Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 300-E POZ 294

Tytuł:

3. Badania jądrowe i działania szkoleniowe (2007-2011) *

Data ogłoszenia:2006-12-09


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 300-E POZ 294

C 300 E/294

Czwartek, 15 czerwca 2006 r.

Temat Popr. nr

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

9.12.2006

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

pu 25

358 316 47 353 głosowanie: projekt z poprawkami głosowanie: rezolucja legislacyjna

NIEBLER i in. PURVIS i in. komisja GARGANI i in.

gi gi gi gi

+ + +

246, 297, 32 77, 452, 44 284, 262, 28 259, 280, 38

Poprawka 338 została anulowana. Popr. 327, 328, 337, 332 i 342 zostały anulowane Wnioski o głosowanie imienne Verts/ALE: popr. 47, 278, 316, 320, 329, 334, 335, 348, 352, 353, 356, 357, 358 i 319, 66, 354, 355, 166 GUE/NGL: popr. 325, 321/rev, 322/rev, 324/rev, 323 PSE: popr. 66, 47 IND/DEM: popr. 352, 356, 357, 358, 316, 42, 66 Wnioski o głosowanie odrębne PSE: popr. 51, 55, 56, 58, 59, 71, 81, 265, 273 IND/DEM: popr. 353, 354, 355, 319, 317, 47 PPE-DE: popr. 278 Verts/ALE: popr. 162 Wnioski o głosowanie podzielone PPE-DE popr. 273 pierwsza część: „W przypadku budowy … funduszy strukturalnych” druga część: „Władze lokalne i regionalne … takich infrastruktur”


3.

Badania jądrowe i działania szkoleniowe (2007-2011) *

Spraw.: Jerzy BUZEK (A6-0203/2006)

Temat Popr. nr Autor gi itd. Głosowanie gi/ge — uwagi

Poprawki komisji przedmiotowo właściwej — głosowanie łączne

1-2 5-8 16 19-23 24

komisja

+

Poprawki komisji przedmiotowo właściwych — głosowanie odrębne art. 2 ust. 1 art. 3 ust. 1 część wprowadzająca

komisja

gi

+

395, 119, 21

26 3 36oc

Verts/ALE komisja PPE-DE

+

9.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 300 E/295

Czwartek, 15 czerwca 2006 r.

Temat

Popr. nr

Autor

gi itd.

Głosowanie

gi/ge — uwagi

art. 3 ust 1 lit. a)

27 36oc 4oc

Verts/ALE PPE-DE komisja Verts/ALE komisja PPE-DE PPE-DE komisja Verts/ALE komisja

gi ge

+

93, 443, 22 252, 296, 7

art. 3 ust. 1 lit. b)

28 4oc 36oc

gi ge ge

+ +

122, 431, 13 236, 299, 11 247, 293, 14

art. 3 ust. 1 lit. c)

36oc 4oc

Załącznik 1, sekcja Badania nad energią syntezy jądrowej

29 10 12-15 11

komisja Verts/ALE

go/ge

+ -

393, 142, 29

Załącznik 1 sekcja Rozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem, tytuł Załącznik 1 sekcja Rozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem, Cel Załącznik 1 sekcja Rozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem, pkt 1 Załącznik 1 sekcja Rozszczepienie jądrowe i ochrona przed promieniowaniem, pkt 2 Załącznik 2

30

31

Verts/ALE

-

32 17 33 18 34 35

Verts/ALE komisja Verts/ALE komisja Verts/ALE Verts/ALE Verts/ALE gi

+ + + + 457, 97, 22

pu 6

25 głosowanie: projekt z poprawkami głosowanie: rezolucja legislacyjna

Popr. 37-41 zostały anulowane. Ponieważ poprawka 9 nie dotyczy wszystkich wersji językowych, nie została poddana pod głosowanie (art. 151 ust. 1 lit. d) Regulaminu). Wnioski o głosowanie imienne Verts/ALE: popr. 24, 27, 28 i zmieniony projekt Wnioski o głosowanie odrębne Verts/ALE: popr. 24 PSE: popr. 11

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 300-E POZ 294 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.