Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 287-E POZ 17

Tytuł:

7. Głosowanie

Data ogłoszenia:2006-11-24


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 287-E POZ 17

24.11.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 287 E/17

Wtorek, 17 stycznia 2006 r.

7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w ząłaczniku „Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

7.1. Zmiana rozporządzenia (WE) nr 533/2004 (Chorwacja) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia (WE) Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 533/2004 [COM(2005)0563 — C6-0406/2005 — 2005/0226(CNS)] — Komisja Spraw Zagranicznych Sprawozdawca: Elmar Brok (A6-0002/2006) (Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1) PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0001)


7.2. Protokół do Umowy ramowej o handlu i współpracy z Republiką Korei * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy ramowej o handlu i współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Korei z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej [COM(2005)0281 — C6-0303/2005 — 2005/0121(CNS)] — Komisja Handlu Zagranicznego Sprawozdawca: Enrique Barón Crespo (A6-0398/2005). (Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2) PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0002)

7.3. Umieszczenie Malediwów na liście państw dotkniętych tsunami na Oceanie Indyjskim w grudniu 2004 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2000/24/WE w celu umieszczenia Malediwów na liście krajów, do których decyzja ta ma zastosowanie, w związku z falami tsunami na Oceanie Indyjskim w grudniu 2004 r. [COM(2005)0460 — C6-0319/2005 — 2005/0195(CNS)] — Komisja Budżetowa Sprawozdawca: Esko Seppänen (A6-0407/2005). (Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3) PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0003)

7.4. Statystyki dotyczące transportu towarów wodami śródlądowymi ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi [COM(2005)0366 — C6-0249/2005 — 2005/0150(COD)] — Komisja Transportu i Turystyki Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0333/2005). (Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 287-E POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C287E - 336 z 200624.11.2006

  P6_TA(2006)0033Niepełnosprawność i rozwójRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie niepełnosprawności i rozwoju

 • Dz. U. C287E - 334 z 200624.11.2006

  P6_TA(2006)0032KambodżaRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Kambodży

 • Dz. U. C287E - 331 z 200624.11.2006

  P6_TA(2006)0031Egipt: przemoc w stosunku do uchodźców z SudanuRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie stosowania przemocy wobec sudańskich uchodźców w Egipcie

 • Dz. U. C287E - 330 z 200624.11.2006

  P6_TA(2006)0030Peru: Ekstradycja i proces byłego prezydenta Alberto FujimoriegoRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Peru

 • Dz. U. C287E - 323 z 200624.11.2006

  P6_TA(2006)0029Przyszłość Strategii Lizbońskiej z punktu widzenia równouprawnienia płciRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłości strategii lizbońskiej z punktu widzenia równouprawnienia płci (2004/2219(INI))

 • Dz. U. C287E - 312 z 200624.11.2006

  P6_TA(2006)0028Europejska Polityka SąsiedztwaRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS) (2004/2166(INI))

 • Dz. U. C287E - 306 z 200624.11.2006

  P6_TA(2006)0027Struktura, tematy i ramy oceny debaty na temat przyszłości Unii EuropejskiejRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie okresu refleksji: struktura, zagadnienia i kontekst oceny debaty na temat Unii Europejskiej (2005/2146(INI))

 • Dz. U. C287E - 302 z 200624.11.2006

  P6_TA(2006)0026Czeczenia po wyborach i społeczeństwo obywatelskie w RosjiRezolucja Parlamentu Europejskiego sprawie sytuacji w Czeczenii po wyborach i społeczeństwa obywatelskiego w Rosji

 • Dz. U. C287E - 294 z 200624.11.2006

  P6_TA(2006)0025Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego tymczasowy plan restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie Europejskiej i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1258/1999 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (COM(2005)0263 — C6-0245/2005 — 2005/0120(CNS))

 • Dz. U. C287E - 286 z 200624.11.2006

  P6_TA(2006)0024Systemy wsparcia dla rolników (cukier) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (COM(2005)0263 — C6-0244/2005 — 2005/0119(CNS))

 • Dz. U. C287E - 267 z 200624.11.2006

  P6_TA(2006)0023WOR w sektorze cukru *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (COM(2005)0263 — C6-0243/2005 — 2005/0118(CNS))

 • Dz. U. C287E - 258 z 200624.11.2006

  P6_TA(2006)0022Wdrażanie Europejskiej Karty Małych PrzedsiębiorstwRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wdrażania Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw (2005/2123(INI))

 • Dz. U. C287E - 254 z 200624.11.2006

  TEKSTY PRZYJĘTE

 • Dz. U. C287E - 254 z 200624.11.2006

  P6_TA(2006)0021Normy postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego (zmiana Regulaminu PE)Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zmian Regulaminu Parlamentu Europejskiego dotyczących norm postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego (2005/2075(REG))

 • Dz. U. C287E - 230 z 200624.11.2006

  ZAŁĄCZNIK III

 • Dz. U. C287E - 215 z 200624.11.2006

  ZAŁĄCZNIK II

 • Dz. U. C287E - 213 z 200624.11.2006

  ZAŁĄCZNIK IPOWOŁANIE CZŁONKÓW KOMISJI ŚLEDCZEJ DO ZBADANIA SPRAWY UPADKU SPÓŁKI EQUITABLE LIFE SOCIETY I KOMISJI TYMCZASOWEJ DO SPRAW RZEKOMMNIEMANEGO WYKORZYSTANIA KRAJÓW EUROPEJSKICH PRZEZ CIA DO TRANSPORTU I NIELEGALNEGO PRZETRZYMYWANIA WIĘŹNIÓW

 • Dz. U. C287E - 211 z 200624.11.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C287E - 210 z 200624.11.2006

  24. Kalendarz następnych posiedzeń

 • Dz. U. C287E - 210 z 200624.11.2006

  25. Przerwa w obradach

 • Dz. U. C287E - 209 z 200624.11.2006

  22. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)

 • Dz. U. C287E - 209 z 200624.11.2006

  23. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

 • Dz. U. C287E - 206 z 200624.11.2006

  18.4. Niepełnosprawność a rozwój (głosowanie)

 • Dz. U. C287E - 206 z 200624.11.2006

  19. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C287E - 206 z 200624.11.2006

  20. Korekty do głosowania

 • Dz. U. C287E - 206 z 200624.11.2006

  21. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

 • Dz. U. C287E - 205 z 200624.11.2006

  18.2. Egipt: przemoc w stosunku do uchodźców z Sudanu (głosowanie)

 • Dz. U. C287E - 205 z 200624.11.2006

  18.3. Kambodża: represje polityczne (głosowanie)

 • Dz. U. C287E - 204 z 200624.11.2006

  17.2. Egipt: przemoc w stosunku do uchodźców z Sudanu

 • Dz. U. C287E - 204 z 200624.11.2006

  17.3. Kambodża: represje polityczne

 • Dz. U. C287E - 204 z 200624.11.2006

  18. Głosowanie

 • Dz. U. C287E - 204 z 200624.11.2006

  18.1. Peru: ekstradycja i proces byłego prezydenta Alberto Fujimoriego (głosowanie)

 • Dz. U. C287E - 203 z 200624.11.2006

  15. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C287E - 203 z 200624.11.2006

  16. Niepełnosprawność a rozwój (ciąg dalszy debaty)

 • Dz. U. C287E - 203 z 200624.11.2006

  17. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

 • Dz. U. C287E - 203 z 200624.11.2006

  17.1. Peru : ekstradycja i proces byłego prezydenta Alberto Fujimoriego

 • Dz. U. C287E - 202 z 200624.11.2006

  10. Korekty do głosowania

 • Dz. U. C287E - 202 z 200624.11.2006

  11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C287E - 202 z 200624.11.2006

  12. Porządek dzienny następnej sesji miesięcznej

 • Dz. U. C287E - 202 z 200624.11.2006

  13. Skład Parlamentu

 • Dz. U. C287E - 202 z 200624.11.2006

  14. Weryfikacja mandatów

 • Dz. U. C287E - 201 z 200624.11.2006

  8.10. Europejska Polityka Sąsiedztwa (głosowanie)

 • Dz. U. C287E - 201 z 200624.11.2006

  8.11. Przyszłość Strategii Lizbońskiej z punktu widzenia równouprawnienia płci (głosowanie)

 • Dz. U. C287E - 201 z 200624.11.2006

  9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C287E - 200 z 200624.11.2006

  8.8. Sytuacja w Czeczenii po wyborach i społeczeństwo obywatelskie w Rosji (głosowanie)

 • Dz. U. C287E - 200 z 200624.11.2006

  8.9. Struktura, tematy i ramy oceny debaty na temat przyszłości Unii Europejskiej (głosowanie)

 • Dz. U. C287E - 199 z 200624.11.2006

  8.4. Wdrażanie Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C287E - 199 z 200624.11.2006

  8.5. WOR w sektorze cukru * (głosowanie)

 • Dz. U. C287E - 199 z 200624.11.2006

  8.6. Systemy wsparcia dla rolników (cukier) * (głosowanie)

 • Dz. U. C287E - 199 z 200624.11.2006

  8.7. Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego * (głosowanie)

 • Dz. U. C287E - 198 z 200624.11.2006

  8. Głosowanie

 • Dz. U. C287E - 198 z 200624.11.2006

  8.1. Upadek spółki Equitable Life Society (Mianowanie członków komisji śledczej)

 • Dz. U. C287E - 198 z 200624.11.2006

  8.2. Rzekome wykorzystanie państw europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów (Mianowanie członków komisji tymczasowej)

 • Dz. U. C287E - 198 z 200624.11.2006

  8.3. Normy postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego (zmiana Regulaminu PE) (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C287E - 197 z 200624.11.2006

  5. Przyszłość Strategii Lizbońskiej z punktu widzenia równouprawnienia płci (debata)

 • Dz. U. C287E - 197 z 200624.11.2006

  6. Niepełnosprawność a rozwój (debata)

 • Dz. U. C287E - 197 z 200624.11.2006

  7. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

 • Dz. U. C287E - 196 z 200624.11.2006

  3. Sytuacja na Bliskim Wschodzie (debata)

 • Dz. U. C287E - 196 z 200624.11.2006

  4. Utworzenie komisji śledczej do zbadania sprawy upadku spółki Equitable Life Society — Utworzenie komisji tymczasowej do sprawy rzekomego wykorzystania państw europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów (termin składania poprawek)

 • Dz. U. C287E - 194 z 200624.11.2006

  PROTOKÓŁ

 • Dz. U. C287E - 194 z 200624.11.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C287E - 194 z 200624.11.2006

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C287E - 194 z 200624.11.2006

  2. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C287E - 185 z 200624.11.2006

  P6_TA(2006)0020Środowiskowe aspekty zrównoważonego rozwojuRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie środowiskowych aspektów zrównoważonego rozwoju (2005/2051(INI))

 • Dz. U. C287E - 182 z 200624.11.2006

  P6_TA(2006)0019Zmiany klimatyczneRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zmian klimatycznych

 • Dz. U. C287E - 179 z 200624.11.2006

  P6_TA(2006)0018Homofobia w EuropieRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie homofobii w Europie

 • Dz. U. C287E - 176 z 200624.11.2006

  P6_TA(2006)0017AfganistanRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Afganistanu

 • Dz. U. C287E - 165 z 200624.11.2006

  P6_TA(2006)0016Zastosowanie Konwencji z Aarhus do instytucji i organów Wspólnoty ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty (6273/2/2005 — C6-0297/2005 — 2003/0242(COD))

 • Dz. U. C287E - 165 z 200624.11.2006

  P6_TC2-COD(2003)0242Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 18 stycznia 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty

 • Dz. U. C287E - 164 z 200624.11.2006

  P6_TA(2006)0015Wody w kąpieliskach ***IIIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie zatwierdzonego przez Komitet Pojednawczy wspólnego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającej dyrektywę 76/160/EWG (PE-CONS 3659/2005 — C6-0373/2005 — 2002/0254(COD))

 • Dz. U. C287E - 163 z 200624.11.2006

  P6_TA(2006)0014Gospodarowanie odpadami z przemysłu wydobywczego ***IIIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego wniosku zatwierdzonego przez komitet pojednawczy dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami z przemysłu wydobywczego i zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE (PE-CONS 3665/2005 — C6-0405/2005 — 2003/0107(COD))

 • Dz. U. C287E - 161 z 200624.11.2006

  P6_TA(2006)0013Środki ograniczające skierowane przeciwko osobom podejrzanym o udział w zabójstwie Rafika Haririego *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady nakładającego szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom podejrzanym o udział w zabójstwie byłego premiera Libanu Rafika Haririego (COM(2005)0614 — 15098/2005 — C6-0434/2005 — 2005/0234(CNS))

 • Dz. U. C287E - 159 z 200624.11.2006

  P6_TA(2006)0012Komisja tymczasowa do spraw domniemanego wykorzystania przez CIA państw europejskich do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniówDecyzja w sprawie powołania komisji tymczasowej do spraw domniemanego wykorzystania przez CIA państw europejskich do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów

 • Dz. U. C287E - 158 z 200624.11.2006

  P6_TA(2006)0011Komisja śledcza do zbadania sprawy kryzysu w spółce Equitable Life Assurance SocietyWniosek dotyczacy decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie utworzenia komisji śledczej do zbadania sprawy kryzysu w spółce Equitable Life Assurance Society

 • Dz. U. C287E - 156 z 200624.11.2006

  TEKSTY PRZYJĘTE

 • Dz. U. C287E - 156 z 200624.11.2006

  P6_TA(2006)0010Perspektywa finansowaRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie stanowiska Rady Europejskiej dotyczącego perspektywy finansowej i odnowienia Porozumienia Międzyinstytucjonalnego na lata 2007-2013

 • Dz. U. C287E - 116 z 200624.11.2006

  ZAŁĄCZNIK II

 • Dz. U. C287E - 105 z 200624.11.2006

  ZAŁĄCZNIK I

 • Dz. U. C287E - 103 z 200624.11.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C287E - 102 z 200624.11.2006

  14. Normy postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego (zmiana Regulaminu PE) (debata)

 • Dz. U. C287E - 102 z 200624.11.2006

  15. Porządek dzienny następnego posiedzenia

 • Dz. U. C287E - 102 z 200624.11.2006

  16. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C287E - 101 z 200624.11.2006

  12. Europejska Polityka Sąsiedztwa (debata)

 • Dz. U. C287E - 101 z 200624.11.2006

  13. Wdrażanie Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw (debata)

 • Dz. U. C287E - 100 z 200624.11.2006

  11. Tura pytań (pytania do Rady)

 • Dz. U. C287E - 99 z 200624.11.2006

  9. Oficjalne powitanie

 • Dz. U. C287E - 99 z 200624.11.2006

  10. Sytuacja w Czeczenii po wyborach i społeczeństwo obywatelskie w Rosji (debata)

 • Dz. U. C287E - 98 z 200624.11.2006

  5. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C287E - 98 z 200624.11.2006

  6. Korekty do głosowania

 • Dz. U. C287E - 98 z 200624.11.2006

  7. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C287E - 98 z 200624.11.2006

  8. Struktura, tematy i ramy oceny debaty na temat przyszłości Unii Europejskiej (debata)

 • Dz. U. C287E - 97 z 200624.11.2006

  4.10. Homofobia w Europie (głosowanie)

 • Dz. U. C287E - 97 z 200624.11.2006

  4.11. Zmiany klimatyczne (głosowanie)

 • Dz. U. C287E - 97 z 200624.11.2006

  4.12. Środowiskowe aspekty zrównoważonego rozwoju (głosowanie)

 • Dz. U. C287E - 96 z 200624.11.2006

  4.8. Dostęp do rynku usług portowych ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C287E - 96 z 200624.11.2006

  4.9. Afganistan (głosowanie)

 • Dz. U. C287E - 95 z 200624.11.2006

  4.4. Środki ograniczające skierowane przeciwko osobom podejrzanym o udział w zabójstwie Rafika Haririego * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C287E - 95 z 200624.11.2006

  4.5. Gospodarowanie odpadami z przemysłu wydobywczego ***III (głosowanie)

 • Dz. U. C287E - 95 z 200624.11.2006

  4.6. Wody w kąpieliskach ***III (głosowanie)

 • Dz. U. C287E - 95 z 200624.11.2006

  4.7. Zastosowanie Konwencji z Aarhus do instytucji i organów Wspólnoty ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C287E - 94 z 200624.11.2006

  3. Skład Parlamentu

 • Dz. U. C287E - 94 z 200624.11.2006

  4. Głosowanie

 • Dz. U. C287E - 94 z 200624.11.2006

  4.1. Perspektywa finansowa (głosowanie)

 • Dz. U. C287E - 94 z 200624.11.2006

  4.2. Utworzenie komisji śledczej do zbadania sprawy upadku spółki Equitable Life Society (głosowanie)

 • Dz. U. C287E - 94 z 200624.11.2006

  4.3. Utworzenie komisji tymczasowej do sprawy rzekomego wykorzystania państw europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów (głosowanie)

 • Dz. U. C287E - 93 z 200624.11.2006

  PROTOKÓŁ

 • Dz. U. C287E - 93 z 200624.11.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C287E - 93 z 200624.11.2006

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C287E - 93 z 200624.11.2006

  2. Prezentacja programu Prezydencji Austriackiej (debata)

 • Dz. U. C287E - 91 z 200624.11.2006

  P6_TA(2006)0009Telefony zaufania dla dzieci w EuropieOświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie telefonów zaufania dla dzieci w Europie

 • Dz. U. C287E - 89 z 200624.11.2006

  P6_TA(2006)0008Pozyskiwanie niedźwiedziej żółci w ChinachOświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie rosnącego międzynarodowego zaniepokojenia pozyskiwaniem niedźwiedziej żółci w Chinach

 • Dz. U. C287E - 87 z 200624.11.2006

  P6_TA(2006)0007Stosunki UE/Rosja i UE/Chiny w zakresie transportu lotniczegoRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie stosunków z Federacją Rosyjską oraz Chinami w zakresie transportu lotniczego (2005/2085(INI))

 • Dz. U. C287E - 84 z 200624.11.2006

  P6_TA(2006)0006Wspólnotowa polityka zewnętrzna w zakresie lotnictwaRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rozwoju wspólnotowej polityki zewnętrznej w zakresie lotnictwa (2005/2084(INI))

 • Dz. U. C287E - 75 z 200624.11.2006

  ZAŁĄCZNIK G

 • Dz. U. C287E - 75 z 200624.11.2006

  P6_TA(2006)0005Strategie zwalczania handlu kobietami i dziećmi narażonymi na wykorzystywanie seksualneRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii zapobiegania handlowi kobietami i dziećmi narażonymi na wykorzystywanie seksualne (2004/2216(INI))

 • Dz. U. C287E - 74 z 200624.11.2006

  ZAŁĄCZNIK F

 • Dz. U. C287E - 73 z 200624.11.2006

  ZAŁĄCZNIK E

 • Dz. U. C287E - 72 z 200624.11.2006

  ZAŁĄCZNIK C

 • Dz. U. C287E - 72 z 200624.11.2006

  ZAŁĄCZNIK D

 • Dz. U. C287E - 71 z 200624.11.2006

  ZAŁĄCZNIK B

 • Dz. U. C287E - 70 z 200624.11.2006

  ZAŁĄCZNIK A

 • Dz. U. C287E - 66 z 200624.11.2006

  P6_TA(2006)0004Statystyki dotyczące transportu towarów wodami śródlądowymi ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi (COM(2005)0366 — C6-0249/2005 — 2005/0150(COD))

 • Dz. U. C287E - 66 z 200624.11.2006

  P6_TC1-COD(2005)0150Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 stycznia 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi

 • Dz. U. C287E - 65 z 200624.11.2006

  P6_TA(2006)0003Umieszczenie Malediwów na liście krajów dotkniętych tsunami na Oceanie Indyjskim w grudniu 2004 r. *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2000/24/WE w celu umieszczenia Malediwów na liście krajów, do których decyzja ta ma zastosowanie, w związku z falami tsunami na Oceanie Indyjskim w grudniu 2004 r. (COM(2005)0460 — C6-0319/2005 — 2005/0195(CNS))

 • Dz. U. C287E - 64 z 200624.11.2006

  TEKSTY PRZYJĘTE

 • Dz. U. C287E - 64 z 200624.11.2006

  P6_TA(2006)0001Zmiana rozporządzenia (WE) nr 533/2004 (Chorwacja) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 533/2004 (COM(2005)0563 — C6-0406/2005 — 2005/0226(CNS))

 • Dz. U. C287E - 64 z 200624.11.2006

  P6_TA(2006)0002Protokół do Umowy ramowej o handlu i współpracy z Republiką Korei *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy ramowej o handlu i współpracy pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony, a Republiką Korei z drugiej strony w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (10966/2005 — COM(2005)0281 — C6-0303/2005 — 2005/0121(CNS))

 • Dz. U. C287E - 33 z 200624.11.2006

  ZAŁĄCZNIK II

 • Dz. U. C287E - 26 z 200624.11.2006

  ZAŁĄCZNIK I

 • Dz. U. C287E - 24 z 200624.11.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C287E - 23 z 200624.11.2006

  17. Wody w kąpieliskach ***III (debata)

 • Dz. U. C287E - 23 z 200624.11.2006

  18. Środowiskowe aspekty zrównoważonego rozwoju (debata)

 • Dz. U. C287E - 23 z 200624.11.2006

  19. Porządek dzienny następnego posiedzenia

 • Dz. U. C287E - 23 z 200624.11.2006

  20. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C287E - 22 z 200624.11.2006

  14. WOR w sektorze cukru * — Systemy wsparcia dla rolników (cukier) * — Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego * (ciąg dalszy debaty)

 • Dz. U. C287E - 22 z 200624.11.2006

  15. Zastosowanie Konwencji z Aarhus do instytucji i organów Wspólnoty ***II (debata)

 • Dz. U. C287E - 22 z 200624.11.2006

  16. Gospodarowanie odpadami z przemysłu wydobywczego ***III (debata)

 • Dz. U. C287E - 20 z 200624.11.2006

  12. WOR w sektorze cukru * — Systemy wsparcia dla rolników (cukier) * — Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego * (debata)

 • Dz. U. C287E - 20 z 200624.11.2006

  13. Tura pytań (pytania do Komisji)

 • Dz. U. C287E - 19 z 200624.11.2006

  8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C287E - 19 z 200624.11.2006

  9. Korekty do głosowania

 • Dz. U. C287E - 19 z 200624.11.2006

  10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C287E - 19 z 200624.11.2006

  11. Bezpieczeństwo dostaw surowców energetycznych, a szczególnie gazu (debata)

 • Dz. U. C287E - 18 z 200624.11.2006

  7.5. Obywatelstwo Unii (czwarte sprawozdanie) (głosowanie)

 • Dz. U. C287E - 18 z 200624.11.2006

  7.6. Strategie zwalczania handlu kobietami i dziećmi narażonymi na wykorzystywanie seksualne (głosowanie)

 • Dz. U. C287E - 18 z 200624.11.2006

  7.7. Wspólnotowa polityka zewnętrzna w zakresie lotnictwa (głosowanie)

 • Dz. U. C287E - 18 z 200624.11.2006

  7.8. Stosunki UE/Rosja i UE/Chiny w zakresie transportu lotniczego (głosowanie)

 • Dz. U. C287E - 17 z 200624.11.2006

  7.1. Zmiana rozporządzenia (WE) nr 533/2004 (Chorwacja) * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C287E - 17 z 200624.11.2006

  7.2. Protokół do Umowy ramowej o handlu i współpracy z Republiką Korei * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C287E - 17 z 200624.11.2006

  7.3. Umieszczenie Malediwów na liście państw dotkniętych tsunami na Oceanie Indyjskim w grudniu 2004 r. * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C287E - 17 z 200624.11.2006

  7.4. Statystyki dotyczące transportu towarów wodami śródlądowymi ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C287E - 16 z 200624.11.2006

  6. Wspólnotowa polityka zewnętrzna w zakresie lotnictwa — Stosunki UE/Rosja i UE/Chiny w zakresie transportu lotniczego (debata)

 • Dz. U. C287E - 15 z 200624.11.2006

  4. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

 • Dz. U. C287E - 15 z 200624.11.2006

  5. Dostęp do rynku usług portowych ***I (debata)

 • Dz. U. C287E - 14 z 200624.11.2006

  3. Głosowanie nad wnioskiem o tryb pilny

 • Dz. U. C287E - 13 z 200624.11.2006

  PROTOKÓŁ

 • Dz. U. C287E - 13 z 200624.11.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C287E - 13 z 200624.11.2006

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C287E - 13 z 200624.11.2006

  2. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C287E - 11 z 200624.11.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C287E - 10 z 200624.11.2006

  17. Konferencja Ministerialna WTO w Hongkongu (debata)

 • Dz. U. C287E - 10 z 200624.11.2006

  18. Zmiany klimatyczne (debata)

 • Dz. U. C287E - 10 z 200624.11.2006

  19. Porządek dzienny następnego posiedzenia

 • Dz. U. C287E - 10 z 200624.11.2006

  20. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C287E - 9 z 200624.11.2006

  15. Obywatelstwo Unii (czwarte sprawozdanie) (debata)

 • Dz. U. C287E - 9 z 200624.11.2006

  16. Strategie zwalczania handlu kobietami i dziećmi narażonymi na wykorzystywanie seksualne (debata)

 • Dz. U. C287E - 8 z 200624.11.2006

  13. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

 • Dz. U. C287E - 8 z 200624.11.2006

  14. Homofobia w Europie (debata)

 • Dz. U. C287E - 7 z 200624.11.2006

  11. Utworzenie komisji śledczej i komisji tymczasowej

 • Dz. U. C287E - 7 z 200624.11.2006

  12. Porządek obrad

 • Dz. U. C287E - 6 z 200624.11.2006

  9. Petycje

 • Dz. U. C287E - 6 z 200624.11.2006

  10. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

 • Dz. U. C287E - 5 z 200624.11.2006

  6. Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

 • Dz. U. C287E - 5 z 200624.11.2006

  7. Działania podjęte w wyniku stanowisk i rezolucji Parlamentu

 • Dz. U. C287E - 5 z 200624.11.2006

  8. Teksty porozumień przekazane przez Radę

 • Dz. U. C287E - 2 z 200624.11.2006

  5. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C287E - 1 z 200624.11.2006

  PROTOKÓŁ

 • Dz. U. C287E - 1 z 200624.11.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C287E - 1 z 200624.11.2006

  1. Wznowienie sesji

 • Dz. U. C287E - 1 z 200624.11.2006

  2. In memoriam

 • Dz. U. C287E - 1 z 200624.11.2006

  3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C287E - 1 z 200624.11.2006

  4. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C287E - 0 z 200624.11.2006

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.