Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 300-E POZ 24

Tytuł:

14. Siedemnasty szczyt UE-Rosja (debata)

Data ogłoszenia:2006-12-09


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 300-E POZ 24

C 300 E/24

Wtorek, 13 czerwca 2006 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

9.12.2006

Głos zabrali: Simon Busuttil, w imieniu grupy PPE-DE, Catherine Trautmann, w imieniu grupy PSE, Hélène Flautre, w imieniu grupy Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, w imieniu grupy GUE/NGL, Paul Marie Coûteaux, w imieniu grupy IND/DEM, Alain Hutchinson, Carlos Carnero González, Hans Winkler i Olli Rehn. Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty: — Thierry Cornillet i Bernard Lehideux w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji praw człowieka w Tunezji (B6-0340/2006), — Pasqualina Napoletano, Catherine Trautmann, Carlos Carnero González i Alain Hutchinson w imieniu grupy PSE, w sprawie praw człowieka w Tunezji (B6-0351/2006), — Simon Busuttil w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie sytuacji praw człowieka w Tunezji (B6-0352/2006), — Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda i Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji praw człowieka w Tunezji (B6-0353/2006), — Francis Wurtz, Luisa Morgantini i Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Tunezji (B6-0355/2006), — Ģirts Valdis Kristovskis w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji praw człowieka w Tunezji (B6-0358/ 2006). Debata została zamknięta. Głosowanie: pkt 9.6 protokołu z dnia 15.06.2006 r.


14. Siedemnasty szczyt UE-Rosja (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Siedemnasty szczyt UE-Rosja (26 maja 2006) Hans Winkler (urzędujący Przewodniczący Rady) i Olli Rehn (członek Komisji) złożyli oświadczenia. Głos zabrali: Camiel Eurlings w imieniu grupy PPE-DE, Jan Marinus Wiersma w imieniu grupy PSE, Henrik Lax w imieniu grupy ALDE, Milan Horáček w imieniu grupy Verts/ALE, Esko Seppänen w imieniu grupy GUE/NGL, Inese Vaidere, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Marek Aleksander Czarnecki, niezrzeszony, Laima Liucija Andrikienė, Reino Paasilinna, Cecilia Malmström, Philip Claeys, Charles Tannock, Hannes Swoboda, Sophia in 't Veld i Alessandro Battilocchio.

PRZEWODNICTWO: Sylvia-Yvonne KAUFMANN Wiceprzewodnicząca Głos zabrali: Tunne Kelam, Panagiotis Beglitis, Elmar Brok, Csaba Sándor Tabajdi, Hans Winkler i Olli Rehn. Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 103 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty: — Cecilia Malmström i Henrik Lax w imieniu grupy ALDE, w sprawie wyników siedemnastego szczytu UE-Rosja organizowanego w Soczi w dniu 25 maja 2006 r. (B6-0338/2006), — Camiel Eurlings, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Jacek Emil Saryusz-Wolski i Charles Tannock w imieniu grupy PPE-DE, w sprawie siedemnastego szczytu UE-Rosja zorganizowanego w Soczi w dniu 25 maja 2006 (B6-0339/2006),

9.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 300 E/25

Wtorek, 13 czerwca 2006 r.

— Jan Marinus Wiersma, Reino Paasilinna i Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, w sprawie stosunków z Federacją Rosyjską (B6-0349/2006), — Bart Staes, Joost Lagendijk, Marie Anne Isler Béguin i Milan Horáček w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie stosunków UE-Rosja (B6-0354/2006), — André Brie i Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wyników szczytu Unia Europejska-Rosja (B6-0356/2006), — Konrad Szymański, Inese Vaidere i Roberts Zīle w imieniu grupy UEN, w sprawie siedemnastego szczytu UE-Rosja (B6-0357/2006). Debata została zamknięta. Głosowanie: pkt 9.7 protokołu z dnia 15.06.2006 r. Głos zabrała Sophia in 't Veld, która wyraziła żal w związku z faktem, iż przedstawiciele Rady i Komisji nie dysponowali czasem na udzielenie odpowiedzi na zadane przez nią pytania, a także zwróciła się o odpowiedź pisemną (Przewodnicząca odpowiedziała, że wniosek przekazany zostanie właściwym służbom).

15. Tura pytań (pytania do Komisji)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B6-0224/2006). Część pierwsza Pytanie 45 (Carl Schlyter): Finansowanie projektu Sachalin II przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Joaquín Almunia (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Carla Schlytra i Marię Annę Isler Béguin. Pytanie 46 (Michl Ebner): Patenty na oprogramowania komputerowe w Unii Europejskiej. Charlie McCreevy (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Michla Ebnera, Piię-Noorę Kauppi i Carla Schlytra. Pytanie 47 (Saïd El Khadraoui): Nadużycia związane z portalem Google. Charlie McCreevy udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione przez Saïda El Khadraouiego. Część druga Pytanie 48 (Dimitrios Papadimoulis): Wysokie opłaty przy płatnościach za pomocą kart bankowych w Grecji. Neelie Kroes (członkini Komisji) udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Dimitriosa Papadimoulisa, Manolisa Mavrommatisa i Richarda Seebera. Pytanie 49 (Bogusław Sonik): Równoległa dystrybucja leków. Neelie Kroes udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające postawione przez Bogusława Sonika i Justasa Vincasa Paleckisa. Pytanie 50 (Ivo Belet): Fuzja Suez-Gaz France i jej wpływ na kokurencję na belgijskim rynku energii – ochrona interesów konsumentów. Neelie Kroes udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione przez Iva Beleta. Pytanie 51 zostanie rozpatrzone na piśmie. Pytanie 52 (Bart Staes): Utworzenie europejskiej grupy zadaniowej ds. wpływu pandemii grypy. Markos Kyprianou (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające postawione przez Barta Staesa.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 300-E POZ 24 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.