Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 274 POZ 33

Tytuł:

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (1)

Data ogłoszenia:2006-11-10


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 274 POZ 33

10.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 274/33

Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (2006/C 274/04)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Pomoc nr Państwo Członkowskie Region Nazwa programu pomocy

XE 20/06 Rzeczpospolita Polska Południowy — 1.2 Uchwała nr XXXVII/935/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy horyzontalnej na tworzenie nowych miejsc pracy Uchwała nr XXXVII/935/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy horyzontalnej na tworzenie nowych miejsc pracy. Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (1) (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. nr 9 poz. 84 z późn. zmianami) ramach programu Roczna całościowa kwota Gwarantowane pożyczki Zgodnie z artykułem 4 ust. 2-5 i art. 5 i 6 rozporządzenia 1.1.2006 r. Do 31.12.2006 r. Art. 4: Tworzenie zatrudnienia Art. 5: Rekrutacja pracowników znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych Art. 6: Zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych Tak Tak 0,8 milion EUR


Podstawa prawna

Planowane w roczne wydatki

Maksymalna intensywność pomocy Data wykonania Okres trwania systemu lub indywidualnej pomocy Cel pomocy

Sektory gospodarcze, których pomoc dotyczy Nazwa i adres władzy przyznającej pomoc Pomoc podlegająca wymogowi uprzedniej notyfikacji Komisji

— Wszystkie sektory Wspólnoty (1) kwalifikujące się do przyznania pomocy w zakresie zatrudnienia Rada Miejska w Gliwicach PL-44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 Zgodnie z art. 9 rozporządzenia

Tak

Tak

(1) Z wyjątkiem sektora stoczniowego i innych sektorów, które podlegają specjalnym zasadom w zakresie rozporządzeń i dyrektyw regulujących pomoc państwa w ramach sektora.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 274 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C274 - 45 z 200610.11.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4439 — Ryanair/Aer Lingus) (1)

 • Dz. U. C274 - 44 z 200610.11.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4336 — MAN/Scania) (1)

 • Dz. U. C274 - 42 z 200610.11.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C274 - 38 z 200610.11.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C274 - 36 z 200610.11.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (1)

 • Dz. U. C274 - 34 z 200610.11.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dz. U. C274 - 25 z 200610.11.2006

  Pomoc państwa — Dania — Pomoc państwa nr C 41/2006 (ex N 318/a/2004) — Zwrot podatku od emisji CO2 od uregulowanego limitami zużycia paliw w przemyśle — Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE (1)

 • Dz. U. C274 - 2 z 200610.11.2006

  Pomoc państwa — Finlandia — Pomoc państwa C 7/06 (ex NN83/05) — Finnish Road Enterprise (Fińskie Przedsiębiorstwo Drogowe) — Zaproszenie do przedkładania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 traktatu WE (1)

 • Dz. U. C274 - 1 z 200610.11.2006

  Kursy walutowe euro

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.