Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 192

 • Dz. U. C192 - 38 z 200616.8.2006

  Rezolucja Komitetu Regionów w sprawie: Urzeczywistnianie Europy poprzez współpracę ponadgraniczną — apel o przyjęcie rozporządzenia w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej

 • Dz. U. C192 - 34 z 200616.8.2006

  Rezolucja Komitetu Regionów w sprawie Cele polityczne Komitetu Regionów na lata 2006-2008

 • Dz. U. C192 - 25 z 200616.8.2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie

 • Dz. U. C192 - 21 z 200616.8.2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów i2010 — Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia

 • Dz. U. C192 - 15 z 200616.8.2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji do Rady w sprawie polityk europejskich dotyczących młodzieży: Wychodzenie naprzeciw obawom młodych ludzi w Europie — wprowadzanie w życie Europejskiego Paktu na rzecz Młodzieży i wspieranie aktywnego obywatelstwa

 • Dz. U. C192 - 12 z 200616.8.2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie ZIELONA KSIĘGA w sprawie racjonalizacji zużycia energii, czyli jak uzyskać więcej mniejszym nakładem środków

 • Dz. U. C192 - 8 z 200616.8.2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów Poprawa zdrowia i bezpieczeństwa oraz zwiększenie zaufania obywateli: strategia w zakresie zdrowia i ochrony konsumentów oraz wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia i ochrony konsumentów na lata 2007 — 2013

 • Dz. U. C192 - 1 z 200616.8.2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczącego usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego kolejowego i drogowego

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.