Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 303-E POZ 690

Tytuł:

ZAŁĄCZNIK II

Data ogłoszenia:2006-12-13


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 303-E POZ 690

C 303 E/690

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.12.2006

Czwartek, 6 lipiec 2006 r.

ZAŁĄCZNIK II WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

1. Drugie sprawozdanie Hughes A6-0218/2006 Rezolucja

Za: 465 ALDE: Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bowles, Budreikaitė, Busk, Cappato, Cavada, Chatzimarkakis, Cocilovo, Cornillet, Deprez, Drčar Murko, Duff, Fourtou, Gentvilas, Geremek, Gibault, Griesbeck, Guardans Cambó, Hall, Harkin, Hennis-Plasschaert, in't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Karim, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Kułakowski, Laperrouze, Lax, Lehideux, Losco, Ludford, Lynne, Maaten, Manders, Matsakis, Morillon, Mulder, Newton Dunn, Onyszkiewicz, Ortuondo Larrea, Oviir, Pannella, Prodi, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Savi, Sterckx, Szent-Iványi, Takkula, Toia, Väyrynen, Virrankoski, Wallis GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Aita, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Henin, Kaufmann, Kohlíček, Liotard, Markov, Maštálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek, Seppänen, Sjöstedt, Strož, Svensson, Toussas, Wurtz IND/DEM: Belder, Blokland, Bonde, Grabowski, Krupa, Pęk, Piotrowski, Sinnott, Zapałowski, Železný NI: Battilocchio, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Giertych, Gollnisch, Lang, Le Rachinel, Martin Hans-Peter, Martinez, Piskorski, Rutowicz, Schenardi, Vanhecke, Wojciechowski Bernard Piotr PPE-DE: Albertini, Andrikienė, Ashworth, Atkins, Audy, Bachelot-Narquin, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Bushill-Matthews, Busuttil, Casa, Casini, Caspary, Castiglione, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chmielewski, Coelho, Coveney, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Eurlings, Evans Jonathan, Ferber, Fernández Martín, Fjellner, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Friedrich, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, García-Margallo y Marfil, Gargani, Gauzès, Gawronski, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graća Moura, Grosch, Grossetźte, Guellec, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Heaton-Harris, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Hoppenstedt, Hudacký, Ibrisagic, Itälä, Jałowiecki, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jordan Cizelj, Kaczmarek, Kamall, Karas, Kasoulides, Kelam, Klamt, Klaß, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kušķis, Langen, Langendries, Lehne, Lewandowski, López-Istúriz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Papastamkos, Parish, Peterle, Pinheiro, Pirker, Pleštinská, Posdorf, Posselt, Purvis, Rack, Radwan, Reul, Ribeiro e Castro, Rudi Ubeda, Saïfi, Samaras, Schierhuber, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Seeber, Seeberg, Siekierski, Sommer, Sonik, Spautz, Stauner, Stevenson, Sudre, Surján, Tajani, Tannock, Thyssen, Toubon, Trakatellis, Vakalis, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Ventre, Vidal-Quadras, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Wortmann-Kool, Záborská, Zaleski, Zappalą, Zwiefka PSE: Andersson, Arif, Arnaoutakis, Assis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia I Cutchet, Barón Crespo, Beglitis, van den Berg, Berlinguer, Bösch, Bono, Bourzai, Bozkurt, Bullmann, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbett, Corbey, Cottigny, De Keyser, De Rossa, Désir, Díez González, Douay, El Khadraoui, Estrela, Falbr, Fava, Fazakas, Fernandes, Ferreira Elisa, Fruteau, García Pérez, Gebhardt, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Golik, Gomes, Gottardi, Grabowska, Grech, Hamon, Haug, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Honeyball, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jørgensen, Kindermann, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Laignel, Lambrinidis, Le Foll, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Martin David, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Moscovici, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germą, Occhetto, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Peillon, Pinior, Pleguezuelos Aguilar, Poignant, Prets, Rasmussen, Reynaud, Riera Madurell, Rocard, Rosati, Rothe, Rouček, Roure, Sacconi, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Scheele, Schulz, Segelström, Skinner, Sousa Pinto, Stockmann, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Tzampazi, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Vincenzi, Walter, Weiler, Westlund, Wiersma, Willmott, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zani


pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 303-E POZ 690 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C303E - 881 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0325Oznaczanie kraju pochodzenia niektórych importowanych produktówRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie oznaczania pochodzenia niektórych importowanych produktów

 • Dz. U. C303E - 879 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0324Wolność słowa w internecieRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie wolności słowa w Internecie

 • Dz. U. C303E - 876 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0323MauretaniaRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Mauretanii

 • Dz. U. C303E - 874 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0322SomaliaRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Somalii

 • Dz. U. C303E - 871 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0321AIDS — czas na działaniaRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie HIV/AIDS: czas na działania

 • Dz. U. C303E - 865 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0320Sprawiedliwy handel i rozwójRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sprawiedliwego handlu i rozwoju (2005/2245(INI))

 • Dz. U. C303E - 852 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0319Rozwój i migracjaRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rozwoju i migracji (2005/2244(INI))

 • Dz. U. C303E - 845 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0318Integracja imigrantów w UERezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie strategii i środków na rzecz integracji imigrantów w Unii Europejskiej (2006/2056(INI))

 • Dz. U. C303E - 843 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0317Przechwytywanie danych o przekazach bankowych z systemu SWIFT przez służby specjalne USARezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przechwytywania danych o przekazach bankowych z systemu SWIFT przez służby specjalne USA

 • Dz. U. C303E - 833 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0316Rzekome wykorzystanie krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania wieźniówRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania wieźniów w połowie prac komisji tymczasowej (2006/2027(INI))

 • Dz. U. C303E - 831 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0315Gospodarcze i społeczne skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw w EuropieRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie gospodarczych i społecznych skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw w Europie

 • Dz. U. C303E - 830 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0314Zmiana Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetówRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zmiany Protokołu w sprawie zmiany przywilejów i immunitetów

 • Dz. U. C303E - 825 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0313Procedura wymiany informacji o środkach przyjmowanych przez państwa członkowskie w zakresie polityki azylowej i imigracyjnej *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie ustanowienia procedury wymiany informacji o środkach przyjmowanych przez państwa członkowskie w zakresie polityki azylowej i imigracyjnej (COM(2005)0480 — C6-0335/2005 — 2005/0204(CNS))

 • Dz. U. C303E - 824 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0312Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (COM(2005)0181 — C6-0234/2005 — 2005/0090(CNS))

 • Dz. U. C303E - 811 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0311Informacje o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (COM(2005)0343 — C6-0246/2005 — 2005/0138(COD))

 • Dz. U. C303E - 811 z 200613.12.2006

  P6_TC1-COD(2005)0138Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym

 • Dz. U. C303E - 810 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0310Uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji (procedury) *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej decyzję 1999/468/EC ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (10126/1/2006 — C6-0190/2006 — 2002/0298(CNS))

 • Dz. U. C303E - 806 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0309Uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji (Porozumienie międzyinstytucjonalne)Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie zawarcia Porozumienia międzyinstytucjonalnego w formie wspólnego oświadczenia w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej decyzję 1999/468/WE ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (nowa procedura regulacyjna połączona z kontrolą) (10125/2006 — C6-0208/2006 — 2006/2152(ACI))

 • Dz. U. C303E - 798 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0308Instrument Pomocy Przedakcesyjnej *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) (COM(2004)0627 — C6-0047/2005 — 2004/0222(CNS))

 • Dz. U. C303E - 797 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIKINSTRUMENT STABILNOŚCI

 • Dz. U. C303E - 781 z 200613.12.2006

  P6_TC1-COD(2004)0223Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument na Rzecz Stabilności

 • Dz. U. C303E - 780 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0307Instrument na Rzecz Stabilności ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument na Rzecz Stabilności (COM(2004)0630 — C6-0251/2004 — 2004/0223(COD))

 • Dz. U. C303E - 779 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIKKRAJE PARTNERSKIE, O KTÓRYCH MOWA W ARTYKULE 1

 • Dz. U. C303E - 761 z 200613.12.2006

  P6_TC1-COD(2004)0219Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

 • Dz. U. C303E - 760 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0306Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (COM(2004)0628 — C6-0129/2004 — 2004/0219(COD))

 • Dz. U. C303E - 756 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIKSZCZEGÓŁOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE TREŚCI WNIOSKOWANEGO PROJEKTU

 • Dz. U. C303E - 754 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0305Ochrona europejskich pracowników opieki zdrowotnej przed zakażeniami krwiopochodnymiRezolucja Parlamentu Europejskiego zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie ochrony europejskich pracowników opieki zdrowotnej przed zakażeniami krwiopochodnymi wynikającymi ze zranień igłą (2006/2015(INI))

 • Dz. U. C303E - 750 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0304Partnerstwo UE-Karaiby na rzecz wzrostu, stabilności i rozwojuRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie partnerstwa UE-Karaiby na rzecz wzrostu, stabilności i rozwoju (2006/2123(INI))

 • Dz. U. C303E - 747 z 200613.12.2006

  TEKSTY PRZYJĘTE

 • Dz. U. C303E - 747 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0303Uproszczenie procedury obciążania podatkiem VAT i pomocy w zapobieganiu uchylaniu się od płacenia podatków i unikaniu zobowiązań podatkowych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do niektórych środków w celu uproszczenia procedury obciążania podatkiem VAT i pomocy w zapobieganiu uchylaniu się od płacenia podatków i unikaniu zobowiązań podatkowych i uchylającej niektóre decyzje przyznające odstępstwa (COM(2005)0089 — C6-0100/2005 — 2005/0019(CNS))

 • Dz. U. C303E - 671 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIK I

 • Dz. U. C303E - 669 z 200613.12.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C303E - 668 z 200613.12.2006

  21. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie posiedzenia

 • Dz. U. C303E - 668 z 200613.12.2006

  22. Kalendarz następnych posiedzeń

 • Dz. U. C303E - 668 z 200613.12.2006

  23. Przerwa w obradach

 • Dz. U. C303E - 667 z 200613.12.2006

  20. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 116 Regulaminu)

 • Dz. U. C303E - 665 z 200613.12.2006

  17. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C303E - 665 z 200613.12.2006

  18. Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego

 • Dz. U. C303E - 665 z 200613.12.2006

  19. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

 • Dz. U. C303E - 664 z 200613.12.2006

  14.4 Wskazanie kraju pochodzenia niektórych produktów importowanych z krajów trzecich („oznaczenie pochodzenia”) (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 664 z 200613.12.2006

  15. Objaśnienie głosowania

 • Dz. U. C303E - 664 z 200613.12.2006

  16. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C303E - 663 z 200613.12.2006

  14.1. Somalia (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 663 z 200613.12.2006

  14.2. Mauretania (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 663 z 200613.12.2006

  14.3. Wolność słowa w Internecie (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 662 z 200613.12.2006

  13. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

 • Dz. U. C303E - 662 z 200613.12.2006

  13.1. Somalia

 • Dz. U. C303E - 662 z 200613.12.2006

  13.2. Mauretania

 • Dz. U. C303E - 662 z 200613.12.2006

  13.3. Wolność słowa w Internecie

 • Dz. U. C303E - 662 z 200613.12.2006

  14. Głosowanie

 • Dz. U. C303E - 661 z 200613.12.2006

  10. Informacja o wspólnych stanowiskach Rady

 • Dz. U. C303E - 661 z 200613.12.2006

  11. Wyniki kwietniowych spotkań Światowej Organizacji Handlu w Genewie i perspektywy na przyszłość (ciąg dalszy debaty)

 • Dz. U. C303E - 661 z 200613.12.2006

  12. Wskazanie kraju pochodzenia niektórych produktów importowanych z krajów trzecich („oznaczenie pochodzenia”) (debata)

 • Dz. U. C303E - 660 z 200613.12.2006

  8. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C303E - 660 z 200613.12.2006

  9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C303E - 659 z 200613.12.2006

  6.16. Integracja imigrantów w Unii Europejskiej (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 659 z 200613.12.2006

  6.17. Rozwój i migracja (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 659 z 200613.12.2006

  6.18. Sprawiedliwy handel i rozwój (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 659 z 200613.12.2006

  6.19. AIDS, czas na działanie! (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 659 z 200613.12.2006

  7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C303E - 658 z 200613.12.2006

  6.14. Rzekome wykorzystanie krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 658 z 200613.12.2006

  6.15. Przechwytywanie danych z przelewów bankowych w systemie SWIFT przez merykańskie służby wywiadowcze (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 657 z 200613.12.2006

  6.11. Procedura wymiany informacji w zakresie polityki azylowej i imigracyjnej * (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 657 z 200613.12.2006

  6.12. Zmiana Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 657 z 200613.12.2006

  6.13. Gospodarcze i społeczne skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw w Europie

 • Dz. U. C303E - 656 z 200613.12.2006

  6.7. Uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji (Porozumienie międzyinstytucjonalne)

 • Dz. U. C303E - 656 z 200613.12.2006

  6.8. Uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji (warunki) * (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 656 z 200613.12.2006

  6.9. Informacje o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 656 z 200613.12.2006

  6.10. Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich * (głosowanie końcowe)

 • Dz. U. C303E - 655 z 200613.12.2006

  6.5. Instrument na Rzecz Stabilności ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 655 z 200613.12.2006

  6.6. Instrument Pomocy Przedakcesyjnej * (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 654 z 200613.12.2006

  6.1. Obciążanie podatkiem VAT oraz walka z oszustwami podatkowymi i unikaniem płacenia podatków * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 654 z 200613.12.2006

  6.2. Partnerstwo UE-Karaiby na rzecz wzrostu, stabilności i rozwoju (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 654 z 200613.12.2006

  6.3. Ochrona pracowników służby zdrowia przed chorobami przenoszonymi przez krew w następstwie zranień strzykawką (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 654 z 200613.12.2006

  6.4. Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 653 z 200613.12.2006

  3. Rozwój i migracja (debata)

 • Dz. U. C303E - 653 z 200613.12.2006

  4. Sprawiedliwy handel i rozwój (debata)

 • Dz. U. C303E - 653 z 200613.12.2006

  5. Wyniki kwietniowych spotkań Światowej Organizacji Handlu w Genewie i perspektywy na przyszłość (debata)

 • Dz. U. C303E - 653 z 200613.12.2006

  6. Głosowanie

 • Dz. U. C303E - 651 z 200613.12.2006

  PROTOKÓŁ

 • Dz. U. C303E - 651 z 200613.12.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C303E - 651 z 200613.12.2006

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C303E - 651 z 200613.12.2006

  2. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C303E - 646 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0302W kierunku bardziej zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowejRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ram politycznych dla wzmocnienia przemysłu UE — w kierunku bardziej zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowej (2006/2003(INI))

 • Dz. U. C303E - 640 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0301Badania naukowe i innowacje jako inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnieniaRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie realizacji wspólnotowego programu lizbońskiego: badania naukowe i innowacje jako inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia: wspólna koncepcja (2006/2005(INI))

 • Dz. U. C303E - 634 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0300Transport odpadów radioaktywnych oraz wypalonego paliwa jądrowego *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie nadzoru i kontroli transportu odpadów radioaktywnych oraz wypalonego paliwa jądrowego (COM(2005)0673 — C6-0031/2006 — 2005/0272(CNS))

 • Dz. U. C303E - 445 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIK

 • Dz. U. C303E - 438 z 200613.12.2006

  P6_TC2-COD(2000)0069Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 5 lipca 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego

 • Dz. U. C303E - 437 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0299Harmonizacja niektórych wymagań i procedur w lotnictwie cywilnym ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego dotyczącego wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (13376/1/2005 — C6-0090/2006 — 2000/0069(COD))

 • Dz. U. C303E - 378 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IXWYMOGI MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO ŚWIATEŁ NAWIGACYJNYCH, SPRZĘTU RADAROWEGO, WSKAŹNIKÓW PRĘDKOŚCI KĄTOWEJ

 • Dz. U. C303E - 377 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIK VIIIPROCEDURA PRZEPROWADZANIA INSPEKCJI

 • Dz. U. C303E - 375 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIK VIIINSTYTUCJE KLASYFIKACYJNE

 • Dz. U. C303E - 372 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIK VIWZÓR REJESTRU WSPÓLNOTOWYCH ŚWIADECTW ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ

 • Dz. U. C303E - 355 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIK VWZORY WSPÓLNOTOWYCH ŚWIADECTW ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ

 • Dz. U. C303E - 354 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IVZAKRESY MOŻLIWYCH OGRANICZEŃ POSTANOWIEŃ TECHNICZNYCH DLA STATKÓW PŁYWAJĄCYCH PO ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH REJONÓW 3 I 4

 • Dz. U. C303E - 353 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IIIZAKRESY MOŻLIWYCH DODATKOWYCH POSTANOWIEŃ TECHNICZNYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DOSTATKÓW PŁYWAJĄCYCH PO ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH REJONÓW 1 I 2

 • Dz. U. C303E - 189 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IIMINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA STATKÓW PŁYWAJĄCYCH NA ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH W REJONACH 1, 2, 3 I 4

 • Dz. U. C303E - 168 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIK IWYKAZ WSPÓLNOTOWYCH WODNYCH DRÓG ŚRÓDLĄDOWYCH PODZIELONYCH GEOGRAFICZNIE NA REJONY 1, 2, 3 i 4

 • Dz. U. C303E - 158 z 200613.12.2006

  P6_TC2-COD(1997)0335Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 5 lipca 2006 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2006/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylającej dyrektywę Rady 82/714/EWG

 • Dz. U. C303E - 157 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0298Wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylającej dyrektywę Rady 82/714/EWG (13274/1/2005 — C6-0091/2006 — 1997/0335(COD))

 • Dz. U. C303E - 155 z 200613.12.2006

  TEKSTY PRZYJĘTE

 • Dz. U. C303E - 155 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0297Wzmocnienie transgranicznej współpracy policyjnej *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie inicjatywy zgłoszonej przez Królestwo Niderlandów w celu przyjęcia decyzji Rady w sprawie wzmocnienia transgranicznej współpracy policyjnej podczas zgromadzeń dużej liczby osób z więcej niż jednego państwa członkowskiego, w czasie których działania policji mają przede wszystkim na celu utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz zapobieganie przestępstwom kryminalnym i ich zwalczanie (6930/2005 — C6-0117/2005 — 2005/0804(CNS))

 • Dz. U. C303E - 143 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIK II

 • Dz. U. C303E - 136 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIK I

 • Dz. U. C303E - 134 z 200613.12.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C303E - 133 z 200613.12.2006

  18. Porządek dzienny następnego posiedzenia

 • Dz. U. C303E - 133 z 200613.12.2006

  19. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C303E - 132 z 200613.12.2006

  16. Procedura wymiany informacji w zakresie polityki azylowej i imigracyjnej * — Integracja imigrantów w Unii Europejskiej — Polityka imigracyjna Unii Europejskiej

 • Dz. U. C303E - 132 z 200613.12.2006

  17. AIDS, czas na działanie! (debata)

 • Dz. U. C303E - 131 z 200613.12.2006

  14. Polityka wizowa wobec państw Bałkanów Zachodnich — Uproszczenie formalności związanych z otrzymywaniem wiz dla państw Bałkanów Zachodnich (debata)

 • Dz. U. C303E - 131 z 200613.12.2006

  15. Uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji (Porozumienie międzyinstytucjonalne) — Uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji (warunki) (debata)

 • Dz. U. C303E - 130 z 200613.12.2006

  13. Tura pytań (pytania do Rady)

 • Dz. U. C303E - 129 z 200613.12.2006

  12. Przechwytywanie danych z przelewów bankowych w systemie SWIFT przez amerykańskie służby wywiadowcze (debata)

 • Dz. U. C303E - 128 z 200613.12.2006

  8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C303E - 128 z 200613.12.2006

  9. Ochrona i zachowanie dziedzictwa religijnego w północnej części Cypru (oświadczenie pisemne)

 • Dz. U. C303E - 128 z 200613.12.2006

  10. Międzynarodowa adopcja w Rumunii (oświadczenie pisemne)

 • Dz. U. C303E - 128 z 200613.12.2006

  11. Rzekome wykorzystanie krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów (debata)

 • Dz. U. C303E - 127 z 200613.12.2006

  4.6. Przemysł UE — w kierunku bardziej zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowej (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 127 z 200613.12.2006

  5. Oficjalne powitanie

 • Dz. U. C303E - 127 z 200613.12.2006

  6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C303E - 127 z 200613.12.2006

  7. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C303E - 126 z 200613.12.2006

  4.3. Lotnictwo cywilne (harmonizacja wymagań technicznych i procedur administracyjnych) ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 126 z 200613.12.2006

  4.4. Transport odpadów radioaktywnych oraz wypalonego paliwa jądrowego * (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 126 z 200613.12.2006

  4.5. Badania naukowe i innowacje jako inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 125 z 200613.12.2006

  4. Głosowanie

 • Dz. U. C303E - 125 z 200613.12.2006

  4.1. Wzmocnienie transgranicznej współpracy policyjnej podczas zgromadzeń międzynarodowych w Unii Europejskiej * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 125 z 200613.12.2006

  4.2. Wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 124 z 200613.12.2006

  PROTOKÓŁ

 • Dz. U. C303E - 124 z 200613.12.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C303E - 124 z 200613.12.2006

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C303E - 124 z 200613.12.2006

  2. Prezentacja programu Prezydencji Fińskiej (debata)

 • Dz. U. C303E - 124 z 200613.12.2006

  3. Sytuacja w Palestynie (debata)

 • Dz. U. C303E - 119 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0296Ograniczenie wpływu lotnictwa na zmiany klimatyczneRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ograniczenia wpływu lotnictwa na zmiany klimatyczne (2005/2249(INI))

 • Dz. U. C303E - 114 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0295Ostatnie działania i perspektywy w dziedzinie prawa spółekRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ostatnich działań i perspektyw w dziedzinie prawa spółek (2006/2051(INI))

 • Dz. U. C303E - 110 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0294Konsolidacja usług finansowychRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie większej konsolidacji usług finansowych (2006/2081(INI))

 • Dz. U. C303E - 108 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0293Kryzys w spółce Equitable Life Assurance SocietyRezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie kryzysu w spółce Equitable Life Assurance Society (2006/2026(INI))

 • Dz. U. C303E - 106 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0292System zasobów własnych *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (COM(2006)0099 — C6-0132/2006 — 2006/0039(CNS))

 • Dz. U. C303E - 102 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0291Wyłączenia grupowe dla konferencji linii żeglugowych oraz kabotaż i międzynarodowe usługi trampowe *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 4056/86 określające szczegółowe zasady stosowania art. 85 i 86 do transportu morskiego oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1/2003 w zakresie rozszerzenia jego zakresu na usługi kabotażu i międzynarodowe usługi trampowe (COM(2005)0651 — C6-0046/2006 — 2005/0264(CNS))

 • Dz. U. C303E - 101 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIKOŚWIADCZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I KOMISJI

 • Dz. U. C303E - 101 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0290Ustanowienie Funduszu Spójności ***Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego Fundusz Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1164/94 (9078/2006 — C6-0191/2006 — 2004/0166(AVC))

 • Dz. U. C303E - 100 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0289Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności (zasady ogólne) ***Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne zasady dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (9077/2006 — C6-0192/2006 — 2004/0163(AVC))

 • Dz. U. C303E - 75 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIKWNIOSEK O DORĘCZENIE DOKUMENTÓW

 • Dz. U. C303E - 69 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0288Doręczanie dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych ***IRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych w Państwach Członkowskich (COM(2005)0305 — C6-0232/2005 — 2005/0126(COD))

 • Dz. U. C303E - 69 z 200613.12.2006

  P6_TC1-COD(2005)0126Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 4 lipca 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 z dnia29 maja 2000 r. w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych w Państwach Członkowskich

 • Dz. U. C303E - 68 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0287Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT) (9062/2/2006 — C6-0189/2006 — 2004/0168(COD))

 • Dz. U. C303E - 67 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0285Europejski Fundusz Społeczny ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (9060/4/2006 — C6-0188/2006 — 2004/0165(COD))

 • Dz. U. C303E - 67 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0286Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ***IIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (9059/4/2006 — C6-0187/2006 — 2004/0167(COD))

 • Dz. U. C303E - 66 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0284Baterie i akumulatory oraz odpady w postaci baterii i akumulatorów ***IIIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz odpadów w postaci baterii i akumulatorów i uchylającej dyrektywę 91/157/EWG (PE-CONS 3615/4/2006 — C6-0154/2006 — 2003/0282(COD))

 • Dz. U. C303E - 65 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0283Zastosowanie postanowień Konwencji z Aarhus do instytucji i organów WE ***IIIRezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego tekstu dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty (PE-CONS 3614/1/2006 — C6-0156/2006 — 2003/0242(COD))

 • Dz. U. C303E - 64 z 200613.12.2006

  TEKSTY PRZYJĘTE

 • Dz. U. C303E - 64 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0281Międzynarodowa przestępczość zorganizowana: przemyt migrantów *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu przeciw przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (8174/2006 — COM(2005)0503 — C6-0129/2006 — 2003/0196(CNS))

 • Dz. U. C303E - 64 z 200613.12.2006

  P6_TA(2006)0282Międzynarodowa przestępczość zorganizowana: handel ludźmi *Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu w sprawie zapobiegania, likwidacji i karania handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (8174/2006 — COM(2005)0503 — C6-0130/2006 — 2003/0197(CNS))

 • Dz. U. C303E - 43 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIK II

 • Dz. U. C303E - 33 z 200613.12.2006

  ZAŁĄCZNIK I

 • Dz. U. C303E - 31 z 200613.12.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C303E - 30 z 200613.12.2006

  17. Transport odpadów radioaktywnych oraz wypalonego paliwa jądrowego * (debata)

 • Dz. U. C303E - 30 z 200613.12.2006

  18. Porządek dzienny następnego posiedzenia

 • Dz. U. C303E - 30 z 200613.12.2006

  19. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C303E - 29 z 200613.12.2006

  14. Przemysł UE — w kierunku bardziej zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowej (ciąg dalszy debaty)

 • Dz. U. C303E - 29 z 200613.12.2006

  15. Wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej ***II (debata)

 • Dz. U. C303E - 29 z 200613.12.2006

  16. Lotnictwo cywilne (harmonizacja wymagań technicznych i procedur administracyjnych) ***II (debata)

 • Dz. U. C303E - 27 z 200613.12.2006

  12. Przemysł UE — w kierunku bardziej zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowej (debata)

 • Dz. U. C303E - 27 z 200613.12.2006

  13. Tura pytań (pytania do Komisji)

 • Dz. U. C303E - 26 z 200613.12.2006

  10. Gospodarcze i społeczne skutki restrukturyzacji przedsiębiorstw w Europie (debata)

 • Dz. U. C303E - 26 z 200613.12.2006

  11. Badania naukowe i innowacje jako inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia (debata)

 • Dz. U. C303E - 25 z 200613.12.2006

  8. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

 • Dz. U. C303E - 25 z 200613.12.2006

  9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C303E - 24 z 200613.12.2006

  6.17. Ostatnie wydarzenia i perspektywy w dziedzinie prawa spółek (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 24 z 200613.12.2006

  6.18. Ograniczenie wpływu lotnictwa na zmiany klimatyczne (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 24 z 200613.12.2006

  7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

 • Dz. U. C303E - 23 z 200613.12.2006

  6.14. System zasobów własnych WE * (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 23 z 200613.12.2006

  6.15. Kryzys w spółce Equitable Life Assurance Society (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 23 z 200613.12.2006

  6.16. Konsolidacja w sektorze usług finansowych (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 22 z 200613.12.2006

  6.10. Doręczanie dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych w Państwach Członkowskich ***I (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 22 z 200613.12.2006

  6.11. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności (zasady ogólne) *** (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 22 z 200613.12.2006

  6.12. Ustanowienie Funduszu Spójności *** (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 22 z 200613.12.2006

  6.13. Wyłączenia grupowe dla konferencji linii żeglugowych oraz kabotaż i międzynarodowe usługi trampowe * (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 21 z 200613.12.2006

  6.6. Baterie, akumulatory oraz odpady w postaci baterii i akumulatorów ***III (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 21 z 200613.12.2006

  6.7. Europejski Fundusz Społeczny ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 21 z 200613.12.2006

  6.8. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 21 z 200613.12.2006

  6.9. Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) ***II (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 20 z 200613.12.2006

  6.3. Międzynarodowa przestępczość zorganizowana: przemyt migrantów * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 20 z 200613.12.2006

  6.4. Międzynarodowa przestępczość zorganizowana: handel ludźmi * (art. 131 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 20 z 200613.12.2006

  6.5. Zastosowanie postanowień Konwencji z Aarhus do instytucji i organów WE ***III (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 19 z 200613.12.2006

  6. Głosowanie

 • Dz. U. C303E - 19 z 200613.12.2006

  6.1. Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: Wpływ i konsekwencje polityk strukturalnych dla spójności Unii Europejskiej (art. 117 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 19 z 200613.12.2006

  6.2. Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Regionów: Wpływ i konsekwencje polityk strukturalnych dla spójności Unii Europejskiej (art. 118 Regulaminu) (głosowanie)

 • Dz. U. C303E - 18 z 200613.12.2006

  5. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności (zasady ogólne) *** — Ustanowienie Funduszu Spójności *** — Europejski Fundusz Społeczny ***II — Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ***II — Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (EUWT) ***II (debata)

 • Dz. U. C303E - 17 z 200613.12.2006

  4. 70 lat po zamachu stanu generała Franco w Hiszpanii — (Oświadczenia Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i grup politycznych)

 • Dz. U. C303E - 16 z 200613.12.2006

  3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

 • Dz. U. C303E - 15 z 200613.12.2006

  PROTOKÓŁ

 • Dz. U. C303E - 15 z 200613.12.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C303E - 15 z 200613.12.2006

  1. Otwarcie posiedzenia

 • Dz. U. C303E - 15 z 200613.12.2006

  2. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C303E - 13 z 200613.12.2006

  LISTA OBECNOŚCI

 • Dz. U. C303E - 12 z 200613.12.2006

  20. Baterie, akumulatory oraz odpady w postaci baterii i akumulatorów ***III (debata)

 • Dz. U. C303E - 12 z 200613.12.2006

  21. Porządek dzienny następnego posiedzenia

 • Dz. U. C303E - 12 z 200613.12.2006

  22. Zamknięcie posiedzenia

 • Dz. U. C303E - 11 z 200613.12.2006

  18. Ograniczenie wpływu lotnictwa na zmiany klimatyczne (debata)

 • Dz. U. C303E - 11 z 200613.12.2006

  19. Zastosowanie postanowień Konwencji z Aarhus do instytucji i organów WE ***III (debata)

 • Dz. U. C303E - 10 z 200613.12.2006

  15. Kabotaż i międzynarodowe usługi trampowe * (debata)

 • Dz. U. C303E - 10 z 200613.12.2006

  16. Informacje o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym ***I (debata)

 • Dz. U. C303E - 10 z 200613.12.2006

  17. Ostatnie wydarzenia i perspektywy w dziedzinie prawa spółek (debata)

 • Dz. U. C303E - 9 z 200613.12.2006

  12. Jednominutowe wypowiedzi w znaczących kwestiach politycznych

 • Dz. U. C303E - 9 z 200613.12.2006

  13. Kryzys w spółce ubezpieczeniowej Equitable Life (debata)

 • Dz. U. C303E - 9 z 200613.12.2006

  14. Konsolidacja w sektorze usług finansowych — Fuzje i przejęcia w sferze europejskich giełd papierów wartościowych (debata)

 • Dz. U. C303E - 8 z 200613.12.2006

  9. Teksty porozumień przekazane przez Radę

 • Dz. U. C303E - 8 z 200613.12.2006

  10. Przesunięcie środków

 • Dz. U. C303E - 8 z 200613.12.2006

  11. Porządek obrad

 • Dz. U. C303E - 3 z 200613.12.2006

  8. Składanie dokumentów

 • Dz. U. C303E - 2 z 200613.12.2006

  4. Skład komisji i delegacji

 • Dz. U. C303E - 2 z 200613.12.2006

  5. Skład Parlamentu (obserwatorzy)

 • Dz. U. C303E - 2 z 200613.12.2006

  6. Weryfikacja mandatów

 • Dz. U. C303E - 2 z 200613.12.2006

  7. Podpisanie aktów przyjętych w trybie współdecyzji

 • Dz. U. C303E - 1 z 200613.12.2006

  PROTOKÓŁ

 • Dz. U. C303E - 1 z 200613.12.2006

  PRZEBIEG POSIEDZENIA

 • Dz. U. C303E - 1 z 200613.12.2006

  1. Wznowienie sesji

 • Dz. U. C303E - 1 z 200613.12.2006

  2. Oświadczenie Przewodniczącego

 • Dz. U. C303E - 1 z 200613.12.2006

  3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

 • Dz. U. C303E - 0 z 200613.12.2006

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.