Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 120 POZ 11

Tytuł:

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

Data ogłoszenia:2007-05-31


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 120 POZ 11

31.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 120/11

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (2007/C 120/07)

Numer środka pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa programu pomocy lub podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną Podstawa prawna Planowane roczne wydatki lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi


XA 7004/07 Włochy Veneto Ulgi na zakup lub leasing nowych narzędzi lub maszyn produkcyjnych

Legge 28.11.1965, n. 1329 Deliberazione della Giunta Regionale n. 4347 del 28.12.2006 Program pomocy Całkowita kwota roczna pomocy Gwarantowana pożyczka Pomoc indywidualna Całkowita pomocy Gwarantowana pożyczka kwota 4 milionów EUR

Maksymalna intensywność pomocy

Pomoc podlega pułapom intensywności pomocy określonym w art. 4 ust. 7 rozporządzenia WE nr 70/2001 i z tego względu nie może przekroczyć 40 % wydatków kwalifikowalnych. 1.1.2007 Do dnia 31.12.2008 Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw mający na celu ułatwienie zakupu nowych narzędzi lub maszyn produkcyjnych poprzez udział w subwencjonowaniu odsetek wynoszący 50 % referencyjnej stopy procentowej. Koszty montażu, testowania, transportu i pakowania kwalifikują się w granicach maksymalnie do 15 % kosztów maszyny. Kwota udzielonej pomocy może pokryć 100 % programu inwestycji w okresie do siedmiu lat, wliczając w to okres amortyzacji wstępnej nieprzekraczający dwóch lat. W żadnym wypadku wysokość każdorazowo udzielonego wsparcia nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy, na którą zezwalają obowiązujące przepisy Unii Europejskiej.

Data realizacji Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej Cel pomocy

Sektory gospodarki

Pomoc przyznana małym i średnim przedsiębiorstwom rolnym prowadzącym działalność związaną z przetwórstwem produktów rolnych określonych w art. 2 ust. 2 lit. m) i n) rozporządzenia (WE) nr 70/2001 oraz obrotem nimi. Regione Veneto — Assessorato alle Politiche dell'economia, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione, delle politiche istituzionali — Direzione Industria Corso del Popolo, 14 I–30172 Venezia — Mestre Tel. (39) 041 279 58 10 Fax (39) 041 279 58 08 E-mail: dir.industria@regione.veneto.it http://www.regione.veneto.it/Economia/Attivitą+Produttive/Industria

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Strona internetowa

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 120 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C120 - 12 z 200731.5.2007

  Pomoc państwa — Włochy — Pomoc państwa C 13/07 (ex NN 15/06 & N 734/06) — Pomoc na ratowanie oraz restrukturyzację spółki New Interline S.p.A. — Zaproszenie do przedkładania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE (1)

 • Dz. U. C120 - 9 z 200731.5.2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dz. U. C120 - 7 z 200731.5.2007

  Komunikat Komisji dotyczący ilości dostępnych w drugim półroczu 2007 r. odnośnie do niektórych produktów w sektorze mleka i przetworów mlecznych w ramach niektórych kontyngentów otwartych przez Wspólnotę

 • Dz. U. C120 - 6 z 200731.5.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C120 - 4 z 200731.5.2007

  Decyzja Rady z dnia 25 maja 2007 r. dotycząca mianowania i zastąpienia członków Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

 • Dz. U. C120 - 3 z 200731.5.2007

  Zawiadomienie do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z pkt 8 lit. a) i d) załącznika IID do rozporządzenia (WE) nr 41/2007

 • Dz. U. C120 - 1 z 200731.5.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.