Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 204 POZ 2

Tytuł:

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

Data ogłoszenia:2006-08-26


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 204 POZ 2

Strona 1 z 3
C 204/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.8.2006

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (2006/C 204/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Data przyjęcia decyzji: 24.1.2006 Państwo członkowskie: Włochy Nr pomocy: N 11/06 Tytuł: Przedłużenie okresu obowiązywania programu pomocy na rzecz ochrony środowiska N433/04 we Friuli-Venice-Julia Cel: Ochrona środowiska naturalnego Podstawa prawna: Decisione della Giunta Regionale n. 1002 del 22 aprile 2004 concernente la Legge regionale 18/2003 Budżet: 2 mln EUR Intensywność lub kwota pomocy: 30 % plus premie w wysokości 10 % dla ŚMP lub 5 % dla przedsiębiorstw prowadzących działalność na obszarach określonych w art. 87 ust. 3 lit. c). 15 % dla ŚMP za przyjęcie nowych norm wspólnotowych Czas trwania: 2006-2007 Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


Data przyjęcia decyzji: 21.9.2005 Państwo Członkowskie: Zjednoczone Królestwo Nr pomocy: N 117/2005 Tytuł: Łączne zamówienia sektora publicznego na dostęp szerokopasmowy w Szkocji Cel: Celem planowanego środka jest objęcie zaawansowanymi usługami szerokopasmowymi różnych podmiotów administracji publicznej, takich jak szkoły, biblioteki czy ratusze w pewnych rejonach Szkocji. Projekt przewiduje łączne ujęcie zapotrzebowania sektora publicznego na takie usługi i udostępnienie ich za pośrednictwem zamówień sektora publicznego Podstawa prawna: The measure will be implemented under Section 69 of the Local Government Act 1973 and Section 20 of the Local Government in Scotland Act 2003 Całkowity budżet: Przewiduje się, że całkowita kwota budżetu zamówień finansowanych ze zasobów państwowych będzie wynosiła około 100 mln GBP (około 145 mln EUR) Intensywność pomocy: 100 % Czas trwania projektu: 5-7 lat Inne informacje: Wybrany usługodawca (wybrani usługodawcy) otrzyma(ją) zlecenie dostarczania na zasadzie masowej i niedyskryminacyjnej dostępu innym operatorom, jeśli wykorzystuje(ą) część dóbr wytworzonych w ramach projektu w celu świadczenia usług klientom prywatnym i przedsiębiorstwom Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 28.3.2006 Państwo Członkowskie: Cypr Nr pomocy: N 65/2006 Cel: Rozwój regionalny — Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Nazwa pomocy: Tροποποίηση του καθεστώτος ενισχύσεων για τεχνολογική αναβάθµιση του µεταποιητικού τοµέα Podstawa prawna: Υπ. Α. 15.11.2005 Roczne planowane wydatki: 5,1 mln EUR Czas trwania: 31.12.2006 Sektory gospodarcze: Ograniczona do przemysłu wytwórczego Nazwa i adres podmiotu udzielającego pomocy: Ministry of Commerce, Industry and Tourism, Nicosia Inne informacje: Program pomocy — Dotacja bezpośrednia Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 7.6.2006 Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo Nr środka pomocy: N 194/2006 Tytuł: Screen East Content Investment Fund Cel: Kapitał ryzyka dla MŚP Podstawa prawna: „National Lottery Act 1993” amendment of section 23 (No 2) Order 1999 Budżet: 2 285 714 GBP (około 3,32 mln EUR)

26.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Cel: Pomoc regionalna Podstawa: Finance Act 2006 Budżet: 35 000 000 EUR

C 204/3

Czas trwania: do 30 września 2008 r. Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 204 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C204 - 36 z 200626.8.2006

  Ogłoszenie o przetargu na refundację wywozową do owsa wywożonego z Finlandii i ze Szwecji w roku gospodarczym 2006/2007

 • Dz. U. C204 - 35 z 200626.8.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4294 — Arcelor/SNCFL/CFL Cargo) (1)

 • Dz. U. C204 - 34 z 200626.8.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4182 — Hörmann/MN/ACP JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C204 - 33 z 200626.8.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4091 — Linde/Spectra) (1)

 • Dz. U. C204 - 30 z 200626.8.2006

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C204 - 26 z 200626.8.2006

  Publikacja wniosku o rejestrację zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. C204 - 9 z 200626.8.2006

  Pomoc państwa — Niemcy — Pomoc państwa nr C 34/2006 (ex N 29/2005) — Wprowadzenie naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) w Północnej Nadrenii-Westfalii — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE (1)

 • Dz. U. C204 - 8 z 200626.8.2006

  Pomoc państwa — Zjednoczone Królestwo (Artykuły 87–89 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) — Zawiadomienie Komisji na mocy art. 88 ust. 2 traktatu WE skierowane do pozostałych państw członkowskich i zainteresowanych stron — Pomoc państwa nr C 16/2005 (ex N 232/2004) — Sprzedaż Tote (1)

 • Dz. U. C204 - 5 z 200626.8.2006

  Pomoc państwa — Szwecja — Pomoc państwa C 35/2006 (ex NN 37/2006) — Sprzedaż gruntu poniżej ceny rynkowej — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE (1)

 • Dz. U. C204 - 1 z 200626.8.2006

  Kursy walutowe euro

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.