Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 194 POZ 39

Tytuł:

Środki odnoszące się do reorganizacji — Decyzja w sprawie środków odnoszących się do reorganizacji wobec Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. (Opublikowana zgodnie z art. 6 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń)

Data ogłoszenia:2006-08-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 194 POZ 39

18.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Środki odnoszące się do reorganizacji

C 194/39

Decyzja w sprawie środków odnoszących się do reorganizacji wobec Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. (Opublikowana zgodnie z art. 6 dyrektywy 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów ubezpieczeń) (2006/C 194/08)

Zakład ubezpieczeń Data wydania, data wejścia w życie i rodzaj decyzji


Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. con sede in Genova, Via Fieschi n. 3/9 I-16121 Dekret Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego z 28 lipca 2006 r. rozwiązujący organizacje nadzorcze i kontrolne Zarządzenie ISVAP z 28 lipca 2006 powołujące nadzwyczajnego komisarza i radę nadzorczą Termin wejścia w życie: 28 lipca 2006

Właściwe organy

Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi Via Sallustiana, 53 I-00187 Roma Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo Via del Quirinale, 21 I-0087 Roma Prof. Angelo Pace Via Fieschi n. 3/9 I-16121 Genova Włochy Art. 231 e seguenti del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

Organ nadzoru

Wyznaczony zarządca

Prawo właściwe

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 194 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C194 - 41 z 200618.8.2006

  Zaproszenie do składania wniosków — DG EAC nr 45/06 — Przyznanie dotacji na wdrożenie i rozwój platform i środków przeznaczonych do promowania i wspierania mobilności uczniów przyuczających się do zawodu i innych młodych ludzi w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego

 • Dz. U. C194 - 40 z 200618.8.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4207 — Campina/Fonterra Co-operative Group/JV) (1)

 • Dz. U. C194 - 38 z 200618.8.2006

  Zawiadomienie dotyczące dostosowania zgodnie z poziomem inflacji niektórych kwot przewidzianych w dyrektywach dotyczących ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

 • Dz. U. C194 - 35 z 200618.8.2006

  Pomoc państwa — Niemcy — Pomoc państwa C 25/2006 (ex E 1/2006) — Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013 — Nieprzyjęcie przez państwo członkowskie właściwych środków — Wszczęcie formalnego postępowania wyjaśniającego zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE — Zaproszenie do przedkładania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dz. U. C194 - 30 z 200618.8.2006

  Pomoc państwa — Republika Słowacka — Pomoc państwa nr C 21/2006 (ex N 635/2005) — Pomoc regionalna na rzecz stoczni Slovenské lodenice Komárno — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE (1)

 • Dz. U. C194 - 26 z 200618.8.2006

  Pomoc państwa — Słowenia — Pomoc państwa nr C 19/2006 (ex NN 29/2006) — Domniemana pomoc państwa na rzecz Javor Pivka — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE (1)

 • Dz. U. C194 - 22 z 200618.8.2006

  Pomoc państwa — Słowenia — Pomoc państwa nr C 20/2006 (ex NN 30/2006) — Domniemana pomoc państwa na rzecz Novoles Straža — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE (1)

 • Dz. U. C194 - 2 z 200618.8.2006

  Wytyczne wspólnotowe w sprawie pomocy państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach (1)

 • Dz. U. C194 - 1 z 200618.8.2006

  Kursy walutowe euro

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.