Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 7 POZ 3

Tytuł:

Zezwolenie na pomoc państwa zgodnie z art. 61 Porozumienia EOG i art. 1 ust. 3 części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale — Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA o niewnoszeniu zastrzeżeń

Data ogłoszenia:2006-01-12


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 7 POZ 3

12.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 7/3

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

URZĄD NADZORU EFTA

Zezwolenie na pomoc państwa zgodnie z art. 61 Porozumienia EOG i art. 1 ust. 3 części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA o niewnoszeniu zastrzeżeń (2006/C 7/03)

Data przyjęcia decyzji Nr pomocy Państwo EFTA Tytuł

22 czerwca 2005 r. Sprawa 55682 Norwegia Zwolnienie z podatku od energii elektrycznej dla sektorów przemysłu o dużym zapotrzebowaniu na energię uczestniczących w programie na rzecz wydajnego wykorzystania energii Celem programu jest wspieranie wydajnego wykorzystania energii The Parliament's annual decision on electricity tax, the Regulation on excise duties, ref. § 3-12-11 (1) and the standard „Agreement Concerning the Promotion of Energy Efficient Energy Use in Energy Intensive Industries” to be entered into between the Norwegian State and each of the relevant companies qualifying for participation Program pomocy Zwolnienie z podatku wynosi około 25 mln NOK rocznie 10 lat 25 mln NOK rocznie Pomoc ograniczona jest do działów przemysłu o dużym zapotrzebowaniu na energię w sektorach związanych z produkcją, przemyśle górniczym, pracach związanych z działaniami społecznymi, o ile energia elektryczna jest wykorzystywana przez przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją przemysłową w taki sam sposób, co przedsiębiorstwa działające w sektorze produkcji i przemyśle górniczym oraz przemysł dostarczający pary i gorącej wody Ministerstwo Finansów P.O. Box 8008 Dep, N-0030 Oslo Roczne wydatki planowane w ramach programu: 25 mln NOK Łączna kwota: 250 mln NOK 3 mln EUR 30 mln EUR


Cel Podstawa prawna

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota przyznanej pomocy indywidualnej (w walucie krajowej) Czas trwania Maksymalna pomocy Sektory gospodarki intensywność

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2006 NR 7 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C7 - 9 z 200612.1.2006

  Wykaz naturalnych wód mineralnych w Islandii i Norwegii zgodnie z art. 1 dyrektywy Rady 80/777/EWG z dnia 15 lipca 1980 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w zakresie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych

 • Dz. U. C7 - 7 z 200612.1.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa zgodnie z art. 61 Porozumienia o EOG i art. 1 ust. 3 części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale — Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie wniosku dotyczącego odpowiednich środków związanych z programem ulg podatkowych i obniżek opłat dla Norðurál hf. Wniosek został zatwierdzony przez Islandię

 • Dz. U. C7 - 6 z 200612.1.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa zgodnie z art. 61 Porozumienia EOG i art. 1 ust. 3 części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale — Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA o niewnoszeniu zastrzeżeń

 • Dz. U. C7 - 5 z 200612.1.2006

  Ogłoszenie decyzji Państw Członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym

 • Dz. U. C7 - 4 z 200612.1.2006

  Zezwolenie na pomoc państwa zgodnie z art. 61 Porozumienia EOG i art. 1 ust. 3 części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale — Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA o niewnoszeniu zastrzeżeń

 • Dz. U. C7 - 2 z 200612.1.2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4098 — Investcorp/Autodistribution Group) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach uproszczonej procedury

 • Dz. U. C7 - 1 z 200612.1.2006

  Kursy walutowe euro

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.