Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 296-E POZ 26

Tytuł:

5. 25. Absolutorium 2004: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (głosowanie)

Data ogłoszenia:2006-12-06


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 296-E POZ 26

C 296 E/26

Czwartek, 27 kwietnia 2006 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

6.12.2006

5.25. Absolutorium 2004: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2004 [N6-0001/2005 — C6-0158/2005 — 2005/2106(DEC)] — Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Umberto Guidoni (A6-0094/2006) (Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 25) PROJEKT DECYZJI (absolutorium) Przyjęto (P6_TA(2006)0167) Tym zamym zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (patrz załącznik V art. 5 ust. 1 Regulaminu). PROJEKT REZOLUCJI Przyjęto (P6_TA(2006)0167)


5.26. Absolutorium 2004: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2004 [N6-0002/2005 — C6-0159/2005 — 2005/2107(DEC)] — Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Umberto Guidoni (A6-0093/2006) (Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 26) PROJEKT DECYZJI (absolutorium) Przyjęto (P6_TA(2006)0168) Tym zamym zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (patrz załącznik V art. 5 ust. 1 Regulaminu). PROJEKT REZOLUCJI Przyjęto (P6_TA(2006)0168)

5.27. Absolutorium 2004: Europejska Agencja Odbudowy (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2004 [N6-0003/2005 — C6-0160/2005 — 2005/2108(DEC)] — Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Umberto Guidoni (A6-0095/2006) (Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 27) PROJEKT DECYZJI (absolutorium) Przyjęto (P6_TA(2006)0169) Tym zamym zatwierdzono zamknięcie księgi dochodów i wydatków (patrz załącznik V art. 5 ust. 1 Regulaminu). PROJEKT REZOLUCJI Przyjęto (P6_TA(2006)0169)

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 296-E POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C296E - 273 z 20066.12.2006

  Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie cukrzycy

 • Dz. U. C296E - 271 z 20066.12.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie działań promujących wielojęzyczność i naukę języków obcych w Unii Europejskiej: europejski wskaźnik kompetencji językowych (2005/2213(INI))

 • Dz. U. C296E - 268 z 20066.12.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego: zapewnienie obywatelom możliwości elektronicznego powiadamiania o wypadkach – eCall (2005/2211(INI))

 • Dz. U. C296E - 263 z 20066.12.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie aspektu sektorowego planu działania w zakresie pomocy państwa na rzecz innowacji (2006/2044(INI))

 • Dz. U. C296E - 257 z 20066.12.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zarządzania aktywami (2006/2037(INI))

 • Dz. U. C296E - 254 z 20066.12.2006

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2004 (N6-0014/2005 — C6-0171/2005 — 2005/2119(DEC))

 • Dz. U. C296E - 253 z 20066.12.2006

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2004 (N6-0014/2005 — C6-0171/2005 — 2005/2119(DEC))

 • Dz. U. C296E - 252 z 20066.12.2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2004 (N6-0014/2005 — C6-0171/2005 — 2005/2119(DEC))

 • Dz. U. C296E - 249 z 20066.12.2006

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie w sprawie udzielenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2004 (N6-0013/2005 — C6-0170/2005 — 2005/2118(DEC))

 • Dz. U. C296E - 248 z 20066.12.2006

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2004 (N6-0013/2005 — C6-0170/2005 — 2005/2118(DEC))

 • Dz. U. C296E - 247 z 20066.12.2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2004 (N6-0013/2005 — C6-0170/2005 — 2005/2118(DEC))

 • Dz. U. C296E - 244 z 20066.12.2006

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2004 (N6-0012/2005 — C6-0169/2005 — 2005/2117(DEC))

 • Dz. U. C296E - 243 z 20066.12.2006

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego za rok budżetowy 2004 (N6-0012/2005 — C6-0169/2005 — 2005/2117(DEC))

 • Dz. U. C296E - 242 z 20066.12.2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2004 (N6-0012/2005 — C6-0169/2005 — 2005/2117(DEC))

 • Dz. U. C296E - 240 z 20066.12.2006

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia Europejskiej Fundacji Kształcenia absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2004 (N6-0011/2005 — C6-0169/2005 — 2005/2116(DEC))

 • Dz. U. C296E - 238 z 20066.12.2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia Europejskiej Fundacji Kształcenia absolutorium z wykonania budżetu na rok budżetowy 2004 (N6-0011/2005 — C6-0168/2005 — 2005/2116(DEC))

 • Dz. U. C296E - 238 z 20066.12.2006

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2004 (N6-0011/2005 — C6-0168/2005 — 2005/2116(DEC)

 • Dz. U. C296E - 236 z 20066.12.2006

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu na rok budżetowy 2004 (N6-0010/2005 — C6-0167/2005 — 2005/2115(DEC))

 • Dz. U. C296E - 234 z 20066.12.2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Eurojustu na rok budżetowy 2004 (N6-0010/2005 — C6-0167/2005 — 2005/2115(DEC))

 • Dz. U. C296E - 234 z 20066.12.2006

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Eurojustu za rok budżetowy 2004 (N6-0010/2005 — C6-0167/2005 — 2005/2115(DEC))

 • Dz. U. C296E - 232 z 20066.12.2006

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2004 (N6-0009/2005 — C6-0166/2005 — 2005/2114(DEC))

 • Dz. U. C296E - 230 z 20066.12.2006

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2004 (N6-0009/2005 — C6-0166/2005 — 2005/2114(DEC))

 • Dz. U. C296E - 229 z 20066.12.2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2004 (N6-0009/2005 — C6-0166/2005 — 2005/2114(DEC))

 • Dz. U. C296E - 227 z 20066.12.2006

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (N6-0008/2005 — C6-0165/2005 — 2005/2113(DEC))

 • Dz. U. C296E - 226 z 20066.12.2006

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2004 (N6-0008/2005 — C6-0165/2005 — 2005/2113(DEC))

 • Dz. U. C296E - 225 z 20066.12.2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (N6-0008/2005 — C6-0165/2005 — 2005/2113(DEC))

 • Dz. U. C296E - 223 z 20066.12.2006

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy na rok budżetowy 2004 (N6-0007/2005 — C6-0164/2005 — 2005/2112(DEC))

 • Dz. U. C296E - 221 z 20066.12.2006

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy za rok budżetowy 2004 (N6-0007/2005 — C6-0164/2005 — 2005/2112(DEC))

 • Dz. U. C296E - 220 z 20066.12.2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy na rok budżetowy 2004 (N6-0007/2005 — C6-0164/2005 — 2005/2112(DEC))

 • Dz. U. C296E - 218 z 20066.12.2006

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska na rok budżetowy 2004 (N6-0006/2005 — C6-0163/2005 — 2005/2111(DEC))

 • Dz. U. C296E - 216 z 20066.12.2006

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska za rok budżetowy 2004 (N6-0006/2005 — C6-0163/2005 — 2005/2111(DEC))

 • Dz. U. C296E - 215 z 20066.12.2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska na rok budżetowy 2004 (N6-0006/2005 — C6-0163/2005 — 2005/2111(DEC))

 • Dz. U. C296E - 213 z 20066.12.2006

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2004 (N6-0005/2005 — C6-0162/2005 — 2005/2110(DEC))

 • Dz. U. C296E - 212 z 20066.12.2006

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2004 (N6-0005/2005 – C6-0162/2005 – 2005/2110(DEC))

 • Dz. U. C296E - 211 z 20066.12.2006

  1. Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2004 (N6-0005/2005 — C6-0162/2005 — 2005/2110(DEC))

 • Dz. U. C296E - 208 z 20066.12.2006

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii na rok budżetowy 2004 (N6-0004/2005 — C6-0161/2005 — 2005/2109(DEC))

 • Dz. U. C296E - 207 z 20066.12.2006

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2004 (N6-0004/2005 — C6-0161/2005 — 2005/2109(DEC))

 • Dz. U. C296E - 206 z 20066.12.2006

  1. Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii na rok budżetowy 2004 (N6-0004/2005 — C6-0161/2005 — 2005/2109(DEC))

 • Dz. U. C296E - 203 z 20066.12.2006

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2004 (N6-0003/2005 — C6-0160/2005 — 2005/2108(DEC))

 • Dz. U. C296E - 201 z 20066.12.2006

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2004 (N6-0003/2005 — C6-0160/2005 — 2005/2108(DEC))

 • Dz. U. C296E - 200 z 20066.12.2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2004 (N6-0003/2005 — C6-0160/2005 — 2005/2108(DEC))

 • Dz. U. C296E - 198 z 20066.12.2006

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2004 (N6-0002/2005 — C6-0159/2005 — 2005/2107(DEC))

 • Dz. U. C296E - 197 z 20066.12.2006

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2004 (N6-0002/2005 — C6-0159/2005 — 2005/2107(DEC))

 • Dz. U. C296E - 196 z 20066.12.2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2004 (N6-0002/2005 — C6-0159/2005 — 2005/2107(DEC))

 • Dz. U. C296E - 193 z 20066.12.2006

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego na rok budżetowy 2004 (N6-0001/2005 — C6-0158/2005 — 2005/2106(DEC))

 • Dz. U. C296E - 192 z 20066.12.2006

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego za rok budżetowy 2004 (N6-0001/2005 — C6-0158/2005 — 2005/2106(DEC))

 • Dz. U. C296E - 191 z 20066.12.2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego na rok budżetowy 2004 (N6-0001/2005 — C6-0158/2005 — 2005/2106(DEC))

 • Dz. U. C296E - 185 z 20066.12.2006

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu szóstego, siódmego, ósmego oraz dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2004 (COM(2005)0485 — C6-0430/2005 — 2005/2157(DEC))

 • Dz. U. C296E - 183 z 20066.12.2006

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zamknięcia rozliczeń w odniesieniu do wykonania budżetu szóstego, siódmego, ósmego oraz dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2004 (COM(2005)0485 — C6-0430/2005 — 2005/2157(DEC))

 • Dz. U. C296E - 181 z 20066.12.2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu szóstego, siódmego, ósmego oraz dziewiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok budżetowy 2004 (COM(2005)0485 — C6-0430/2005 — 2005/2157(DEC))

 • Dz. U. C296E - 180 z 20066.12.2006

  2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, sekcja VIII B — Europejski Inspektor Ochrony Danych (N6-0027/2005 — C6-0365/2005 — 2005/2208(DEC))

 • Dz. U. C296E - 179 z 20066.12.2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2004, Sekcja VIII B — Europejski Inspektor Danych Osobowych (N6-0027/2005 — C6-0365/2005 — 2005/2208(DEC))

 • Dz. U. C296E - 178 z 20066.12.2006

  2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, Sekcja VIII A — Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (N6-0027/2005 — C6-0364/2005 — 2005/2042(DEC))

 • Dz. U. C296E - 177 z 20066.12.2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, Sekcja VIII A — Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (N6-0027/2005 — C6-0364/2005 -2005/2042(DEC)

 • Dz. U. C296E - 175 z 20066.12.2006

  2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, Sekcja VII – Komitet Regionów (N6-0027/2005 – C6-0363/2005 – 2005/2096(DEC))

 • Dz. U. C296E - 174 z 20066.12.2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, Sekcja VII — Komitet Regionów (N6-0027/2005 — C6-0363/2005 — 2005/2096(DEC))

 • Dz. U. C296E - 172 z 20066.12.2006

  2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, Sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (N6-0027/2005 – C6-0362/2005 – 2005/2095(DEC))

 • Dz. U. C296E - 171 z 20066.12.2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2004, Sekcja VI — Europejski Komitet Ekonomiczno — Społeczny (N6-0027/2005 — C6-0362/2005 — 2005/2095(DEC))

 • Dz. U. C296E - 169 z 20066.12.2006

  2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, Sekcja V – Trybunał Obrachunkowy (N6-0027/2005 – C6-0361/2005 – 2005/2094(DEC))

 • Dz. U. C296E - 168 z 20066.12.2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, Sekcja V — Trybunał Obrachunkowy (N6-0027/2005 – C6-0361/2005 – 2005/2094(DEC))

 • Dz. U. C296E - 166 z 20066.12.2006

  2. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, Sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości (N6-0027/2005 – C6-0360/2005 – 2005/2093(DEC))

 • Dz. U. C296E - 165 z 20066.12.2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, Sekcja IV — Trybunał Sprawiedliwości (N6-0027/2005 – C6-0360/2005 – 2005/2093(DEC))

 • Dz. U. C296E - 163 z 20066.12.2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, Sekcja II — Rada (N6-0027/2005 — C6-0359/2005 — 2005/2092(DEC))

 • Dz. U. C296E - 163 z 20066.12.2006

  2. Rezolucja Parlamentu zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, Sekcja II – Rada (N6-0027/2005 – C6-0359/2005 – 2005/2092(DEC))

 • Dz. U. C296E - 162 z 20066.12.2006

  Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004: Sekcja I — Parlament Europejski (N6-0027/2005 — C6-0357/2005 — 2005/2091(DEC))

 • Dz. U. C296E - 138 z 20066.12.2006

  3. Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, Sekcja III — Komisja (SEC(2005)1158 — C6-0352/2005 — 2005/2090(DEC) — SEC(2005)1159 — C6-0351/2005 — 2005/2090(DEC))

 • Dz. U. C296E - 137 z 20066.12.2006

  2. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zamknięcia rozliczeń w odniesieniu do wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, Sekcja III — Komisja (SEC(2005)1158 — C6-0352/2005 — 2005/2090 (DEC) — (SEC(2005)1159 — C6-0351/2005 –2005/2090(DEC))

 • Dz. U. C296E - 136 z 20066.12.2006

  1. Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2004, Sekcja III — Komisja (SEC(2005)1158 – C6-0352/2005 –2005/2090(DEC) — SEC(2005)1159 — C6-0351/2005 — 2005/2090 (DEC))

 • Dz. U. C296E - 135 z 20066.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady dotyczącego zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego poprawek zmieniających Protokół ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów oraz wynagrodzenie pieniężne przewidziane w Umowie o współpracy w sektorze rybołówstwa morskiego między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską na okres od dnia 1 sierpnia 2001 r. do dnia 31 lipca 2006 r. (COM(2005)0591 — C6-0433/2005 — 2005/0229(CNS))

 • Dz. U. C296E - 123 z 20066.12.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ściślejszego partnerstwa między Unią Europejską a Ameryką Łacińską (2005/2241 (INI))

 • Dz. U. C296E - 120 z 20066.12.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przejścia z nadawania analogowego na nadawanie cyfrowe: szansa dla europejskiej polityki audiowizualnej i różnorodności kulturalnej (2005/2212 (INI))

 • Dz. U. C296E - 106 z 20066.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i ich produktów oraz zapobiegania i zwalczania niektórych chorób zwierząt wodnych (COM(2005)0362 — C6-0281/2005 — 2005/0153(CNS))

 • Dz. U. C296E - 105 z 20066.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (COM(2005)0362 — C6-0282/2005 — 2005/0154(CNS))

 • Dz. U. C296E - 104 z 20066.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji na rzecz wzmocnienia Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego ustanowionej Konwencją między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Republiką Kostaryki z 1949 r. (14343/2005 — C6-0023/2006 — 2005/0137(AVC))

 • Dz. U. C296E - 104 z 20066.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przyjęcia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form ekspresji kulturalnej (5067/2006 — COM(2005)0678 — C6-0025/2006 — 2005/0268(CNS))

 • Dz. U. C296E - 103 z 20066.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w zakresie roku bazowego przydziału kontyngentów wodorochlorofluorowęglowodorów w odniesieniu do Państw Członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. (COM(2004)0550 — 13632/2005 — C6-0421/2005 — 2004/0296(COD))

 • Dz. U. C296E - 102 z 20066.12.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu budżetu korygującego nr 1/2006 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006, Sekcja III — Komisja (powodzie w Bułgarii, Rumunii i Austrii) (8512/2006 — C6-0131/2006 — 2006/2066(BUD))

 • Dz. U. C296E - 101 z 20066.12.2006

  DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

 • Dz. U. C296E - 100 z 20066.12.2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE zgodnie z pkt 3 Porozumienia Międzyinstytucjonalnego z dnia 7 listopada 2002 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie finansowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej uzupełniającego Porozumienie Międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (COM(2006)0114 — C6-0086/2006 — 2006/2064(ACI))

 • Dz. U. C296E - 99 z 20066.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustalenia wspólnotowej skali klasyfikacji tusz dorosłego bydła (wersja ujednolicona) (COM(2005)0402 — C6-0309/2005 — 2005/0171(CNS))

 • Dz. U. C296E - 99 z 20066.12.2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady dotyczącego stosowania niektórych reguł konkurencji w odniesieniu do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi (wersja ujednolicona) (COM(2005)0613 — C6-0019/2006 — 2005/0231(CNS))

 • Dz. U. C296E - 97 z 20066.12.2006

  31. Sprawozdanie Mavrommatisa A6-0074/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C296E - 95 z 20066.12.2006

  30. Sprawozdanie Mavrommatisa A6-0074/2006 — Popr. 5/2

 • Dz. U. C296E - 94 z 20066.12.2006

  29. Sprawozdanie Mavrommatisa A6-0074/2006 — Popr. 5/1

 • Dz. U. C296E - 93 z 20066.12.2006

  28. Sprawozdanie In 't Veld A6-0073/2006 — Popr. 15

 • Dz. U. C296E - 91 z 20066.12.2006

  27. Sprawozdanie Guidoniego A6-0104/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C296E - 90 z 20066.12.2006

  26. Sprawozdanie Guidoniego A6-0104/2006 — Decyzja

 • Dz. U. C296E - 88 z 20066.12.2006

  25. Sprawozdanie Guidoniego A6-0095/2006 — Popr. 1/2

 • Dz. U. C296E - 87 z 20066.12.2006

  24. Sprawozdanie Guidoniego A6-0095/2006 — Popr. 1/1

 • Dz. U. C296E - 85 z 20066.12.2006

  23. Sprawozdanie Kratsa-Tsagaropoulou A6-0110/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C296E - 84 z 20066.12.2006

  22. Sprawozdanie Kratsa-Tsagaropoulou A6-0110/2006 — Decyzja

 • Dz. U. C296E - 82 z 20066.12.2006

  21. Sprawozdanie Lundgrena A6-0115/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C296E - 81 z 20066.12.2006

  20. Sprawozdanie Lundgrena A6-0115/2006 — Popr. 1

 • Dz. U. C296E - 79 z 20066.12.2006

  19. Sprawozdanie Lundgrena A6-0115/2006 — Popr. 5

 • Dz. U. C296E - 78 z 20066.12.2006

  18. Sprawozdanie Lundgrena A6-0115/2006 — Popr. 4

 • Dz. U. C296E - 76 z 20066.12.2006

  17. Sprawozdanie Lundgrena A6-0115/2006 — Popr. 3

 • Dz. U. C296E - 74 z 20066.12.2006

  16. Sprawozdanie Lundgrena A6-0115/2006 — Popr. 2

 • Dz. U. C296E - 73 z 20066.12.2006

  15. Sprawozdanie Lundgrena A6-0115/2006 — Decyzja

 • Dz. U. C296E - 71 z 20066.12.2006

  14. Sprawozdanie Lundgrena A6-0114/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C296E - 70 z 20066.12.2006

  13. Sprawozdanie Lundgrena A6-0114/2006 — Decyzja

 • Dz. U. C296E - 68 z 20066.12.2006

  12. Sprawozdanie Lundgrena A6-0111/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C296E - 67 z 20066.12.2006

  11. Sprawozdanie Lundgrena A6-0111/2006 — Decyzja

 • Dz. U. C296E - 65 z 20066.12.2006

  10. Sprawozdanie Ferbera A6-0119/2006 — Decyzja

 • Dz. U. C296E - 63 z 20066.12.2006

  9. Sprawozdanie Muldera A6-0108/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C296E - 62 z 20066.12.2006

  8. Sprawozdanie Muldera A6-0108/2006 — Popr. 3

 • Dz. U. C296E - 61 z 20066.12.2006

  7. Sprawozdanie Muldera A6-0108/2006 — Popr. 2

 • Dz. U. C296E - 59 z 20066.12.2006

  6. Sprawozdanie Muldera A6-0108/2006 — Decyzja

 • Dz. U. C296E - 57 z 20066.12.2006

  5. Sprawozdanie Guerreiry A6-0066/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C296E - 56 z 20066.12.2006

  4. Sprawozdanie Salafranki Sáncheza-Neyry A6-0047/2006 — Ust. 21/3

 • Dz. U. C296E - 55 z 20066.12.2006

  3. Sprawozdanie Salafranki Sáncheza-Neyry A6-0047/2006 — Ust. 21/2

 • Dz. U. C296E - 53 z 20066.12.2006

  2. Sprawozdanie Kindermanna A6-0091/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C296E - 52 z 20066.12.2006

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

 • Dz. U. C296E - 52 z 20066.12.2006

  1. Zalecenie do drugiego czytania Freitas A6/0070/2006 — Rezolucja

 • Dz. U. C296E - 51 z 20066.12.2006

  42. Promowanie wielojęzyczności i nauki języków w UE

 • Dz. U. C296E - 50 z 20066.12.2006

  41. Bezpieczeństwo drogowe: zapewnić obywatelom możliwość elektronicznego powiadamiania o wypadkach — eCall

 • Dz. U. C296E - 49 z 20066.12.2006

  40. Pomoc publiczna na rzecz innowacji

 • Dz. U. C296E - 48 z 20066.12.2006

  37. Absolutorium 2004: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

 • Dz. U. C296E - 48 z 20066.12.2006

  38. Absolutorium 2004: Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności

 • Dz. U. C296E - 48 z 20066.12.2006

  39. Zarządzanie aktywami

 • Dz. U. C296E - 47 z 20066.12.2006

  34. Absolutorium 2004: Eurojust

 • Dz. U. C296E - 47 z 20066.12.2006

  35. Absolutorium 2004: Europejska Fundacja ds. Szkolenia

 • Dz. U. C296E - 47 z 20066.12.2006

  36. Absolutorium 2004: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego

 • Dz. U. C296E - 46 z 20066.12.2006

  31. Absolutorium 2004: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

 • Dz. U. C296E - 46 z 20066.12.2006

  32. Absolutorium 2004: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej

 • Dz. U. C296E - 46 z 20066.12.2006

  33. Absolutorium 2004: Europejska Agencja ds. Oceny Produktów Leczniczych

 • Dz. U. C296E - 45 z 20066.12.2006

  28. Absolutorium 2004: Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii

 • Dz. U. C296E - 45 z 20066.12.2006

  29. Absolutorium 2004: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

 • Dz. U. C296E - 45 z 20066.12.2006

  30. Absolutorium 2004: Europejska Agencja Ochrony Środowiska

 • Dz. U. C296E - 44 z 20066.12.2006

  26. Absolutorium 2004: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

 • Dz. U. C296E - 44 z 20066.12.2006

  27. Absolutorium 2004: Europejska Agencja Odbudowy

 • Dz. U. C296E - 43 z 20066.12.2006

  23. Absolutorium 2004: Sekcja VIII B, Europejski Inspektor Ochrony Danych

 • Dz. U. C296E - 43 z 20066.12.2006

  24. Absolutorium 2004: 6., 7., 8. i 9. Europejski Fundusz Rozwoju

 • Dz. U. C296E - 43 z 20066.12.2006

  25. Absolutorium 2004: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

 • Dz. U. C296E - 42 z 20066.12.2006

  20. Absolutorium 2004: Sekcja VI, Europejski Komitet Ekonomiczno – Społeczny

 • Dz. U. C296E - 42 z 20066.12.2006

  21. Absolutorium 2004: Sekcja VII, Komitet Regionów

 • Dz. U. C296E - 42 z 20066.12.2006

  22. Absolutorium 2004: Sekcja VIII A, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

 • Dz. U. C296E - 41 z 20066.12.2006

  17. Absolutorium 2004: Sekcja II, Rada

 • Dz. U. C296E - 41 z 20066.12.2006

  18. Absolutorium 2004: Sekcja IV, Trybunał Sprawiedliwości

 • Dz. U. C296E - 41 z 20066.12.2006

  19. Absolutorium 2004: Sekcja V, Trybunał Obrachunkowy

 • Dz. U. C296E - 40 z 20066.12.2006

  15. Absolutorium 2004: Sekcja III, Komisja

 • Dz. U. C296E - 40 z 20066.12.2006

  16. Absolutorium 2004: Sekcja I, Parlament Europejski

 • Dz. U. C296E - 39 z 20066.12.2006

  13. Umowa w sprawie rybołówstwa WE — Mauretania *

 • Dz. U. C296E - 39 z 20066.12.2006

  14. Zmiana protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów

 • Dz. U. C296E - 38 z 20066.12.2006

  8. Konwencja UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form ekspresji kulturalnej *

 • Dz. U. C296E - 38 z 20066.12.2006

  9. Wydatki w dziedzinie weterynarii *

 • Dz. U. C296E - 38 z 20066.12.2006

  10. Wymagania w zakresie zdrowia zwierząt i produktów akwakultury *

 • Dz. U. C296E - 38 z 20066.12.2006

  11. Przejście z nadawania analogowego na cyfrowe: szansa dla europejskiej polityki audiowizualnej i dla różnorodności kulturowej

 • Dz. U. C296E - 38 z 20066.12.2006

  12. Wzmocnione partnerstwo między Unią Europejską a Ameryką Łacińską

 • Dz. U. C296E - 37 z 20066.12.2006

  3. Reguły konkurencji w odniesieniu do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi *

 • Dz. U. C296E - 37 z 20066.12.2006

  4. Uruchomienie Funduszu Solidarności

 • Dz. U. C296E - 37 z 20066.12.2006

  5. Projekt budżetu korygującego nr 1/2006 *

 • Dz. U. C296E - 37 z 20066.12.2006

  6. Przydział kontyngentów wodorochlorofluorowęglowodorów w odniesieniu do nowych państw członkowskich ***I

 • Dz. U. C296E - 37 z 20066.12.2006

  7. Konwencja dotycząca wzmocnienia Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego ***

 • Dz. U. C296E - 36 z 20066.12.2006

  WYNIKI GŁOSOWANIA

 • Dz. U. C296E - 36 z 20066.12.2006

  1. Nazwa delegacji międzyparlamentarnej D14

 • Dz. U. C296E - 36 z 20066.12.2006

  2. Wspólnotowa skala klasyfikacji tusz dorosłego bydła *

 • Dz. U. C296E - 34 z 20066.12.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C296E - 33 z 20066.12.2006

  11. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

 • Dz. U. C296E - 33 z 20066.12.2006

  12. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

 • Dz. U. C296E - 33 z 20066.12.2006

  13. Kalendarz następnych posiedzeń

 • Dz. U. C296E - 33 z 20066.12.2006

  14. Przerwa w obradach

 • Dz. U. C296E - 32 z 20066.12.2006

  7. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C296E - 32 z 20066.12.2006

  8. Skład Parlamentu

 • Dz. U. C296E - 32 z 20066.12.2006

  9. Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego

 • Dz. U. C296E - 32 z 20066.12.2006

  10. Oświadczenie o korzyściach finansowych

 • Dz. U. C296E - 31 z 20066.12.2006

  5. 40. Pomoc publiczna na rzecz innowacji (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 31 z 20066.12.2006

  5. 41. Bezpieczeństwo drogowe: zapewnić obywatelom możliwość elektronicznego powiadamiania o wypadkach — eCall (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 31 z 20066.12.2006

  5. 42. Promowanie wielojęzyczności i nauki języków w UE (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 31 z 20066.12.2006

  6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C296E - 30 z 20066.12.2006

  5. 37. Absolutorium 2004: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 30 z 20066.12.2006

  5. 38. Absolutorium 2004: Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 30 z 20066.12.2006

  5. 39. Zarządzanie aktywami (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 29 z 20066.12.2006

  5. 34. Absolutorium 2004: Eurojust (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 29 z 20066.12.2006

  5. 35. Absolutorium 2004: Europejska Fundacja ds. Szkolenia (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 29 z 20066.12.2006

  5. 36. Absolutorium 2004: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 28 z 20066.12.2006

  5. 31. Absolutorium 2004: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 28 z 20066.12.2006

  5. 32. Absolutorium 2004: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 28 z 20066.12.2006

  5. 33. Absolutorium 2004: Europejska Agencja ds. Oceny Produktów Leczniczych (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 27 z 20066.12.2006

  5. 28. Absolutorium 2004: Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 27 z 20066.12.2006

  5. 29. Absolutorium 2004: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 27 z 20066.12.2006

  5. 30. Absolutorium 2004: Europejska Agencja Ochrony Środowiska (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 26 z 20066.12.2006

  5. 26. Absolutorium 2004: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 26 z 20066.12.2006

  5. 27. Absolutorium 2004: Europejska Agencja Odbudowy (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 25 z 20066.12.2006

  5. 22. Absolutorium 2004: Sekcja VIII A, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 25 z 20066.12.2006

  5. 23. Absolutorium 2004: Sekcja VIII B, Europejski Inspektor Ochrony Danych (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 25 z 20066.12.2006

  5. 24. Absolutorium 2004: 6., 7., 8. i 9. Europejski Fundusz Rozwoju (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 24 z 20066.12.2006

  5. 19. Absolutorium 2004: Sekcja V, Trybunał Obrachunkowy (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 24 z 20066.12.2006

  5. 20. Absolutorium 2004: Sekcja VI, Komitet Ekonomiczno-Społeczny (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 24 z 20066.12.2006

  5. 21. Absolutorium 2004: Sekcja VII, Komitet Regionów (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 23 z 20066.12.2006

  5. 16. Absolutorium 2004: Sekcja I, Parlament Europejski (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 23 z 20066.12.2006

  5. 17. Absolutorium 2004: Sekcja II, Rada (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 23 z 20066.12.2006

  5. 18. Absolutorim 2004: Sekcja IV, Trybunał Sprawiedliwości (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 22 z 20066.12.2006

  5. 14. Zmiana Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 22 z 20066.12.2006

  5. 15. Absolutorium 2004: Sekcja III, Komisja (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 21 z 20066.12.2006

  5. 10. Wymagania w zakresie zdrowia zwierząt i produktów akwakultury * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 21 z 20066.12.2006

  5. 11. Przejście z nadawania analogowego na cyfrowe: szansa dla europejskiej polityki audiowizualnej i dla różnorodności kulturowej (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 21 z 20066.12.2006

  5. 12. Wzmocnione partnerstwo między Unią Europejską a Ameryką Łacińską (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 21 z 20066.12.2006

  5. 13. Umowa w sprawie rybołówstwa morskiego WE — Mauretania * (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 20 z 20066.12.2006

  5. 7. Konwencja dotycząca wzmocnienia Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego *** (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 20 z 20066.12.2006

  5. 8. Konwencja UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form ekspresji kulturalnej * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 20 z 20066.12.2006

  5. 9. Wydatki w dziedzinie weterynarii * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 19 z 20066.12.2006

  5. 3. Reguły konkurencji w odniesieniu do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 19 z 20066.12.2006

  5. 4. Uruchomienie Funduszu Solidarności UE (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 19 z 20066.12.2006

  5. 5. Projekt budżetu korygującego nr 1/2006 * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 19 z 20066.12.2006

  5. 6. Przydział kontyngentów wodorochlorofluorowęglowodorów w odniesieniu do nowych państw członkowskich ***I (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 18 z 20066.12.2006

  4. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C296E - 18 z 20066.12.2006

  5. Głosowanie

 • Dz. U. C296E - 18 z 20066.12.2006

  5. 1. Nazwa delegacji międzyparlamentarnej D14 (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 18 z 20066.12.2006

  5. 2. Wspólnotowa skala klasyfikacji tusz dorosłego bydła * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C296E - 17 z 20066.12.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C296E - 17 z 20066.12.2006

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C296E - 17 z 20066.12.2006

  2. Bezpieczeństwo drogowe: zapewnić obywatelom możliwość elektronicznego powiadamiania o wypadkach — eCall (debata)

 • Dz. U. C296E - 17 z 20066.12.2006

  3. Promowanie wielojęzyczności i nauki języków w UE (debata)

 • Dz. U. C296E - 15 z 20066.12.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C296E - 14 z 20066.12.2006

  16. Zarządzanie aktywami (debata)

 • Dz. U. C296E - 14 z 20066.12.2006

  17. Pomoc publiczna na rzecz innowacji (debata)

 • Dz. U. C296E - 14 z 20066.12.2006

  18. Porządek dzienny następnego posiedzenia

 • Dz. U. C296E - 14 z 20066.12.2006

  19. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C296E - 10 z 20066.12.2006

  14. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

 • Dz. U. C296E - 10 z 20066.12.2006

  15. Absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok 2004 (debata)

 • Dz. U. C296E - 9 z 20066.12.2006

  12. Wzmocnione partnerstwo między Unią Europejską a Ameryką Łacińską (debata)

 • Dz. U. C296E - 9 z 20066.12.2006

  13. Zmiana Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów (debata)

 • Dz. U. C296E - 8 z 20066.12.2006

  9. Dwadzieścia lat po katastrofie w Czarnobylu: lekcje na przyszłość (debata)

 • Dz. U. C296E - 8 z 20066.12.2006

  10. Przystąpienie Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (debata)

 • Dz. U. C296E - 8 z 20066.12.2006

  11. Wstrzymanie pomocy dla Autonomii Palestyńskiej (debata)

 • Dz. U. C296E - 7 z 20066.12.2006

  4. Oświadczenia pisemne (art. 116 Regulaminu)

 • Dz. U. C296E - 7 z 20066.12.2006

  5. Przesunięcie środków

 • Dz. U. C296E - 7 z 20066.12.2006

  6. Skład Parlamentu

 • Dz. U. C296E - 7 z 20066.12.2006

  7. Nazwa delegacji

 • Dz. U. C296E - 7 z 20066.12.2006

  8. Porządek dzienny

 • Dz. U. C296E - 1 z 20066.12.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C296E - 1 z 20066.12.2006

  1. Wznowienie sesji

 • Dz. U. C296E - 1 z 20066.12.2006

  2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C296E - 1 z 20066.12.2006

  3. Składanie dokumentów

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.