Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 300-E POZ 270

Tytuł:

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Data ogłoszenia:2006-12-09


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 300-E POZ 270

C 300 E/270

Czwartek, 15 czerwca 2006 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

9.12.2006

(2006/C 300 E/04)

PROTOKÓŁ

PRZEBIEG POSIEDZENIA PRZEWODNICTWO: Janusz ONYSZKIEWICZ Wiceprzewodniczący

1.

Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 10.05.

2.

Porządek dzienny

W trakcie posiedzenia z dnia 14 czerwca 2006 r. Konferencja Przewodniczących podjęła decyzję o przełożeniu na okres sesji lipcowej głosowania nad następującymi sprawozdaniami: Konrad Szymański (A6-0164/ 2006), Angelika Beer (A6-0157/2006) oraz István Szent-Iványi (A6-0155/2006) (pkt 19, 20 i 21 porządku dziennego. * * *


Głos zabrał Marco Cappato w sprawie kwestii regulaminowej (Przewodniczący odebrał posłowi głos, ponieważ wystąpienie nie dotyczyło kwestii regulaminowej).

3.

Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty: 1) przez Radę i Komisję: — Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program działań dla ceł we Wspólnocie (Cła 2013) (COM(2006)0201 — C6-0158/2006 — 2006/0075(COD)). odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO opinia: INTA, BUDG, CONT, ITRE, LIBE — Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Wspólne Instrukcje Konsularne dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczące wiz w związku z wprowadzeniem technologii biometrycznych, łącznie z przepisami dotyczącymi organizacji przyjmowania i rozpatrywania wniosków wizowych (COM(2006)0269 — C6-0166/2006 — 2006/0088(COD)). odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE — Wniosek dotyczący decyzji Rady o przyznaniu Kosowu wyjątkowej pomocy finansowej Wspólnoty (COM(2006)0207 — C6-0171/2006 — 2006/0068(CNS)). odesłany komisja przedm. właśc.: INTA opinia: AFET, BUDG — Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki odnawiającej program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego (COM(2006)0180 — C6-0174/2006 — 2006/0061(CNS)). odesłany komisja przedm. właśc.: CULT opinia: AFET, BUDG, EMPL

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 300-E POZ 270 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.