Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 55 POZ 53

Tytuł:

Wszczęcie postępowania (Sprawa nr COMP/M.4094 — Ineos/BP Dormagen)

Data ogłoszenia:2006-03-07


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 55 POZ 53

7.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Wszczęcie postępowania (Sprawa nr COMP/M.4094 — Ineos/BP Dormagen) (2006/C 55/17)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

C 55/53

W dniu 28 lutego 2006 r. Komisja podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie, po wcześniejszym stwierdzeniu, iż zgłoszona sprawa wzbudza poważne wątpliwości co do jej zgodności ze wspólnym rynkiem. Niniejsze wszczęcie postępowania otwiera drugą fazę dochodzenia w stosunku do zgłoszonej koncentracji. Obecna decyzja jest oparta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji. Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 15 dni od daty niniejszej publikacji, aby mogły zostać w pełni wzięte po uwagę podczas procedury. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.4094 — Ineos/BP Dormagen, na adres: European Commission Competition DG Merger Registry J-70 B-1049 Brussels


pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 55 POZ 53 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C55 - 63 z 20067.3.2006

  Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady określającego zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 w odniesieniu do zakresu czasowego zbierania danych dotyczących cen w zharmonizowanym wskaźniku cen konsumpcyjnych (CON/2006/13)

 • Dz. U. C55 - 61 z 20067.3.2006

  Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 24 lutego 2006 r. wydana na wniosek Rady Unii Europejskiej dotycząca projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w sprawie przekazywania danych z zakresu rachunków narodowych (CON/2006/12)

 • Dz. U. C55 - 60 z 20067.3.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3971 — Deutsche Post/Exel)

 • Dz. U. C55 - 60 z 20067.3.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3670 — EQT Group/Carl Zeiss/Sola)

 • Dz. U. C55 - 59 z 20067.3.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4084 — Banca Intesa/NH Hoteles/NH Italia)

 • Dz. U. C55 - 59 z 20067.3.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3589 — Körber/Winkler + Dünnebier)

 • Dz. U. C55 - 58 z 20067.3.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4105 — DSV/Frans Maas)

 • Dz. U. C55 - 58 z 20067.3.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3930 — LBO/Wheelabrator Allevard)

 • Dz. U. C55 - 57 z 20067.3.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4118 — CVC/KKR/AVR)

 • Dz. U. C55 - 57 z 20067.3.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4088 — GIB/Groupe FLO)

 • Dz. U. C55 - 56 z 20067.3.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4142 — Time Warner/CBS/JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

 • Dz. U. C55 - 55 z 20067.3.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3848 — Sea-Invest/EMO-EKOM)

 • Dz. U. C55 - 54 z 20067.3.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4161 — SEI/VWBN)

 • Dz. U. C55 - 52 z 20067.3.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4169 — Virgin/CPW/JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

 • Dz. U. C55 - 51 z 20067.3.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4076 — Boston Scientific/Guidant)

 • Dz. U. C55 - 50 z 20067.3.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4150 — Abbott/Guidant)

 • Dz. U. C55 - 49 z 20067.3.2006

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C55 - 45 z 20067.3.2006

  Opinia Rady z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2005-2008 przygotowanego przez Słowenię

 • Dz. U. C55 - 41 z 20067.3.2006

  Opinia Rady z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji przygotowanego przez Łotwę na lata 2005-2008

 • Dz. U. C55 - 37 z 20067.3.2006

  Opinia Rady z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2005–2009 przygotowanego przez Estonię

 • Dz. U. C55 - 33 z 20067.3.2006

  Opinia Rady z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie zaktualizowanego programu stabilności na lata 2005-2008 przygotowanego przez Austrię

 • Dz. U. C55 - 29 z 20067.3.2006

  Opinia Rady z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie zaktualizowanego programu stabilności na lata 2005–2008 przygotowanego przez Luksemburg

 • Dz. U. C55 - 25 z 20067.3.2006

  Opinia Rady z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie zaktualizowanego programu stabilności przygotowanego przez Belgię na lata 2005-2009

 • Dz. U. C55 - 21 z 20067.3.2006

  Opinia Rady z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji Szwecji na lata 2005-2008

 • Dz. U. C55 - 17 z 20067.3.2006

  Opinia Rady z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji Słowacji na lata 2005-2008

 • Dz. U. C55 - 13 z 20067.3.2006

  Opinia Rady z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji Węgier na lata 2005-2008

 • Dz. U. C55 - 9 z 20067.3.2006

  Opinia Rady z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji Danii na lata 2005–2010

 • Dz. U. C55 - 5 z 20067.3.2006

  Opinia Rady z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie zaktualizowanego programu konwergencji Republiki Czeskiej na lata 2005–2008

 • Dz. U. C55 - 1 z 20067.3.2006

  Opinia Rady z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie zaktualizowanego programu stabilności Finlandii na lata 2005-2009

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.