Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 133 POZ 19

Tytuł:

Zaproszenie do składania wniosków w ramach projektu wieloletniego programu prac dotyczącego dotacji na rzecz transeuropejskiej sieci energia (TEN-E) na 2007 r. (Decyzja Komisji C(2007) 2479)

Data ogłoszenia:2007-06-15


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 133 POZ 19

15.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 133/19

Zaproszenie do składania wniosków w ramach projektu wieloletniego programu prac dotyczącego dotacji na rzecz transeuropejskiej sieci energia (TEN-E) na 2007 r. (Decyzja Komisji C(2007) 2479) (2007/C 133/08) Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu, niniejszym ogłasza zaproszenie do składnia wniosków, w celu przyznania dotacji na projekty zgodnie z priorytetami i celami określonymi w projekcie rocznego programu dotyczącego dotacji w dziedzinie transeuropejskiej sieci energia na 2007 r. Maksymalna kwota przeznaczona na realizację wniosków na 2007 r. wynosi 21 200 000 EUR. Termin składania wniosków upływa w dniu 31 sierpnia 2007 r. Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków jest dostępny na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/grants/proposal_en.htm


pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 133 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C133 - 22 z 200715.6.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4732 — Terra Firma/EMI) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C133 - 21 z 200715.6.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4660 — MSREF/Hilton Hotels/Portfolio Hotels) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C133 - 20 z 200715.6.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4720 — Doughty Hanson/Axcom) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C133 - 18 z 200715.6.2007

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach programów prac „Współpraca” i „Możliwości” siódmego programu ramowego WE na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

 • Dz. U. C133 - 12 z 200715.6.2007

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie dotyczących pomocy państwa, przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją rolną

 • Dz. U. C133 - 11 z 200715.6.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C133 - 3 z 200715.6.2007

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dz. U. C133 - 2 z 200715.6.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4588 — Petroplus/Coryton Refinery Business) (1)

 • Dz. U. C133 - 1 z 200715.6.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4561 — GE/Smiths Aerospace) (1)

 • Dz. U. C133 - 1 z 200715.6.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4615 — Merlin/Tussauds) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.