeczny ***I — Europejski Fundusz Rybołówstwa * (debata)


Tymczasowe sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne zasady dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności [COM(2004)0492 — 2004/0163(AVC)] — Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Konstantinos Hatzidakis (A6-0177/2005). Tymczasowe sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego Fundusz Spójności [COM(2004)0494 — 2004/0166(AVC)] — Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Alfonso Andria (A6-0178/2005). Sprawozdanie dotyczące projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [COM(2004)0495 — C6-0089/2004 — 2004/0167(COD)] — Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Giovanni Claudio Fava (A6-0184/2005). Sprawozdanie dotyczące projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiego ugrupowania współpracy transgranicznej (EUWT) (COM(2004)0496 — C6-0091/2004 — 2004/0168(COD)) — Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Jan Olbrycht (A6-0206/2005). Sprawozdanie dotyczące projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (COM(2004)0493 — C6-0090/2004 — 2004/0165(COD)) — Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: José Albino Silva Peneda (A6-0216/2005). Sprawozdanie dotyczące projektu rozporządzenia Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rybołówstwa (COM(2004)0497 — C6-0212/2004 — 2004/0169(CNS)) — Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: David Casa (A6-0217/2005). Konstantinos Hatzidakis przedstawił sprawozdanie (A6-0177/2005). Alfonso Andria przedstawił sprawozdanie (A6-0178/2005). Giovanni Claudio Fava przedstawił sprawozdanie (A6-0184/2005). Jan Olbrycht przedstawił sprawozdanie (A6-0206/2005). José Albino Silva Peneda przedstawił sprawozdanie (A6-0216/2005). David Casa przedstawił sprawozdanie (A6-0217/2005). Głos zabrał Alun Michael (urzędujący Przewodniczący Rady). Głos zabrali: Danuta Hübner (członkini Komisji), Vladimír Špidla (członek Komisji) i Joe Borg (członek Komisji).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 157 POZ 22 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.