Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 132 POZ 5

Tytuł:

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

Data ogłoszenia:2007-06-14


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 132 POZ 5

14.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 132/5

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 132/02)

Data przyjęcia decyzji Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Podstawa prawna

24.4.2007 N 272/06 Belgia Vlaams Gewest Tessenderlo Chemie NV en Limburgse Vinyl Maatschappij NV te Tessenderlo Decreet 15 december 1993 het laatst gewijzigd op 6.2.2004, (BS 04.03.94), Besluit Vlaamse Regering betreffende steun voor ecologie-investeringen dd 11.1.2002 in toepassing van de richtlijnen MGB3.4-VL 7.4 overgangsbepaling; Besluit Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaams Gewest dd 1.10.2004 (BS 07.02.2005) en Ministerieel Besluit tot uitvoering van het Besluit Vlaamse Regering van 1.10.2004, dd 29.10.2004 (BS 10.12.2004). Program pomocy Ochrona środowiska Dotacje bezpośrednie Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 12 547 515 mln EUR 12 % 1.1.2007-31.12.2009 Przemysł chemiczny i farmaceutyczny Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap


Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy Budżet

Intensywność pomocy Czas trwania Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Data przyjęcia decyzji Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

8.5.2007 N 182/07 Włochy Umbria Aiuti agli investimenti nell'energia fotovoltaica e per la protezione ambientale

C 132/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2007

Podstawa prawna Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy Budżet Intensywność pomocy Czas trwania Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Inne informacje

Dispositivo regionale DOCUP 2000-2006 Regione Umbria Misura 3.1: sostegno alle imprese per la tutela e la riqualificazione ambientale Program pomocy Ochrona środowiska Dotacje bezpośrednie Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 10 mln EUR; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 10 mln EUR 60 % 15.4.2007-31.12.2007 Sektory związane z produkcją, Hotelarstwo i gastronomia (turystyka) Regione Umbria —

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 132 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C132 - 13 z 200714.6.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4710 — Rasperia/Raiffeisen-Holding/Uniqa/Strabag) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C132 - 12 z 200714.6.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4733 — Apax Partners Worldwide/Electro-Stock Grup) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C132 - 9 z 200714.6.2007

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. C132 - 8 z 200714.6.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C132 - 7 z 200714.6.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4579 — Investor/Morgan Stanley/Mölnlycke) (1)

 • Dz. U. C132 - 1 z 200714.6.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.