Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 300-E POZ 274

Tytuł:

9. 3. Badania jądrowe i działania szkoleniowe (2007-2011) * (głosowanie)

Data ogłoszenia:2006-12-09


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 300-E POZ 274

C 300 E/274

Czwartek, 15 czerwca 2006 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

9.12.2006

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ Przyjęto (P6_TA(2006)0265) W związku z głosowaniem głos zabrali: — Philippe Busquin przedstawił poprawkę ustną do poprawki 320. Poprawka ta upadła, ponieważ ponad 37 posłów sprzeciwiło się wzięciu jej pod uwagę.

9.3. Badania jądrowe i działania szkoleniowe (2007-2011) * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) badań jądrowych i działań szkoleniowych (2007 — 2013) [COM(2005)0119 — C6-0112/2005 — 2005/0044(CNS)] — Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jerzy Buzek (A6-0203/2006) (Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3) WNIOSEK KOMISJI Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2006)0266) PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ Przyjęto (P6_TA(2006)0266) W związku z głosowaniem głos zabrali: — Po głosowaniu Jerzy Buzek (sprawozdawca) wyraził zadowolenie z charakteru prac związanych z przygotowywaniem sprawozdań.


9.4. Wspólne przepisy w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczacego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego [COM(2005)0429 — C6-0290/2005 — 2005/ 0191(COD)] — Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Paolo Costa (A6-0194/2006) (Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4) WNIOSEK KOMISJI Zatwierdzony w formie poprawionej (P6_TA(2006)0267) PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ Przyjęto (P6_TA(2006)0267) W związku z głosowaniem głos zabrali: — Przed głosowaniem Inés Ayala Sender zabrała głos w sprawie listy głosowania.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 300-E POZ 274 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.