Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 310 POZ 19

Tytuł:

Sprawa T-285/06: Skarga wniesiona w dniu 11 października 2006 r. — TORRES przeciwko OHIM — Bodegas Cándido (TORRE DE FRIAS)

Data ogłoszenia:2006-12-16


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 310 POZ 19

16.12.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 310/19

na które powołano się w sprzeciwie: W szczególności graficzny znak towarowy „PROMA” dla towarów i usług z klas 6, 20 i 39 (wspólnotowy znak towarowy nr 239 384), przy czym sprzeciw został wniesiony wobec zgłoszenia dotyczącego klas 6 i 20. Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Częściowe uwzględnienie sprzeciwu Decyzja Izby Odwoławczej: Częściowe oddalenie odwołania Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (1), ponieważ ani sporne oznaczenia, ani rozpatrywane towary nie są podobne. W związku z tym w odniesieniu do spornych znaków towarowych nie istnieje jakiekolwiek prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.


na które powołano się w sprzeciwie: Krajowe słowne znaki towarowe TORRES, międzynarodowy słowny znak towarowy TORRES i międzynarodowy słowny znak towarowy LAS TORRES dla towarów z klasy 33 Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Odrzucenie sprzeciwu Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania Podniesione zarzuty: Naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 (1), ponieważ element TORRE pełni dominującą rolę w całościowym wrażeniu wywieranym przez zgłoszony znak towarowy, między oznaczeniami tworzącymi sporne znaki towarowe występują podobieństwa fonetyczne i wizualne oraz w stosunku do tych znaków zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, które czyni niemożliwym ich współistnienie na rynku.

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1).

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1).

Skarga wniesiona w dniu 11 października 2006 r. — TORRES przeciwko OHIM — Bodegas Cándido (TORRE DE FRIAS) (Sprawa T-285/06) (2006/C 310/38) Język skargi: hiszpański

Skarga wniesiona w dniu 11 października 2006 r. — TORRES przeciwko OHIM — Vinícola de Tomelloso (TORRE DE GAZATE) (Sprawa T-286/06) (2006/C 310/39) Język skargi: hiszpański

Strony Strona skarżąca: Miguel Torres, S.A. (Barcelona, Hiszpania) (przedstawiciele: E. Armijo Chávarri, M.A. Baz de San Ceferino i A. Castán Pérez-Gómez, abogados) Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Bodegas Cándido, S.A. Żądania strony skarżącej — stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu z dnia 27 lipca 2006 r. wydanej w sprawie R 1069/2000-2 przy jednoczesnym obciążeniu OHIM kosztami postępowania. Zarzuty i główne argumenty Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Bodegas Cándido, S.A. Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy TORRE DE FRIAS dla towarów z klasy 33 — zgłoszenie nr 305.151 Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie: Skarżąca Znak lub oznaczenie, Żądania strony skarżącej — stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu z dnia 27 lipca 2006 r. wydanej w sprawie R 421/2004-2 przy jednoczesnym obciążeniu OHIM kosztami postępowania Zarzuty i główne argumenty Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Vinícola de Tomelloso, S.C.L Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Słowny znak towarowy TORRE DE GAZATE dla towarów z klasy 33 — zgłoszenie nr 1 632 017 Strony Strona skarżąca: Miguel Torres, S.A. (Barcelona, Hiszpania) (przedstawiciele: E. Armijo Chávarri, M.A. Baz de San Ceferino i A. Castán Pérez-Gómez, abogados) Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Vinícola de Tomelloso, S.C.L

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 310 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C310 - 34 z 200616.12.2006

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 294 z 2.12.2006.

 • Dz. U. C310 - 32 z 200616.12.2006

  Sprawa F-125/06: Skarga wniesiona w dniu 30 października 2006 r. — Deffaa przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 32 z 200616.12.2006

  Sprawa F-126/06: Skarga wniesiona w dniu 30 października 2006 r. — Mangazzù przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 31 z 200616.12.2006

  Sprawa F-120/06: Skarga wniesiona w dniu 26 października 2006 r. — Dálnoky przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C310 - 31 z 200616.12.2006

  Sprawa F-122/06: Skarga wniesiona w dniu 23 października 2006 r. — Roodhuijzen przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 30 z 200616.12.2006

  Sprawa T-316/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Pierik-Bomers przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 30 z 200616.12.2006

  Sprawa T-339/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Achten przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 29 z 200616.12.2006

  Sprawa T-282/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Visser's Tankstations przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 29 z 200616.12.2006

  Sprawa T-286/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Tankstation en Automobielbedrijf Tromp przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 29 z 200616.12.2006

  Sprawa T-287/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Autobedrijf Nelissen St. Geertruid przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 29 z 200616.12.2006

  Sprawa T-309/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Snijders Olie przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 29 z 200616.12.2006

  Sprawa T-314/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Weghorst-Oliko przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 29 z 200616.12.2006

  Sprawa T-315/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Autobedrijf Geve przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 28 z 200616.12.2006

  Sprawa T-274/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Self Service Station Borne przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 28 z 200616.12.2006

  Sprawa T-275/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Self Service de Bleek przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 28 z 200616.12.2006

  Sprawa T-276/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Self Service Station Hasselerbaan przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 28 z 200616.12.2006

  Sprawa T-277/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Self Service Station Weghorst przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 28 z 200616.12.2006

  Sprawa T-278/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Shell Hengelo Zuid przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 28 z 200616.12.2006

  Sprawa T-281/99: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 października 2006 r. — Visser's Oliehandel Horst przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 27 z 200616.12.2006

  Sprawa T-300/06: Skarga wniesiona w dniu 4 września 2006 r. — Promat przeciwko OHIM — Puertas Proma (Promat)

 • Dz. U. C310 - 27 z 200616.12.2006

  Sprawa T-302/06: Skarga wniesiona w dniu 6 listopada 2006 r. — Hartmann przeciwko OHIM (E)

 • Dz. U. C310 - 26 z 200616.12.2006

  Sprawa T-298/06: Skarga wniesiona w dniu 18 października 2006 r. — Agencja Wydawnicza Technopol przeciwko OHIM (1000)

 • Dz. U. C310 - 25 z 200616.12.2006

  Sprawa T-296/06: Skarga wniesiona w dniu 19 października 2006 r. — Dongguan Nanzha Leco Stationery przeciwko Radzie Unii Europejskiej

 • Dz. U. C310 - 25 z 200616.12.2006

  Sprawa T-297/06: Skarga wniesiona w dniu 17 października 2006 r. — Majątek Hutniczy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 24 z 200616.12.2006

  Sprawa T-295/06: Skarga wniesiona w dniu 19 października 2006 r. — Base przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 23 z 200616.12.2006

  Sprawa T-293/06: Skarga wniesiona w dniu 19 października 2006 r. — NBC Fourth Realty przeciwko OHIM — Regalado Pareja i Pedrol (PK MAX)

 • Dz. U. C310 - 23 z 200616.12.2006

  Sprawa T-294/06: Skarga wniesiona w dniu 28 października 2006 r. — Nordmilch przeciwko OHIM (Vitality)

 • Dz. U. C310 - 22 z 200616.12.2006

  Sprawa T-291/06: Skarga wniesiona w dniu 18 października 2006 — Operator ARP/Komisja

 • Dz. U. C310 - 21 z 200616.12.2006

  Sprawa T-290/06: Skarga wniesiona w dniu 9 października 2006 r. — Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. C310 - 20 z 200616.12.2006

  Sprawa T-287/06: Skarga wniesiona w dniu 11 października 2006 r. — TORRES przeciwko OHIM — Bodega Peñalba López (Torre Albéniz)

 • Dz. U. C310 - 20 z 200616.12.2006

  Sprawa T-289/06: Skarga wniesiona w dniu 11 października 2006 r. — CESD-Communautaire przeciwko Komisji

 • Dz. U. C310 - 19 z 200616.12.2006

  Sprawa T-286/06: Skarga wniesiona w dniu 11 października 2006 r. — TORRES przeciwko OHIM — Vinícola de Tomelloso (TORRE DE GAZATE)

 • Dz. U. C310 - 18 z 200616.12.2006

  Sprawa T-49/06: Skarga wniesiona w dniu 16 lutego 2006 r. — González Sánchez przeciwko OHIM — Bankinter (ENCUENTA)

 • Dz. U. C310 - 18 z 200616.12.2006

  Sprawa T-243/06: Skarga wniesiona w dniu 4 września 2006 r. — Promat przeciwko OHIM — Puertas Proma (PROMAT)

 • Dz. U. C310 - 17 z 200616.12.2006

  Sprawa T-366/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 września 2006 r. — Hensotherm przeciwko OHIM — Hensel (HENSOTHERM) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Słowno-graficzny wspólnotowy znak towarowy HENSOTHERM — Słowny krajowy znak towarowy HENSOTHERM — niedopuszczalność skargi na decyzję stwierdzającą nieważność znaku — Terminy — Restitutio in intergum)

 • Dz. U. C310 - 17 z 200616.12.2006

  Sprawa T-420/05 R II: Postanowienie prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 października 2006 r. — Vischim przeciwko Komisji (Środek tymczasowy — Wniosek o zawieszenie wykonania aktu — Dyrektywa 91/414/EWG — Nowy wniosek — Nowe okoliczności faktyczne — Okoliczności niecierpiące zwłoki — Brak)

 • Dz. U. C310 - 17 z 200616.12.2006

  Sprawa T-442/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 października 2006 r. — Biofarma przeciwko OHIM — Anca Health Care (CAFON) (Wspólnotowy znak towarowy — Cofnięcie wniosku o rejestrację — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C310 - 16 z 200616.12.2006

  Sprawa T-13/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 października 2006 r. — Castell des Remei przeciwko OHIM — Bodegas Roda (ODA) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Wcześniejszy międzynarodowy słowny znak towarowy RODA i wcześniejsze krajowe słowne znaki towarowe BODEGAS RODA, RODA I i RODA II — Zgłoszenie wspólnotowego słownego znaku towarowego ODA — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C310 - 16 z 200616.12.2006

  Sprawa T-172/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 października 2006 r. — Armacell przeciwko OHIM — nmc (ARMAFOAM) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ARMAFOAM — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy NOMAFOAM — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo towarów i oznaczeń — Zakwestionowanie podobieństwa towarów po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem)

 • Dz. U. C310 - 15 z 200616.12.2006

  Sprawa T-483/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 października 2006 r. — Armour Pharmaceutical przeciwko OHIM — Teva Pharmaceutical Industries (GALZIN) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie wspólnotowego słownego znaku towarowego GALZIN — Wcześniejszy krajowy słowny znak towarowy CALSYN — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Podobieństwo towarów i oznaczeń — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Artykuł 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 40/94 — Żądania OHIM — Dopuszczalność)

 • Dz. U. C310 - 15 z 200616.12.2006

  Sprawa T-499/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 października 2006 r. — Hammarplast przeciwko OHIM — Steninge Slott (STENINGE SLOTT) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego STENINGE SLOTT — Wcześniejszy słowny znak towarowy STENINGE KERAMIK — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd)

 • Dz. U. C310 - 15 z 200616.12.2006

  Sprawa T-503/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 października 2006 r. — Pessoa e Costa przeciwko Komisji (Wykonanie wyroku Sądu — Międzyinstytucjonalne przeniesienie do Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) — Odmowa — Wpływ na przebieg postępowania dyscyplinarnego)

 • Dz. U. C310 - 14 z 200616.12.2006

  Sprawy połączone od T-350/04 do T-352/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 października 2006 r. — Bitburger Brauerei przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUD, American Bud i Anheuser Busch Bud) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego BUD — Zgłoszenia graficznych wspólnotowych znaków towarowych American Bud i Anheuser Busch Bud — Wcześniejsze słowne i graficzne krajowe znaki towarowe zawierające wyraz bit — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94)

 • Dz. U. C310 - 14 z 200616.12.2006

  Sprawa T-406/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 października 2006 r. — Bonnet przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości (Urzędnicy — Zatrudnienie — Członkowie personelu tymczasowego — Lektorzy wyroków — Artykuł 2 lit. c) warunków zatrudnienia innych pracowników — Akt niekorzystny — Stosunki oparte na zaufaniu)

 • Dz. U. C310 - 13 z 200616.12.2006

  Sprawa T-281/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 października 2006 r. — Staboli przeciwko Komisji (Służba publiczna — Wykonywanie działalności poza instytucją — Udział w konferencjach w charakterze mówcy — Zezwolenie — Wniosek o przyznanie urlopu specjalnego ze względu na szkolenie — Odmowa)

 • Dz. U. C310 - 13 z 200616.12.2006

  Sprawa T-311/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 października 2006 r. — Buendía Sierra przeciwko Komisji (Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansowania za rok 2003 — Przyznanie punktów pierwszeństwa)

 • Dz. U. C310 - 12 z 200616.12.2006

  Sprawa T-87/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 października 2006 r. — Arranz Benitez przeciwko Parlamentowi (Urzędnicy — Wynagrodzenie — Rzeczywisty podział kosztów utrzymania dzieci w następstwie rozwodu dwojga urzędników — Uwzględnienie dla celów obliczenia ulgi podatkowej)

 • Dz. U. C310 - 12 z 200616.12.2006

  Sprawa T-173/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 października 2006 r. — Carius przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Służba publiczna — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Ocena za lata 2001/2002 — Skarga o uchylenie — Zarzut niezgodności z prawem — Prawo do obrony — Obowiązek uzasadnienia — Oczywisty błąd w ocenie)

 • Dz. U. C310 - 12 z 200616.12.2006

  Sprawa T-182/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 października 2006 r. — Van der Spree przeciwko Komisji (Urzędnicy — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Ocena za okres 2001/2002 — Artykuły 26 i 43 regulaminu pracowniczego — Prawo do obrony — Uchylenie )

 • Dz. U. C310 - 11 z 200616.12.2006

  Sprawa T-274/02: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 24 października 2006 r. — Ritek i Prodisc Technology przeciwko Radzie (Dumping — Płyty kompaktowe jednokrotnego zapisu pochodzące z Tajwanu — Określenie marginesu dumpingu — Wybór asymetrycznej metody obliczania — Struktura cen eksportowych różniąca się w zależności od nabywcy, regionu lub okresu — Technika zwana zerowaniem)

 • Dz. U. C310 - 11 z 200616.12.2006

  Sprawa T-302/03: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 października 2006 r. — PTV przeciwko OHIM (map&guide) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego map&guide — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C310 - 11 z 200616.12.2006

  Sprawa T-432/03 i T-95/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 17 października 2006 r. — Dehon przeciwko Parlamentowi (Urzędnicy — Wakujące stanowisko — Wykonanie wyroku Sądu uchylającego decyzję o powołaniu — Artykuł 29 ust. 1 regulaminu pracowniczego — Organizacja konkursu wewnętrznego)

 • Dz. U. C310 - 9 z 200616.12.2006

  Sprawa C-440/06: Skarga wniesiona w dniu 24 października 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C310 - 9 z 200616.12.2006

  Sprawa C-441/06: Skarga wniesiona w dniu 28 października 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice francuskiej

 • Dz. U. C310 - 8 z 200616.12.2006

  Sprawa C-419/06: Skarga wniesiona w dniu 13 października 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C310 - 8 z 200616.12.2006

  Sprawa C-424/06: Skarga wniesiona w dniu 16 października 2006 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej

 • Dz. U. C310 - 7 z 200616.12.2006

  Sprawa C-412/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Stuttgart (Niemcy) w dniu 10 października 2006 r. — Annelore Hamilton przeciwko Volksbank Filder eG

 • Dz. U. C310 - 7 z 200616.12.2006

  Sprawa C-417/06 P: Odwołanie od wyroku wydanego w dniu 13 lipca 2006 r. w sprawie T-225/04 Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 12 października 2006 r. przez Republikę Włoską

 • Dz. U. C310 - 6 z 200616.12.2006

  Sprawa C-405/06 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba) wydanego w dniu 11 lipca 2006 r. w sprawie T-247/02 Miguel Torres, S.A. przeciwko OHIM i Bodegas Muga, S.A.,wniesione w dniu 2 października 2006 r. przez Miguel Torres, S.A.

 • Dz. U. C310 - 6 z 200616.12.2006

  Sprawa C-408/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 5 października 2006 r. — Landesanstalt für Landwirtschaft, Abteilung Förderwesen und Fachrecht przeciwko Franz Götz

 • Dz. U. C310 - 5 z 200616.12.2006

  Sprawa C-402/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden w dniu 27 września 2006 r. — Op- en Overslagbedrijf Van der Vaart B.V. przeciwko Staatssecretaris van Financiën

 • Dz. U. C310 - 5 z 200616.12.2006

  Sprawa C-404/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 28 września 2006 r. — Quelle AG przeciwko Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände

 • Dz. U. C310 - 4 z 200616.12.2006

  Sprawa C-393/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Vergabekontrollsenat des Landes Wien (Austria) w dniu 22 września 2006 r. — Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt GmbH przeciwko Fernwärme Wien GmbH

 • Dz. U. C310 - 4 z 200616.12.2006

  Sprawa C-400/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez des Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy) w dniu 26 wrzesnia 2006 r. — Codirex Expeditie BV przeciwko Staatssecretaris van Financiën

 • Dz. U. C310 - 3 z 200616.12.2006

  Sprawa C-385/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy)w dniu 18 września 2006 r. — Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant przeciwko Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening

 • Dz. U. C310 - 2 z 200616.12.2006

  Sprawa C-384/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 18 września 2006 r. — Gemeente Rotterdam przeciwko Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Dz. U. C310 - 1 z 200616.12.2006

  Sprawa C-149/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione w dniu 20 marca 2006 r. — Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate przeciwko Porto Antico di Genova SpA

 • Dz. U. C310 - 1 z 200616.12.2006

  Sprawa C-360/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Hamburg (Niemcy) w dniu 5 września 2006 r. — Heinrich Bauer Verlag BeteiligungsGmbH przeciwko Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg

 • Dz. U. C310 - 1 z 200616.12.2006

  Sprawa C-383/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Niderlandy) w dniu 18 września 2006 r. — Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening przeciwko Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.