Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 300-E POZ 18

Tytuł:

7. Głosowanie

Data ogłoszenia:2006-12-09


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 300-E POZ 18

C 300 E/18

Wtorek, 13 czerwca 2006 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

9.12.2006

PRZEWODNICTWO: Luigi COCILOVO Wiceprzewodniczący

7.

Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone, itp.) zawarte są w ząłaczniku Wyniki głosowania, załączonym do protokołu.

7.1. Dostosowanie aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dostosowującej akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich [COM(2006)0152 — C6-0133/2006 — 2006/ 0053(CNS)] — Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Joseph Daul (A6-0198/2006) (Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik Wyniki głosowania, pkt 1) PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0246)


7.2. Dostosowanie załącznika VIII do aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dostosowującej załącznik VIII do aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii [COM(2006)0152 — C6-0134/2006 – 2006/0054(CNS)] — Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Joseph Daul (A6-0197/2006) (Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik Wyniki głosowania, pkt 2) PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0247)

7.3. Umowa WE/Bośnia i Hercegowina dotycząca niektórych aspektów usług lotniczych * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych [COM(2005)0351 — C6-0139/2006 — 2005/0140(CNS)] — Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0195/2006) (Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik Wyniki głosowania, pkt 3) PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ Przyjęto w jednym głosowaniu (P6_TA(2006)0248)

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 300-E POZ 18 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.