Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 56 POZ 1

Tytuł:

Oświadczenie Niderlandów zgodnie z art. 5 i art. 97 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie

Data ogłoszenia:2006-03-08


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 56 POZ 1

8.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 56/1

I

(Informacje)

RADA

Oświadczenie Niderlandów zgodnie z art. 5 i art. 97 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (2006/C 56/01) Rząd Niderlandów pragnie poinformować w sprawie następującej kwestii. Na mocy art. 5 i art. 97 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, państwa członkowskie mają obowiązek wskazać w oświadczeniu ustawodawstwo dotyczące zabezpieczeń społecznych, do którego ma zastosowanie wspomniane rozporządzenie i przekazać to oświadczenie. Rząd Niderlandów pragnie zmienić jeden z punktów oświadczenia. Dnia 1 stycznia 2005 r. weszła w życie ustawa o opiece nad dziećmi (Wet Kinderopvang). Opieka nad dziećmi finansowana jest przez trzy strony: rodziców, rząd i pracodawców. Warunkiem zależnego od dochodów udziału rządu w kosztach opieki nad dziećmi jest zatrudnienie obojga rodziców lub otrzymywanie przez nich świadczeń. Udział rządu w kosztach musi być zaklasyfikowany jako zasiłek rodzinny. Powyższe powoduje następującą zmianę: Prawodawstwo i systemy, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Świadczenia rodzinne: — „Ustawa z dnia 9 lipca 2004 r. (Niderlandzki Dz.U. 2004, 455) o uregulowaniach dotyczących udziału w kosztach opieki nad dziećmi i gwarancji jakości opieki nad dziećmi (ustawa o opiece nad dziećmi)”.


pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 56 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C56 - 12 z 20068.3.2006

  Program Socrates — Faza druga (2000-2006) — Zaproszenie do składania wniosków EAC/12/06 — Przyznanie dotacji na działania w zakresie rozpowszechniania i wykorzystywania wyników (konferencje i seminaria) w celu wykorzystania wyników projektów Socrates — Zawiadomienie o publikacji zaproszenia do składania wniosków w Internecie

 • Dz. U. C56 - 11 z 20068.3.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4036 — TPG IV/Apax/Q-Telecom)

 • Dz. U. C56 - 11 z 20068.3.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4116 — Apax/Tommy Hilfiger Corporation)

 • Dz. U. C56 - 10 z 20068.3.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4149 — Imperial Holdings/Lex Commercial/Lex Multipart) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

 • Dz. U. C56 - 9 z 20068.3.2006

  Zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów na terenie bloku Q11 niderlandzkiego szelfu kontynentalnego

 • Dz. U. C56 - 8 z 20068.3.2006

  Komunikat rządu francuskiego dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane zezwoleniem Joigny)

 • Dz. U. C56 - 6 z 20068.3.2006

  Komunikat rządu francuskiego dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane zezwoleniem Mairy)

 • Dz. U. C56 - 4 z 20068.3.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dz. U. C56 - 3 z 20068.3.2006

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek (88/378/EWG)

 • Dz. U. C56 - 2 z 20068.3.2006

  Kursy walutowe euro

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.