Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 305 POZ 104

Tytuł:

15. Programy oznakowania ekologicznego dla produktów rybołówstwa (debata)

Data ogłoszenia:2006-12-14


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 305 POZ 104

C 305 E/104

Środa, 6 września 2006 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

14.12.2006

Głos zabrali: w sprawie tego wniosku Véronique De Keyser i Antonio Tajani. Parlament odrzucił wniosek. * * Bastiaan Belder przedstawił sprawozdanie. Głos zabrał Benita Ferrero-Waldner (członkini Komisji). Głos zabrali: Karsten Friedrich Hoppenstedt (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON), Antonio Tajani w imieniu grupy PPE-DE, Glyn Ford w imieniu grupy PSE, Cecilia Malmström w imieniu grupy ALDE, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Willy Meyer Pleite w imieniu grupy GUE/NGL, Ģirts Valdis Kristovskis w imieniu grupy UEN, Gerard Batten w imieniu grupy IND/DEM, Paweł Bartłomiej Piskorski niezrzeszony, Georg Jarzembowski, Alexandra Dobolyi, Dirk Sterckx, Caroline Lucas, Jiří Maštálka, Roberta Angelilli, Bogusław Rogalski, Mario Borghezio, Simon Coveney, Katerina Batzeli, Marco Cappato, Eva Lichtenberger, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Bastiaan Belder, Elmar Brok (przewodniczący komisji AFET), Libor Rouček, Alexander Lambsdorff, Milan Horáček, Charles Tannock, Joan Calabuig Rull, Danutė Budreikaitė, Thomas Mann, Ana Maria Gomes, Tokia Saïfi, Józef Pinior, Tunne Kelam, Paul Rübig, Elmar Brok i Benita Ferrero-Waldner. Debata została zamknięta. Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 07.09.2006 r. *


15. Programy oznakowania ekologicznego dla produktów rybołówstwa (debata)

Sprawozdanie w sprawie rozpoczęcia debaty nad stanowiskiem Wspólnoty w sprawie programów oznakowania ekologicznego dla produktów rybołówstwa [2005/2189(INI)] — Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Carmen Fraga Estévez (A6-0219/2006) Carmen Fraga Estévez przedstawiła sprawozdanie. Głos zabrał Joe Borg (członek Komisji). Głos zabrali: Frédérique Ries (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Iles Braghetto w imieniu grupy PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos w imieniu grupy PSE, Elspeth Attwooll w imieniu grupy ALDE, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, Pedro Guerreiro w imieniu grupy GUE/NGL, James Hugh Allister niezrzeszony, Duarte Freitas, Stavros Arnaoutakis, Albert Jan Maat, Paulo Casaca, Ioannis Gklavakis, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, James Nicholson i Joe Borg. Debata została zamknięta. Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 07.09.2006 r.

16. Przystąpienie WE do Haskiej Konferencji Prawa Międzynarodowego Prywatnego *** – Udział Parlamentu Europejskiego w pracach Konferencji Haskiej po przystąpieniu Wspólnoty (debata)

Zalecenie dotyczące wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Haskiej Konferencji Prawa Międzynarodowego Prywatnego [07591/2006 — C6-0138/2006 — 2005/0251 (AVC)] — Komisja Prawna. Sprawozdawca: Diana Wallis (A6-0250/2006) Pytanie ustne (O-0076/2006) zadane przez Giuseppe Garganiego, w imieniu komisji JURI, do Komisji: Zaangażowanie Parlamentu Europejskiego w prace Konferencji Haskiej po przystąpieniu Wspólnoty. (B6-0324/2006) Diana Wallis przedstawił zalecenie.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 305 POZ 104 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.