Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 138 POZ 1

Tytuł:

Opinia Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmienionego planu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych z zakładu odkażania i odzyskiwania uranu „SOCATRI” przy elektrowni jądrowej Tricastin we Francji, zgodnie z art. 37 traktatu Euratom

Data ogłoszenia:2007-06-22


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 138 POZ 1

22.6.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 138/1

I

(Rezolucje, zalecenia, stanowiska i opinie)

OPINIE

KOMISJA

OPINIA KOMISJI z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmienionego planu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych z zakładu odkażania i odzyskiwania uranu „SOCATRI” przy elektrowni jądrowej Tricastin we Francji, zgodnie z art. 37 traktatu Euratom

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2007/C 138/01) W dniu 25 października 2006 r. zgodnie z art. 37 traktatu Euratom Komisja Europejska otrzymała od rządu Francji dane ogólne dotyczące zmienionego planu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych z zakładu odkażania i odzyskiwania uranu „SOCATRI”. Na podstawie ogólnych danych i po konsultacji z grupą ekspertów Komisja sporządziła następującą opinię: 1. Odległość pomiędzy przedmiotowym obiektem a najbliższym miejscem położonym na terytorium innego państwa członkowskiego, w tym przypadku Włoch, wynosi około 170 km. 2. Ogólnym skutkiem zmienionego planu będzie rozszerzenie zakresu zezwolenia na zrzut promieniotwórczych substancji gazowych uwzględniając tryt, węgiel C14 oraz radionuklidy powstające podczas oczyszczania substancji stanowiących wachlarz możliwości przemiany uranu. 3. Podczas normalnej eksploatacji planowane zmiany nie spowodują narażenia zdrowia ludności innych państw członkowskich. 4. W przypadku nieplanowanego uwolnienia substancji promieniotwórczych, będącego następstwem wypadku o charakterze i skali przewidzianych w początkowych ogólnych danych, planowana zmiana nie spowoduje w innych państwach członkowskich przyjęcia dawek, które negatywnie wpłynęłyby na stan zdrowia ludności. Podsumowując, Komisja jest zdania, że wdrożenie zmienionego planu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych w jakiejkolwiek formie z zakładu odkażania i odzyskiwania uranu „SOCATRI” przy elektrowni jądrowej Tricastin we Francji nie może, zarówno podczas normalnej eksploatacji jak i w następstwie wypadku o charakterze i skali określonych w ogólnych danych, spowodować radioaktywnego skażenia wody, gleby lub powietrza innego państwa członkowskiego.


pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 138 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C138 - 41 z 200722.6.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4717 — TAC/Tower Automotive) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C138 - 40 z 200722.6.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4698 — Apollo/CEVA/EGL) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C138 - 39 z 200722.6.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4637 — Sachsenfonds Holding/Eastmerchant/Nikko Principal Investments) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C138 - 37 z 200722.6.2007

  Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub stali niestopowej, pochodzących, między innymi, z Rosji

 • Dz. U. C138 - 36 z 200722.6.2007

  Ostatnia publikacja dokumentów KOM, innych niż wnioski legislacyjne oraz wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję  Dz.U. C 126 z 7.6.2007

 • Dz. U. C138 - 31 z 200722.6.2007

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych

 • Dz. U. C138 - 24 z 200722.6.2007

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych

 • Dz. U. C138 - 18 z 200722.6.2007

  Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dz. U. C138 - 14 z 200722.6.2007

  Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C138 - 13 z 200722.6.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C138 - 5 z 200722.6.2007

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C138 - 4 z 200722.6.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer) (1)

 • Dz. U. C138 - 3 z 200722.6.2007

  Opinia Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. dotycząca planu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych powstałych w związku z modyfikacją uprawnień do emisji gazowych i płynnych odpadów promieniotwórczych w celu likwidacji INB 91 i zmiany działalności INB 141 w elektrowni jądrowej Creys-Malville we Francji, przedłożonego zgodnie z art. 37 Traktatu Euratom

 • Dz. U. C138 - 2 z 200722.6.2007

  Opinia Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie planu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych w związku z likwidacją elektrowni jądrowej w Obrigheim znajdującej się w Republice Federalnej Niemiec, zgodnie z art. 37 traktatu Euratom

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.