Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 165 POZ 35

Tytuł:

Sprawa F-60/06: Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2006 r. — Stump i Camba Constenla przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

Data ogłoszenia:2006-07-15


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 165 POZ 35

15.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 165/35

Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2006 r. — Stump i Camba Constenla przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości (Sprawa F-60/06) (2006/C 165/70) Język postępowania: francuski

— zasądzenie zadośćuczynienia za krzywdę doznaną przez skarżącą, ocenionego tymczasowo ex aequo et bono na kwotę 200 000 EUR, a także odszkodowania w wysokości wynagrodzenia skarżącej od lipca 2005 r do 15 października 2009 r. — obciążenie Eurojust kosztami postępowania. Zarzuty i główne argumenty Skarżąca, były członek personelu tymczasowego Eurojust, kwestionuje decyzję o rozwiązaniu jej umowy z końcem okresu próbnego. Na poparcie swych żądań podnosi następujące zarzuty: — naruszenie art. 14 warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich oraz art. 9 regulaminu pracowniczego; — naruszenie ogólnej zasady prawa nakazującej uzasadnienie każdego aktu wpływającego negatywnie na interesy skarżącej; — oczywiste błędy w ocenie okoliczności prowadzące do błędnego stosowania prawa; faktycznych


Strony Strona skarżąca: Krisztina Stump (Luksemburg, Luksemburg) i Carmen Camba Constenla (Luksemburg, Luksemburg) [Przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats] Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Żądania strony skarżącej — uchylenie decyzji o powołaniu skarżących na urzędników Wspólnot Europejskich w zakresie, w jakim ustalają ich grupy zaszeregowania przy naborze na podstawie art. 12 lub 13 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego; — obciążenie Trybunału Sprawiedliwości kosztami postępowania. Zarzuty i główne argumenty Na poparcie swoich skarg skarżące podnoszą zarzuty bardzo zbliżone do zarzutów podnoszonych w ramach sprawy F-12/ 06 (1).

— naruszenie ogólnej zasady dobrej administracji i prawa do obrony; — nadużycie władzy. Jeżeli chodzi o wniosek o zadośćuczynienie i odszkodowanie, skarżąca uważa, że wielokrotnie padała ofiarą molestowania i zniesławienia.

(1) Dz. U. UE C 86 z 8.4.2006 r., str. 48.

Skarga wniesiona w dniu 23 maja 2006 r. — Guarnieri przeciwko Komisji (Sprawa F-62/06) (2006/C 165/72) Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2006 r. — Sapara przeciwko Eurojust (Sprawa F-61/06) (2006/C 165/71) Język postępowania: angielski Strony Strona skarżąca: Daniela Guarnieri (St-Stevens-Woluwe, Belgia) (Przedstawiciel: E. Boigelot, avocat) Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich Żądania strony skarżącej — uchylenie decyzji Komisji z dnia 5 sierpnia 2005 r. niekorzystnej dla skarżącej w zakresie, w jakim przez zastosowanie zasady zapobiegającej kumulacji, o której mowa w art. 67 ust. 2 regulaminu pracowniczego dokonuje ona odliczenia belgijskiej renty sierocej od dodatku rodzinnego i postanawia w rezultacie, że określona kwota podlega zwrotowi z jej wynagrodzenia w oparciu o art. 85 regulaminu pracowniczego; Język postępowania: francuski

Strony Strona skarżąca: Cathy Sapara (Haga, Niderlandy) (Przedstawiciele: G. Vandersanden i C. Ronzi, avocats) Strona pozwana: Eurojust Żądania strony skarżącej — uchylenie decyzji z dnia 6 lipca 2005 r. o rozwiązaniu umowy skarżącej i przywrócenie jej do Eurojust od tego samej dnia;

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 165 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C165 - 38 z 200615.7.2006

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 154 z 1.7.2006.

 • Dz. U. C165 - 37 z 200615.7.2006

  Sprawa F-81/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 13 czerwca 2006 r. — Maccanti przeciwko CESE

 • Dz. U. C165 - 36 z 200615.7.2006

  Sprawa F-64/06: Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2006 r. — Bergström przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C165 - 36 z 200615.7.2006

  Sprawa F-65/06: Skarga wniesiona w dniu 22 maja 2006 r. — Pereira Sequeira przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C165 - 35 z 200615.7.2006

  Sprawa F-61/06: Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2006 r. — Sapara przeciwko Eurojust

 • Dz. U. C165 - 35 z 200615.7.2006

  Sprawa F-62/06: Skarga wniesiona w dniu 23 maja 2006 r. — Guarnieri przeciwko Komisji

 • Dz. U. C165 - 34 z 200615.7.2006

  Sprawa F-91/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 31 maja 2006 r. — Frankin i in. przeciwko Komisji (Emerytura — Przeniesienie uprawnień emerytalnych nabytych w Belgii — Oddalenie wniosków skarżących o wsparcie)

 • Dz. U. C165 - 34 z 200615.7.2006

  Sprawa F-38/06 R: Postanowienie Prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 31 maja 2006 r. — Bianchi przeciwko Europejskiej Fundacji Kształcenia (Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego — Wniosek o zawieszenie wykonania i o zastosowanie środków tymczasowych)

 • Dz. U. C165 - 34 z 200615.7.2006

  Sprawa F-59/06: Skarga wniesiona w dniu 8 maja 2006 r. — Kerstens przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C165 - 33 z 200615.7.2006

  Sprawa F-3/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 15 maja 2006 r. — Schmit przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Urzędnicy — Awans — Ocena — Termin na wniesienie zażalenia — Interes w działaniu — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C165 - 33 z 200615.7.2006

  Sprawa F-13/05: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 18 maja 2006 r. — Corvoisier i in. przeciwko EBC (Personel Europejskiego Banku Centralnego — Ogłoszenie o naborze — Akt niekorzystny — Postępowanie poprzedzające wniesienie skargi — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C165 - 32 z 200615.7.2006

  Sprawa T-140/06: Skarga wniesiona w dniu 8 maja 2006 r. — Philip Morris Products przeciwko OHIM (kształt paczki papierosów)

 • Dz. U. C165 - 32 z 200615.7.2006

  Sprawa T-145/06: Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2006 r. — Omya przeciwko Komisji

 • Dz. U. C165 - 31 z 200615.7.2006

  Sprawa T-139/06: Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2006 r. — Francja przeciwko Komisji

 • Dz. U. C165 - 30 z 200615.7.2006

  Sprawa T-136/06: Skarga wniesiona w dniu 5 maja 2006 r. — Sanabel Relief Agency przeciwko Radzie

 • Dz. U. C165 - 30 z 200615.7.2006

  Sprawa T-137/06: Skarga wniesiona w dniu 5 maja 2006 r. — Abdrabbah przeciwko Radzie

 • Dz. U. C165 - 30 z 200615.7.2006

  Sprawa T-138/06: Skarga wniesiona w dniu 5 maja 2006 r. — Nasuf przeciwko Radzie

 • Dz. U. C165 - 29 z 200615.7.2006

  Sprawa T-134/06: Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2006 r. — Central przeciwko OHIM — Pages Jaunes (słowny znak towarowy PAGESJAUNES.COM)

 • Dz. U. C165 - 29 z 200615.7.2006

  Sprawa T-135/06: Skarga wniesiona w dniu 5 maja 2006 r. — Al-Faqih przeciwko Radzie

 • Dz. U. C165 - 28 z 200615.7.2006

  Sprawa T-131/06: Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2006 r. — Sonia Rykiel Création et Diffusion de Modèles przeciwko OHIM — Cuadrado (SONIA SONIA RYKIEL)

 • Dz. U. C165 - 28 z 200615.7.2006

  Sprawa T-132/06: Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2006 r. — Gorostiaga Atxalandabaso przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C165 - 27 z 200615.7.2006

  Sprawa T-42/06 R: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 maja 2006 r. — Gollnisch przeciwko Parlamentowi (Środki tymczasowe — Akt Parlamentu — Ochrona immunitetu członka Parlamentu — Wniosek o zawieszenie wykonania — Dopuszczalność)

 • Dz. U. C165 - 27 z 200615.7.2006

  Sprawa T-130/06: Skarga wniesiona w dniu 3 maja 2006 r. — Drax Power i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C165 - 26 z 200615.7.2006

  Sprawa T-73/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 maja 2006 r. — Martin Magone przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Urzędnicy — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Skarga o stwierdzenie nieważności — Skarga o odszkodowanie i zadośćuczynienie — Oczywisty błąd w ocenie — Obowiązek uzasadnienia — Nadużycie władzy — Molestowanie psychiczne)

 • Dz. U. C165 - 26 z 200615.7.2006

  Sprawa T-134/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 maja 2006 r. — Belgia przeciwko Komisji (Europejski Fundusz Społeczny — Windykacja należności poprzez potrącenie wierzytelności Wspólnot — Przedawnienie — Odsetki za zwłokę — Skarga o stwierdzenie nieważności — Zarzut niedopuszczalności — Akt podlegający zaskarżeniu — Niedopuszczalność)

 • Dz. U. C165 - 26 z 200615.7.2006

  Sprawa T-398/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 5 maja 2006 r. — Tesoka przeciwko Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (FEACVT) (przekazanie Sądowi do spraw Służby Publicznej)

 • Dz. U. C165 - 25 z 200615.7.2006

  Sprawa T-95/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 maja 2006 r. — Lavagnoli przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Urzędnicy — Sprawozdanie z oceny — Prawidłowość postępowania w sprawie oceny — Wykonywanie funkcji przedstawiciela pracowników i związków zawodowych — obowiązek uzasadnienia — Skarga o stwierdzenie nieważności postępowania i uchylenie decyzji)

 • Dz. U. C165 - 25 z 200615.7.2006

  Sprawa T-331/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 maja 2006 r. — R przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Urzędnicy — Powołanie — Zaklasyfikowanie do grupy zaszeregowania — Art. 31 ust. 2 regulaminu pracowniczego)

 • Dz. U. C165 - 25 z 200615.7.2006

  Sprawa T-395/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie Air One przeciwko Komisji (Pomoc państwa — Transport lotniczy — Skarga do Komisji — Brak zajęcia stanowiska przez Komisję — Skarga na bezczynność — Termin — Dopuszczalność)

 • Dz. U. C165 - 24 z 200615.7.2006

  Sprawa T-279/03: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 maja 2006 r. — Galileo International Technology i in. przeciwko Komisji (Skarga o odszkodowanie — Pozaumowna odpowiedzialność Wspólnoty — Wspólnotowy projekt systemu radionawigacji satelitarnej (Galileo) — Szkoda, na którą powołują się właściciele znaków towarowych i nazw handlowych zawierających wyraz „Galileo” — Odpowiedzialność Wspólnoty w braku bezprawnego zachowania jej organów — Nienormalny i szczególny charakter szkody)

 • Dz. U. C165 - 24 z 200615.7.2006

  Sprawa T-93/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 maja 2006 r. — Kallianos przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Urzędnicy — Potrącenia z wynagrodzenia — Świadczenie alimentacyjne w ramach postępowania rozwodowego — Wykonanie orzeczenia sądu krajowego)

 • Dz. U. C165 - 23 z 200615.7.2006

  Sprawa C-237/06 P: Odwołanie wniesione w dniu 28 maja 2006 r. przez Guida Stracka od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (pierwsza izba) z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie T-4/05 Guido Strack przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C165 - 23 z 200615.7.2006

  Sprawa C-21/05: Postanowienie prezesa szóstej izby Trybunału z dnia 15 lutego 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C165 - 22 z 200615.7.2006

  Sprawa C-235/06: Skarga wniesiona w dniu 24 maja 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii

 • Dz. U. C165 - 22 z 200615.7.2006

  Sprawa C-236/06: Skarga wniesiona w dniu 24 maja 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C165 - 21 z 200615.7.2006

  Sprawa C-224/06: Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2006 r.– Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C165 - 21 z 200615.7.2006

  Sprawa C-226/06: Skarga wniesiona w dniu 17 maja 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C165 - 21 z 200615.7.2006

  Sprawa C-227/06: Skarga wniesiona w dniu 17 maja 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii

 • Dz. U. C165 - 20 z 200615.7.2006

  Sprawa C-222/06: Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C165 - 20 z 200615.7.2006

  Sprawa C-223/06: Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C165 - 19 z 200615.7.2006

  Sprawa C-216/06: Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2006 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C165 - 19 z 200615.7.2006

  Sprawa C-218/06: Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C165 - 19 z 200615.7.2006

  Sprawa C-219/06: Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C165 - 18 z 200615.7.2006

  Sprawa C-211/06 P: Odwołanie wniesione w dniu 9 maja 2006 r. przez Hertę Adam od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie T-342/04 Herta Adam przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C165 - 17 z 200615.7.2006

  Sprawa C-205/06: Skarga wniesiona w dniu 5 maja 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Austrii

 • Dz. U. C165 - 17 z 200615.7.2006

  Sprawa C-210/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Szegedi Ítélőtábla (Węgry) w dniu 5 maja 2006 r. — Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt.

 • Dz. U. C165 - 16 z 200615.7.2006

  Sprawa C-200/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Bruxelles w dniu 4 maja 2006 r. w sprawie Raffinerie tirlemontoise SA przeciwko Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)

 • Dz. U. C165 - 16 z 200615.7.2006

  Sprawa C-201/06: Skarga wniesiona w dniu 4 maja 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C165 - 15 z 200615.7.2006

  Sprawa C-197/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van koophandel Hasselt (Belgia) w dniu 3 maja 2006 r. — Confederatie van immobiliën-boroepen van België VZW i Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars przeciwko Willem van Leuken

 • Dz. U. C165 - 15 z 200615.7.2006

  Sprawa C-198/06: Skarga wniesiona w dniu 2 maja 2006 r. przez Komisję Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga

 • Dz. U. C165 - 14 z 200615.7.2006

  Sprawa C-191/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Trybunale di Lecce — Sezonie distaccata di Gallipoli w dniu 4 kwietnia 2006 r. — postępowanie karne przeciwko Aniello Gallo i Gianluce Damonte

 • Dz. U. C165 - 14 z 200615.7.2006

  Sprawa C-193/06 P: Odwołanie wniesione w dniu 24 kwietnia 2006 r. przez Société des Produits Nestlé SA od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie T-74/04 Société des Produits Nestlé SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), interwenient: Quick restaurants SA

 • Dz. U. C165 - 13 z 200615.7.2006

  Sprawa C-188/06 P: Odwołanie wniesione w dniu 12 kwietnia 2006 r. przez Schneider Electric SA od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie T-48/03 Schneider Electric SA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C165 - 13 z 200615.7.2006

  Sprawa C-189/06 P: Odwołanie wniesione w dniu 13 kwietnia 2006 r. przez TEA-CEGOS, SA i Services techniques globaux (STG) SA od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawach połączonych T-376/05 i T-383/05 TEA-CEGOS, SA, STG SA i GHK Consulting Ltd przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C165 - 12 z 200615.7.2006

  Sprawa C-215/05P: Odwołanie wniesione w dniu 21 marca 2005 r. przez Théodoros Papoulakos od postanowienia wydanego przez Sąd Pierwszej Instancji (pierwsza izba) w dniu 26 listopada 2001 r. w sprawie T-248/01 Théodoros Papoulakos przeciwko Republice Włoskiej i Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C165 - 12 z 200615.7.2006

  Sprawa C-180/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Wien (Austria) w dniu 7 kwietnia 2006 r. — Renate Ilsinger przeciwko Martin Dreschers (zarządca majątku Schlank & Schick GmbH w upadłości)

 • Dz. U. C165 - 11 z 200615.7.2006

  Sprawa C-286/05: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 4 maja 2006 r. (wniosek Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Niemcy o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) — Reinhold Haug przeciwko Land Baden-Württemberg (Ochrona interesów finansowych Wspólnot Europejskich — Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2988/95 — Zwrot pomocy wspólnotowej — Retroaktywne stosowanie łagodniejszej kary administracyjnej)

 • Dz. U. C165 - 11 z 200615.7.2006

  Sprawa C-354/05: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 18 maja 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 2003/55/WE — Rynek wewnętrzny gazu ziemnego)

 • Dz. U. C165 - 10 z 200615.7.2006

  Sprawa C-11/05: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 maja 2005 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Gerechtshof te Amsterdam — Niderlandy) — Friesland Coberco Dairy Foods BV, działająca pod nazwą „Friesland Supply Point Ede” przeciwko Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Noord/kantoor Groningen (Wspólnotowy kodeks celny — Procedura przetwarzania pod kontrolą celną — Oddalenie wniosku o wydanie pozwolenia na przetwarzanie pod kontrolą celną przez krajowe organy celne — Wiążący charakter rozstrzygnięć komitetu kodeksu celnego — Brak — Właściwość Trybunału do orzekania o ważności tych rozstrzygnięć w trybie art. 234 WE — Brak — Wykładnia art. 133 lit. e) kodeksu celnego — Wykładnia art. 502 ust. 3 i art. 504 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 — Globalna ocena wszystkich okoliczności towarzyszących wnioskowi o wydanie pozwolenia)

 • Dz. U. C165 - 10 z 200615.7.2006

  Sprawa C-122/05: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 18 maja 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa — Dyrektywa 2003/87/WE — System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych — Brak transpozycji w przewidzianym terminie)

 • Dz. U. C165 - 9 z 200615.7.2006

  Sprawa C-509/04: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 maja 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden — Niderlandy) — Magpar VI BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën (Podatki pośrednie od gromadzenia kapitału — Dyrektywa 69/335/EWG — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i bb) — Podatek kapitałowy — Zwolnienie — Warunki — Zachowanie nabytych udziałów przez okres pięciu lat)

 • Dz. U. C165 - 8 z 200615.7.2006

  Sprawa C-416/04 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 11 maja 2006 r. — The Sunrider Corp. przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Artykuł 8 ust. 1 lit. b), art. 15 ust. 3 i art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego VITAFRUIT — Sprzeciw właściciela krajowego słownego znaku towarowego VITAFRUT — Rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego — Dowód na wyrażenie przez właściciela zgody na używanie wcześniejszego znaku towarowego — Podobieństwo towarów)

 • Dz. U. C165 - 8 z 200615.7.2006

  Sprawa C-431/04: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 4 maja 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof — Niemcy) — Massachusetts Institute of Technology (Prawo patentowe — Produkty lecznicze — Rozporządzenie (EWG) nr 1768/92 — Dodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych — Pojęcie „mieszaniny aktywnych składników”)

 • Dz. U. C165 - 7 z 200615.7.2006

  Sprawa C-384/04: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 maja 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) — Zjednoczone Królestwo) — Commissioners of Customs & Excise, Attorney General przeciwko Federation of Technological Industries (Szósta dyrektywa VAT — Artykuły 21 ust. 3 i art. 22 ust. 8 — Przepisy krajowe służące zwalczaniu oszustw — Solidarna odpowiedzialność za zapłatę podatku VAT — Ustanowienie zabezpieczenia płatności podatku VAT, do którego zobowiązany jest inny podmiot)

 • Dz. U. C165 - 6 z 200615.7.2006

  Sprawa C-372/04: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 16 maja 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal (Civil Division) (Zjednoczone Królestwo)) — Yvonne Watts, The Queen przeciwko Bedford Primary Care Trust, Secretary of State for Health (Zabezpieczenie społeczne — Krajowy system opieki zdrowotnej finansowany ze środków państwowych — Koszty medyczne poniesione w innym państwie członkowskim — Artykuły 48 WE-50 WE i art. 152 ust. 5 WE — Artykuł 22 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71)

 • Dz. U. C165 - 5 z 200615.7.2006

  Sprawa C-340/04: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 11 maja 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Włochy) — Carbotermo SpA, Consorzio Alisei przeciwko Comune di Busto Arsizio, AGESP SpA (Dyrektywa 93/96/EWG — Zamówienia publiczne na dostawy — Udzielenie zamówienia bez przetargu — Udzielenie zamówienia na rzecz przedsiębiorstwa, którego instytucja zamawiająca jest akcjonariuszem)

 • Dz. U. C165 - 5 z 200615.7.2006

  Sprawa C-343/04: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 maja 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof -Austria) –Land Oberösterreich przeciwko ČEZ, a. s. (Konwencja brukselska — Artykuł 16 pkt 1 lit. a) — Jurysdykcja wyłączna w sprawach, których przedmiotem są prawa rzeczowe na nieruchomościach — Powództwo o zaniechanie immisji, względnie wyeliminowanie ryzyka immisji oddziałujących na nieruchomość przygraniczną, powodowanych przez elektrownię atomową położoną na terytorium państwa sąsiadującego z państwem, w którym położona jest nieruchomość — Brak możliwości zastosowania)

 • Dz. U. C165 - 4 z 200615.7.2006

  Sprawa C-169/04: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 4 maja 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez VAT and Duties Tribunal, London — Zjednoczone Królestwo) — Abbey National plc (interwenient: Inscape Investment Fund) przeciwko Commissioners of Customs & Excise (Szósta dyrektywa VAT — Artykuł 13 część B lit. d) pkt 6 — Zarządzanie funduszami powierniczymi — Zwolnienie od podatku — Pojęcie „zarządzania” — Funkcje depozytariusza — Upoważnienie do wypełniania obowiązków w zakresie zarządzania administracyjnego)

 • Dz. U. C165 - 4 z 200615.7.2006

  Sprawa C-221/04: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 maja 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 92/43/EWG — Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory — Ochrona gatunków — Polowanie z użyciem wnyków na prywatnych terenach łowieckich — Castilla y León)

 • Dz. U. C165 - 3 z 200615.7.2006

  Sprawa C-508/03: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 4 maja 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dopuszczalność — Przedmiot sporu — Jurysdykcja sądów krajowych — Bezprzedmiotowość skargi — Pewność prawa i uzasadnione oczekiwania wykonawcy — Dyrektywa 85/337/EWG — Ocena skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia na środowisko naturalne — Przedsięwzięcie „White City” — Przedsięwzięcie „Crystal Palace” — Przedsięwzięcia wchodzące w zakres załącznika II do dyrektywy 85/337 — Obowiązek poddania ocenie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko — Ciężar dowodu — Transpozycja dyrektywy 85/337 do prawa krajowego — Zezwolenie udzielone w wieloetapowym postępowaniu)

 • Dz. U. C165 - 3 z 200615.7.2006

  Sprawa C-98/04: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 4 maja 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Uchybienie zobowiązaniom Państwa Członkowskiego — Dyrektywa 85/337/EWG — Ocena skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia na środowisko naturalne — Brak wniosku o zezwolenie oraz oceny przed realizacją przedsięwzięcia — Niedopuszczalność skargi)

 • Dz. U. C165 - 2 z 200615.7.2006

  Sprawa C-397/03 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 maja 2006 r. — Archer Daniels Midland Co. i Archer Daniels Midland Ingredients Ltd przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Rynek lizyny syntetycznej — Grzywny — Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien — Zasada niedziałania prawa wstecz — Zasada non bis in idem — Równość traktowania — Obrót, który może zostać wzięty pod uwagę)

 • Dz. U. C165 - 2 z 200615.7.2006

  Sprawa C-459/03: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 30 maja 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Irlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza — Część XII — Ochrona i zachowanie środowiska morskiego — System rozstrzygania sporów ustanowiony w konwencji — Postępowanie arbitrażowe wszczęte w ramach tego systemu przez Irlandię przeciwko Zjednoczonemu Królestwu — Spór dotyczący zakładu MOX w Sellafield (Zjednoczone Królestwo) — Morze Irlandzkie — Art. 292 WE i 193 EA — Zobowiązanie do nie poddawania sporów dotyczących wykładni lub stosowania traktatu procedurze rozstrzygania innej niż w nim przewidziana — Umowa mieszana — Kompetencja Wspólnoty 1157 — Art. 10 WE i 193 EA — Obowiązek współpracy)

 • Dz. U. C165 - 1 z 200615.7.2006

  Sprawa C-197/03: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 11 maja 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 69/335/EWG — Artykuły 10 i 12 — Podatki pośrednie od gromadzenia kapitału — Zasady prawa wspólnotowego dotyczące zwrotu nienależnego świadczenia)

 • Dz. U. C165 - 1 z 200615.7.2006

  Sprawa C-290/03: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 4 maja 2006 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez House of Lords — Zjednoczone Królestwo) — Diane Barker (FC) przeciwko London Borough of Bromley (Dyrektywa 85/337/EWG — Ocena skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia na środowisko naturalne — Przedsięwzięcie „Crystal Palace” — Przedsięwzięcia wchodzące w zakres załącznika II do dyrektywy 85/337 — Zezwolenie udzielone w wieloetapowym postępowaniu)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.