Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 266 POZ 16

Tytuł:

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji — Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2005

Data ogłoszenia:2006-10-31


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 266 POZ 16

C 266/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.10.2006

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji — Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2005 (2006/C 266/06) Pełna publikacja końcowych sprawozdań finansowych znajduje się pod następującym adresem: www.enisa.europa.eu Źródło: Dane Agencji. Niniejsze tabele przedstawiają skróconą wersję danych dostarczonych przez Agencję w jej własnym sprawozdaniu finansowym.

Tabela 1 Wykonanie budżetu za rok budżetowy 2005


(w tys. euro) Dochody Dochody wpisane w ostateczny budżet roku budżetowego Dochody pobrane Przeznaczenie wydatków Wydatki Środki w ramach budżetu ostatecznego

31.10.2006

Źródło dochodów

PL

wpisane

przyznane na zobowiązania

wypłacone

przeniesione

anulowane

Dotacje wspólnotowe

6 346

4 400

Tytuł I Personel Tytuł II Administracja Tytuł III Działania cyjne opera-

2 375 2 483

1 764 1 772

1 490 453

257 1 065

628 965

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1 488 Ogółem 6 346

1 004 4 540

196 2 139

790 2 112

502 2 095

Ogółem

6 346

4 400

C 266/17

C 266/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Tabela 2 Rachunek dochodów i wydatków za rok budżetowy 2005

(w tys. Euro) 2005

31.10.2006

Dochody operacyjne Dotacje wspólnotowe Ogółem (a) Wydatki operacyjne Personel Administracja Działania operacyjne Ogółem (b) Wynik operacyjny (c = a - b) 1 040 1 594 517 3 151 1 100 4 251 4 251

Tabela 3 Bilans na dzień 31 grudnia 2005 r.

(w tys. euro) 2005

Aktywa Aktywa trwałe Należności Środki pieniężne Ogółem Pasywa Wynik z poprzednich lat budżetowych Wynik ekonomiczny roku budżetowego Zobowiązania krótkoterminowe Ogółem 0 1 100 1 767 2 867 344 13 2 510 2 867

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 266 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C266 - 52 z 200631.10.2006

  Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego — Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. C266 - 49 z 200631.10.2006

  Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin — Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. C266 - 46 z 200631.10.2006

  Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii — Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. C266 - 43 z 200631.10.2006

  Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii — Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. C266 - 40 z 200631.10.2006

  Europejska Fundacja Kształcenia — Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. C266 - 37 z 200631.10.2006

  Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy — Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. C266 - 34 z 200631.10.2006

  Eurojust — Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. C266 - 31 z 200631.10.2006

  Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób — Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. C266 - 28 z 200631.10.2006

  Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego — Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. C266 - 25 z 200631.10.2006

  Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej — Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. C266 - 22 z 200631.10.2006

  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności — Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. C266 - 19 z 200631.10.2006

  Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy — Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. C266 - 13 z 200631.10.2006

  Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu — Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. C266 - 10 z 200631.10.2006

  Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego — Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. C266 - 7 z 200631.10.2006

  Europejska Agencja Odbudowy — Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. C266 - 4 z 200631.10.2006

  Europejska Agencja Leków — Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2005

 • Dz. U. C266 - 1 z 200631.10.2006

  Europejska Agencja Ochrony Środowiska — Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2005

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.