Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 300-E POZ 277

Tytuł:

9. 11. Broń lekka i małokalibrowa (głosowanie)

Data ogłoszenia:2006-12-09


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 300-E POZ 277

9.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 300 E/277

Czwartek, 15 czerwca 2006 r.

— Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Jean Lambert, Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, — Francis Wurtz w imieniu grupy GUE/NGL Przyjęto (P6_TA(2006)0273) W związku z głosowaniem głos zabrali: — Martine Roure przedstawił poprawkę ustną do ustępu 2. Poprawka została przyjęta; — Sophia in 't Veld przedstawiła poprawkę ustną do ustępu 3. Poprawka ta upadła, ponieważ ponad 37 posłów sprzeciwiło się wzięciu jej pod uwagę. Przedstawiła ona także poprawkę ustną do punktu uzasadnienia A. Poprawka ta została przyjęta; — Raül Romeva i Rueda przedstawił poprawkę ustną do punktu uzasadnienia B. Poprawka ta upadła, ponieważ ponad 37 posłów sprzeciwiło się wzięciu jej pod uwagę; — Martine Roure w sprawie procedury.


9.11. Broń lekka i małokalibrowa (głosowanie)

Projekt rezolucji B6-0334/2006 (Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11) PROJEKT REZOLUCJI Przyjęto (P6_TA(2006)0274)

9.12. Rozmieszczenie europejskiego systemu sygnalizacji kolejowej ERTMS/ETCS (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rozmieszczenia europejskiego systemu sygnalizacji kolejowej ERTMS/ETCS [2005/ 2168(INI)] — Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Michael Cramer (A6-0183/2006) (Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12) PROJEKT REZOLUCJI Przyjęto (P6_TA(2006)0275)

9.13. Rybołówstwo przybrzeżne i problemy rybaków trudniących się połowami przybrzeżnymi (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rybołówstwa przybrzeżnego i problemów rybaków trudniących się połowami przybrzeżnymi [2004/2264(INI)] — Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Seán Ó Neachtain (A6-0141/2006) (Wymagana zwykła większość) (Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13) PROJEKT REZOLUCJI Przewodniczący oświadczył, że Konferencja Przewodniczących podjęła w trakcie posiedzenia z dnia 14 czerwca 2006 r. decyzję o autoryzowaniu zmiany tytułu sprawozdania na tytuł następujący: Rybołówstwo przybrzeżne i problemy ludności uzależnionej od wyników połowów. Przyjęto (P6_TA(2006)0276)

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 300-E POZ 277 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.