Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 67 POZ 31

Tytuł:

Wszczęcie postępowania (Sprawa nr COMP/M.4009 — CIMC/BURG)

Data ogłoszenia:2006-03-18


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 67 POZ 31

18.3.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Wszczęcie postępowania (Sprawa nr COMP/M.4009 — CIMC/BURG) (2006/C 67/12)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

C 67/31

W dniu 13 marca 2006 r. Komisja podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie, po wcześniejszym stwierdzeniu, iż zgłoszona sprawa wzbudza poważne wątpliwości co do jej zgodności ze wspólnym rynkiem. Niniejsze wszczęcie postępowania otwiera drugą fazę dochodzenia w stosunku do zgłoszonej koncentracji. Obecna decyzja jest oparta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji. Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 15 dni od daty niniejszej publikacji, aby mogły zostać w pełni wzięte po uwagę podczas procedury. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.4009 — CIMC/BURG, na adres: Commission of the European Communities DG Competition Merger Registry J-70 B-1049 Brussels


pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 67 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C67 - 38 z 200618.3.2006

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C67 - 37 z 200618.3.2006

  Specjalne sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego zgodnie z art. 3 ust. 7 Statutu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

 • Dz. U. C67 - 36 z 200618.3.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4112 — Cerberus/Goldman Sachs/Wittur)

 • Dz. U. C67 - 35 z 200618.3.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4043 — Plastal/Dynamit Nobel Kunststoff)

 • Dz. U. C67 - 35 z 200618.3.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4111 — Goldman Sachs/Daiwa/SMBC/Sanyo)

 • Dz. U. C67 - 34 z 200618.3.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3942 — Adidas/Reebok)

 • Dz. U. C67 - 34 z 200618.3.2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4093 — Toyota Tsusho/Tomen)

 • Dz. U. C67 - 32 z 200618.3.2006

  Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C67 - 30 z 200618.3.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4159 — Aegon/Caja Navarra/Seguros Navarra JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

 • Dz. U. C67 - 29 z 200618.3.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4181 — Blackstone/Center Parcs (UK) Group) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

 • Dz. U. C67 - 28 z 200618.3.2006

  Organizacja międzybranżowa w sektorze świeżych owoców i warzyw [Zawiadomienie wydane na podstawie art. 19 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 2200/96]

 • Dz. U. C67 - 23 z 200618.3.2006

  Pomoc państwa — Niemcy — Pomoc państwa C 39/2005 (ex NN 36/2005 & N 189/2005) — Zwolnienie z podatku na oleje mineralne dla szklarń — Zaproszenie do przedkładania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE

 • Dz. U. C67 - 22 z 200618.3.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4174 — The Coca-Cola Company/Coca-Cola Hellenic Bottling Company/Fonti del Vulture S.r.l. Traficante) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

 • Dz. U. C67 - 18 z 200618.3.2006

  Status przystąpienia WE do regulaminów z zakresu homologacji pojazdów z dniem 31 grudnia 2005 roku

 • Dz. U. C67 - 16 z 200618.3.2006

  Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków wyrównawczych stosowanych względem przywozu niektórych mikroukładów elektronicznych znanych jako pamięci DRAM (pamięci dynamiczne o dostępie swobodnym) pochodzących z Republiki Korei

 • Dz. U. C67 - 11 z 200618.3.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dz. U. C67 - 4 z 200618.3.2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dz. U. C67 - 3 z 200618.3.2006

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C67 - 1 z 200618.3.2006

  Rezolucjia Rady z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie reakcji władz celnych na najnowsze tendencje w zakresie podrabiania towarów i piractwa

 • Dz. U. C67 - 0 z 200618.3.2006

  Informacja

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.