Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 259 POZ 4

Tytuł:

Odpowiedź Prezydencji Rady i Komisji na list od Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA

Data ogłoszenia:2006-10-27


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 259 POZ 4

C 259/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.10.2006

Odpowiedź Prezydencji Rady i Komisji na list od Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA (2006/C 259/02) „Stewart Baker Zastępca sekretarza ds. polityki Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA Waszyngton DC 20528

Szanowny Panie, W dniu 11 października 2006 r. otrzymaliśmy drogą elektroniczną Pański list adresowany do Prezydencji Rady i Komisji w sprawie interpretacji niektórych postanowień zobowiązań (Undertakings) wydanych przez DHS w dniu 11 maja 2004 w związku z przekazywaniem przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR). Przyjmując do wiadomości treść Pańskiego listu, pragniemy potwierdzić wagę, jaką UE i jej państwa członkowskie przykładają do poszanowania praw podstawowych, w szczególności do ochrony danych osobowych. Zobowiązanie DHS do dalszego wdrażania zobowiązań (Undertakings) pozwala UE uznać, że do celów wprowadzania w życie umowy, zapewnia on odpowiedni poziom ochrony danych.


Z poważaniem,

Irma ERTMAN Jonathan FAULL”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 259 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C259 - 19 z 200627.10.2006

  Zezwolenie na przyznanie pomocy państwa w ramach postanowień art. 87 i 88 traktatu WE — Przypadki, w odniesieniu do których Komisja nie wnosi zastrzeżeń

 • Dz. U. C259 - 17 z 200627.10.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C259 - 13 z 200627.10.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C259 - 6 z 200627.10.2006

  Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 września 2006 r. do dnia 30 września 2006 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

 • Dz. U. C259 - 5 z 200627.10.2006

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C259 - 1 z 200627.10.2006

  List Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) Stanów Zjednoczonych Ameryki adresowany do Prezydencji Rady i Komisji w sprawie interpretacji niektórych postanowień zobowiązań wydanych przez DHS w dniu 11 maja 2004 r. w związku z przekazywaniem przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.