Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 144 POZ 2

Tytuł:

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4569 — GE/Abbott Diagnostics Division) (1)

Data ogłoszenia:2007-06-29


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 144 POZ 2

C 144/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.6.2007

II

(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4569 — GE/Abbott Diagnostics Division)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 144/02) W dniu 24 kwietnia 2007 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny: — na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://ec.europa.eu/comm/ competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń, — w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32007M4569. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego. (http://eur-lex.europa.eu)


Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4674 — KKR/Stefano Pessina/Alliance Boots)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 144/03) W dniu 18 czerwca 2007 r. Komisja podjęła decyzję o nie sprzeciwianiu się wyżej wymienionej koncentracji oraz uznaniu jej za zgodną z regułami wspólnego rynku. Powyższa decyzja zostaje wydana na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004. Pełny tekst decyzji jest dostępny wyłącznie w języku angielskim i będzie opublikowany po uprzednim usunięciu ewentualnych tajemnic handlowych przedsiębiorstw. Tekst decyzji będzie dostępny: — na stronie internetowej: Europa — Dyrekcja Generalna do spraw Konkurencji (http://ec.europa.eu/comm/ competition/mergers/cases/). Strona ta została wyposażona w różnorodne opcje wyszukiwania, takie jak spis firm, numerów spraw, dat oraz spis sektorów przemysłowych, które mogą być pomocne w znalezieniu poszczególnych decyzji w sprawach połączeń, — w formie elektronicznej na stronie internetowej EUR-Lex, pod numerem dokumentu 32007M4674. EUR-Lex pozwala na dostęp on-line do dokumentacji prawa Europejskiego. (http://eur-lex.europa.eu)

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 144 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C144 - 25 z 200729.6.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4688 — Nestlé/Gerber) (1)

 • Dz. U. C144 - 22 z 200729.6.2007

  Zaproszenie do składania ofert (nr VIII-2008/01) — Dotacje dla partii politycznych na poziomie europejskim

 • Dz. U. C144 - 11 z 200729.6.2007

  Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 maja 2007 r. do dnia 31 maja 2007 r.(Decyzje podjęte na mocy art. 34 dyrektywy 2001/83/WE lub art. 38 dyrektywy 2001/82/WE)

 • Dz. U. C144 - 5 z 200729.6.2007

  Zestawienie decyzji wspólnotowych w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 1 maja 2007 r. do dnia 31 maja 2007 r.(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

 • Dz. U. C144 - 4 z 200729.6.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C144 - 3 z 200729.6.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4599 — RWE Power/Carbon/JV) (1)

 • Dz. U. C144 - 2 z 200729.6.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4674 — KKR/Stefano Pessina/Alliance Boots) (1)

 • Dz. U. C144 - 1 z 200729.6.2007

  Zawiadomienie dla osób, grup i podmiotów umieszczonych w wykazie przewidzianym w art. 2 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu (zob. załącznik do decyzji Rady 2007/445/WE z dnia 28 czerwca 2007 r.)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.