Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 170 POZ 29

Tytuł:

Sprawa T-171/07: Skarga wniesiona w dniu 14 maja 2007 r. — Avaya przeciwko OHIM — ZyXEL Communications (VANTAGE CNM)

Data ogłoszenia:2007-07-21


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 170 POZ 29

21.7.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 170/29

Skarga wniesiona w dniu 14 maja 2007 r. — Avaya przeciwko OHIM — ZyXEL Communications (VANTAGE CNM) (Sprawa T-171/07) (2007/C 170/57) Język skargi: angielski

Dalej, w ramach drugiego z zarzutów, skarżąca twierdzi, że Izba Odwoławcza niedostatecznie uwzględniła identyczność towarów i usług oznaczanych kolidującymi znakami towarowymi, a także wysoki stopień podobieństwa samych znaków.

Strony Strona skarżąca: Avaya Inc. (Basking Ridge, USA) (przedstawiciele: adwokaci A. Beschorner, B. Glaser i C. Thomas) Strona pozwana: Urząd Harmonizacji Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) w ramach Rynku


Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2007 r. — Atlantic Dawn i in. przeciwko Komisji (Sprawa T-172/07) (2007/C 170/58) Język postępowania: angielski

Uczestnikiem postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: ZyXEL Communications Corp. (Hsin-Chu, Tajwan) Żądania strony skarżącej — stwierdzenie nieważności decyzji Drugiej Izby Odwoławczej nr R 156/2006-2 z dnia 14 marca 2007 r. dotyczącej zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego „VANTAGE CNM” (zgłoszenie nr 3 291 457); — obciążenie pozwanego kosztami postępowania poniesionymi w toku postępowania przed Sądem i obciążenie interwenienta kosztami postępowania administracyjnego przed Izbą Odwoławczą. Zarzuty i główne argumenty Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: ZyXEL Communications Corp. Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: Graficzny wspólnotowy znak towarowy „VANTAGE” dla towarów i usług z klas 9 i 42 — zgłoszenie nr 3 291 457 Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w sprzeciwie: Avaya Inc. Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: Słowny wspólnotowy znak towarowy „MULTIVANTAGE” dla towarów i usług z klas 9, 38 i 42 — zgłoszenie nr 2 409 589 Decyzja Wydziału Sprzeciwów: Odrzucenie sprzeciwu w całości Decyzja Izby Odwoławczej: Oddalenie odwołania Podniesione zarzuty: W uzasadnieniu swojej skargi skarżąca przedstawia dwa różne zarzuty: zarzut naruszenia zasady równego traktowania i braku spójności praktyki decyzyjnej oraz zarzut naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i naruszenia ogólnych zasad prawa znaków towarowych. W ramach pierwszego z zarzutów skarżąca twierdzi, że Izba Odwoławcza wydała decyzję odmienną od wydanej wcześniej w sprawie równoległej, która dotyczyła niemal identycznej kwestii, nie uzasadniając w żaden sposób tej nagłej zmiany praktyki decyzyjnej. Strony

Strona skarżąca: Atlantic Dawn Ltd (Killybegs, Irlandia), Antarctic Fishing Co. Ltd (Killybegs, Irlandia), Atlantean Ltd (Killybegs, Irlandia), Killybegs Fishing Enterprises Ltd (Killybegs, Irlandia), Doyle Fishing Co. Ltd (Killybegs, Irlandia), Western Seaboard Fishing Co. Ltd (Killybegs, Irlandia), O'Shea Fishing Co. Ltd (Killybegs, Irlandia), Aine Fishing Co. Ltd (Burtonport, Irlandia), Brendelen Ltd (Lifford, Irlandia), Cavankee Fishing Co. Ltd (Lifford, Irlandia), Ocean Trawlers Ltd (Killybegs, Irlandia), Eileen Oglesby (Burtonport, Irlandia), Noel McGing (Killybegs, Irlandia), Mullglen Ltd (Balbriggan, Irlandia), Bradan Fishing Co. Ltd (Sligo, Irlandia), Larry Murphy (Castletownbere, Irlandia), Pauric Conneelly (Claregalway, Irlandia), Thomas Flaherty (Kilronan, Irlandia), Carmarose Trawling Co. Ltd (Killybegs, Irlandia), Colmcille Fishing Ltd (Killybegs, Irlandia) (przedstawiciele: D. Barry, Solicitor, G. Hogan, SC, N. Travers i T. O'Sullivan, Barristers) Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej Skarżący wnoszą do Sądu o: — stwierdzenie nieważności rozporządzenia Komisji (WE) nr 147/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. dostosowującego określone kwoty połowowe od 2007 r. do 2012 r. na mocy art. 23 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa, — tytułem żądania ewentualnego, stwierdzenie nieważności art. 1 rozporządzenia oraz załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 147/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. dostosowującego określone kwoty połowowe od 2007 r. do 2012 r. na mocy art. 23 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa ponieważ, oraz w zakresie w jakim, wyżej wymienione przepisy obniżają kwoty połowowe makreli (Scomber scombrus) przyznane Irlandii na lata 2007 - 2012 r., — obciążenie Komisji kosztami postępowania.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 170 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C170 - 43 z 200721.7.2007

  Sprawa F-47/07: Skarga wniesiona w dniu 21 maja 2007 r. — Behmer przeciwko Parlamentowi

 • Dz. U. C170 - 43 z 200721.7.2007

  Sprawa F-51/07: Skarga wniesiona w dniu 30 maja 2007 r. — Bui Van przeciwko Komisji

 • Dz. U. C170 - 42 z 200721.7.2007

  Sprawa F-121/05: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 14 czerwca 2007 r. — De Meerleer przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Konkurs otwarty — Niedopuszczenie do egzaminów pisemnych — Doświadczenie zawodowe — Obowiązek uzasadnienia — Powiadomienie o decyzji komisji konkursowej — Żądanie ponownego przeegzaminowania)

 • Dz. U. C170 - 42 z 200721.7.2007

  Sprawa F-46/07: Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2007 r. — Tzirani przeciwko Komisji

 • Dz. U. C170 - 41 z 200721.7.2007

  Sprawa T-205/07: Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2007 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C170 - 41 z 200721.7.2007

  Sprawa T-206/07: Skarga wniesiona w dniu 12 czerwca 2007 r. — Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware przeciwko Radzie

 • Dz. U. C170 - 40 z 200721.7.2007

  Sprawa T-203/07: Skarga wniesiona w dniu 5 czerwca 2007 r. — Cemex Polska/Komisja

 • Dz. U. C170 - 40 z 200721.7.2007

  Sprawa T-204/07: Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2007 r. — Włochy przeciwko Komisji

 • Dz. U. C170 - 39 z 200721.7.2007

  Sprawa T-198/07: Skarga wniesiona w dniu 5 czerwca 2007 r. — Cementownia „Warta”/Komisja

 • Dz. U. C170 - 39 z 200721.7.2007

  Sprawa T-199/07: Skarga wniesiona w dniu 5 czerwca 2007 r. — Cementownia „Odra”/Komisja

 • Dz. U. C170 - 38 z 200721.7.2007

  Sprawa T-196/07: Skarga wniesiona w dniu 5 czerwca 2007 r. — Dyckerhoff Polska/Komisja

 • Dz. U. C170 - 38 z 200721.7.2007

  Sprawa T-197/07: Skarga wniesiona w dniu 5 czerwca 2007 r. — Grupa Ożarów/Komisja

 • Dz. U. C170 - 37 z 200721.7.2007

  Sprawa T-195/07: Skarga wniesiona w dniu 5 czerwca 2007 r. — Lafarge Cement/Komisja

 • Dz. U. C170 - 36 z 200721.7.2007

  Sprawa T-192/07: Skarga wniesiona w dniu 4 czerwca 2007 r. — Comité de défense de la viticulture charentaise przeciwko Komisji

 • Dz. U. C170 - 36 z 200721.7.2007

  Sprawa T-193/07: Skarga wniesiona w dniu 5 czerwca 2007 r. — Górażdże Cement przeciwko Komisji

 • Dz. U. C170 - 35 z 200721.7.2007

  Sprawa T-188/07: Skarga wniesiona w dniu 28 maja 2007 r. — Fastweb przeciwko Komisji

 • Dz. U. C170 - 34 z 200721.7.2007

  Sprawa T-185/08: Skarga wniesiona w dniu 29 maja 2007 r. — Calvin Klein Trademark Trust przeciwko OHIM — Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA)

 • Dz. U. C170 - 34 z 200721.7.2007

  Sprawa T-186/07: Skarga wniesiona w dniu 29 maja 2007 r. — Ashoka przeciwko OHIM (DREAM IT, DO IT)

 • Dz. U. C170 - 33 z 200721.7.2007

  Sprawa T-182/07: Skarga wniesiona w dniu 29 maja 2007 r. — Borco-Marken-Import Matthiesen przeciwko OHIM

 • Dz. U. C170 - 33 z 200721.7.2007

  Sprawa T-184/07: Skarga wniesiona w dniu 25 maja 2007 r. — Avon Products przeciwko OHIM (ANEW ALTERNATIVE)

 • Dz. U. C170 - 32 z 200721.7.2007

  Sprawa T-179/07: Skarga wniesiona w dniu 23 maja 2007 r. — ANVIL KNITWEAR przeciwko OHIM — Aprile e Aprile (Aprile)

 • Dz. U. C170 - 32 z 200721.7.2007

  Sprawa T-181/07: Skarga wniesiona w dniu 25 maja 2007 r. — Eurocopter przeciwko OHIM (STEADYCONTROL)

 • Dz. U. C170 - 31 z 200721.7.2007

  Sprawa T-177/07: Skarga wniesiona w dniu 23 maja 2007 r. — Mediaset SpA przeciwko Komisji

 • Dz. U. C170 - 31 z 200721.7.2007

  Sprawa T-178/07: Skarga wniesiona w dniu 21 maja 2007 r. — Euro- Information przeciwko OHIM CYBERHOME

 • Dz. U. C170 - 30 z 200721.7.2007

  Sprawa T-173/07: Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2007 r. — Reno Schuhcentrum przeciwko OHIM — Payless ShoeSource Worldwide (Payless ShoeSource)

 • Dz. U. C170 - 29 z 200721.7.2007

  Sprawa T-172/07: Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2007 r. — Atlantic Dawn i in. przeciwko Komisji

 • Dz. U. C170 - 28 z 200721.7.2007

  Sprawa T-170/07: Skarga wniesiona w dniu 8 maja 2007 r. — Opus Arte UK Ltd przeciwko OHIM — Arte (OPUS ARTE)

 • Dz. U. C170 - 27 z 200721.7.2007

  Sprawa T-167/07: Skarga wniesiona w dniu 18 maja 2007 r. — Far Eastern Textile przeciwko Radzie

 • Dz. U. C170 - 27 z 200721.7.2007

  Sprawa T-168/07: Skarga wniesiona w dniu 16 maja 2007 r. — Professional Tennis Registry przeciwko OHIM — Registro Profesional de Tenis (PTR PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY)

 • Dz. U. C170 - 26 z 200721.7.2007

  Sprawa T-164/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 maja 2007 r. — Wauthier et Deveen przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za okres 2001/2002 — Skarga oczywiście niedopuszczalna i oczywiście pozbawiona jakichkolwiek podstaw prawnych)

 • Dz. U. C170 - 26 z 200721.7.2007

  Sprawa T-199/05: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 maja 2007 r. — Gnemmi przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Ocena za rok 2003 — Skarga oczywiście niedopuszczalna i oczywiście pozbawiona podstawy prawnej)

 • Dz. U. C170 - 26 z 200721.7.2007

  Sprawa T-335/06: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 maja 2007 r. — Włochy przeciwko Komisji (Zdrowie zwierząt — Włoski rynek mięsa drobiowego — Odmowa przyjęcia przez Komisję wyjątkowych środków w celu złagodzenia skutków epidemii ptasiej grypy — Skarga na bezczynność — Zajęcie stanowiska kładącego kres bezczynności — Umorzenie postępowania)

 • Dz. U. C170 - 25 z 200721.7.2007

  Sprawa T-112/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 maja 2007 r. — Sanz i in. przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za okres 2001/2002 — Skarga oczywiście niedopuszczalna i oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy prawnej)

 • Dz. U. C170 - 25 z 200721.7.2007

  Sprawa T-149/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 maja 2007 r. — Czigàny i in. przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Ocena za okres 2001/2002 — Skarga oczywiście niedopuszczalna i oczywiście pozbawiona podstawy prawnej)

 • Dz. U. C170 - 24 z 200721.7.2007

  Sprawa T-441/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 czerwca 2007 r. — IVG Immobilien przeciwko OHIM (I) (Wspólnotowy znak towarowy — Oznaczenia graficzne — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C170 - 24 z 200721.7.2007

  Sprawa T-207/06: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 czerwca 2007 r. — Europie przeciwko OHIM (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego EUROPIG — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Brak charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) i artykuł 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C170 - 24 z 200721.7.2007

  Sprawa T-97/04: Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 maja 2007 r. — Gnemmi i Aguiar przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Ocena — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej — Postępowanie w sprawie oceny za okres 2001/2002 — Skarga oczywiście niedopuszczalna i oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy prawnej)

 • Dz. U. C170 - 23 z 200721.7.2007

  Sprawa T-190/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 czerwca 2007 r. — Sherwin-Williams przeciwko OHIM (TWIST & POUR) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie wspólnotowego słownego znaku towarowego TWIST & POUR — Bezwzględna podstawa odmowy rejestracji — Znak towarowy pozbawiony charakteru odróżniającego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C170 - 23 z 200721.7.2007

  Sprawy połączone T-251/05 i T-425/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 czerwca 2007 r. — Mediocurso przeciwko Komisji (EFS — Kształcenie — Zmniejszenie pierwotnie przyznanej pomocy finansowej — Uzasadnienie — Zasady pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań — Brak oczywiście błędnej oceny)

 • Dz. U. C170 - 23 z 200721.7.2007

  Sprawa T-339/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 czerwca 2007 r. — MacLean-Fogg przeciwko OHIM (LOKTHREAD) (Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego LOKTHREAD — Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji — Charakter opisowy — Artykuł 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C170 - 22 z 200721.7.2007

  Sprawa T-105/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 czerwca 2007 r. — Assembled Investments (Proprietary) przeciwko OHIM — Waterford Wedgwood (WATERFORD STELLENBOSCH) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego WATERFORD STELLENBOSCH — Wcześniejszy słowny wspólnotowy znak towarowy WATERFORD — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Brak podobieństwa towarów — Brak komplementarności — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C170 - 22 z 200721.7.2007

  Sprawa T-167/05: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 13 czerwca 2007 r. — Grether przeciwko OHIM — Crisgo (FENNEL) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie wspólnotowego graficznego znaku towarowego FENNEL — Wcześniejszy wspólnotowy słowny znak towarowy FENJAL — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b), art. 73 zdanie drugie i art. 74 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 40/94)

 • Dz. U. C170 - 21 z 200721.7.2007

  Sprawa T-432/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 czerwca 2007 r. — Parlante przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu za 2003 r. — Odmowa awansu — Przyznanie punktów awansu — Porównanie zasług — Równość traktowania — Ogólne przepisy wykonawcze do art. 45 regulaminu pracowniczego — Zarzut niezgodności z prawem — Ochrona uzasadnionych oczekiwań)

 • Dz. U. C170 - 21 z 200721.7.2007

  Sprawa T-433/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 czerwca 2007 r. — Davi przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu za 2003 r. — Odmowa awansu — Przyznanie punktów awansu — Porównanie zasług — Równość traktowania — Ogólne przepisy wykonawcze do art. 45 regulaminu pracowniczego — Zarzut niezgodności z prawem — Ochrona uzasadnionych oczekiwań)

 • Dz. U. C170 - 21 z 200721.7.2007

  Sprawa T-442/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 czerwca 2007 r. — Walderdorff przeciwko Komisji (Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awansu za 2003 r. — Odmowa awansu — Przyznanie punktów awansu — Porównanie zasług — Równość traktowania — Ogólne przepisy wykonawcze do art. 45 regulaminu pracowniczego — Zarzut niezgodności z prawem — Ochrona uzasadnionych oczekiwań)

 • Dz. U. C170 - 20 z 200721.7.2007

  Sprawy połączone od T-60/04 do T-64/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 czerwca 2007 r. — Budějovický Budvar przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUD) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego BUD — Nazwa pochodzenia zarejestrowana na podstawie porozumienia lizbońskiego — Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Odrzucenie sprzeciwu)

 • Dz. U. C170 - 20 z 200721.7.2007

  Sprawa T-232/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 czerwca 2007 r. — Grecja przeciwko Komisji (EFOGR — Sekcja Gwarancji — Wspólnotowy rejestr winnic — Decyzja nakazująca zwrot kwot wypłaconych tytułem zaliczki)

 • Dz. U. C170 - 19 z 200721.7.2007

  Sprawy połączone od T-53/04 do T-56/04, T-58/04 i T-59/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 czerwca 2007 r. — Budějovický Budvar przeciwko OHMI — Anheuser-Busch (BUDWEISER) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego BUDWEISER — Oznaczenia pochodzenia zarejestrowane na podstawie Porozumienia lizbońskiego — Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Odrzucenie sprzeciwu)

 • Dz. U. C170 - 19 z 200721.7.2007

  Sprawy połączone T-57/04 i T-71/04: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 czerwca 2007 r. — Budějovický Budvar i Anheuser-Busch przeciwko OHIM (AB GENUINE Budweiser KING OF BEERS) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego zawierającego określenia „AB”, „genuine”, „budweiser” i „king of beers” — Wcześniejszy słowny międzynarodowy znak towarowy BUDWEISER — Nazwy pochodzenia zarejestrowane na podstawie porozumienia lizbońskiego — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 40/94 — Częściowe uwzględnienie i częściowe odrzucenie sprzeciwu)

 • Dz. U. C170 - 18 z 200721.7.2007

  Sprawa C-267/07: Skarga wniesiona w dniu 5 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Słowenii

 • Dz. U. C170 - 18 z 200721.7.2007

  Sprawa C-378/06: Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 15 maja 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État — Belgia) — Clear Channel Belgium SA przeciwko Ville de Liège

 • Dz. U. C170 - 17 z 200721.7.2007

  Sprawa C-264/07: Skarga wniesiona w dniu 1 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej

 • Dz. U. C170 - 16 z 200721.7.2007

  Sprawa C-254/07: Skarga wniesiona w dniu 30 maja 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii

 • Dz. U. C170 - 16 z 200721.7.2007

  Sprawa C-262/07 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) wydanego w dniu 19 marca 2007 r. w sprawie T-183/04 Tokai Europe GmbH przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 1 czerwca 2007 r. przez Tokai Europe GmbH

 • Dz. U. C170 - 15 z 200721.7.2007

  Sprawa C-247/07: Skarga wniesiona w dniu 23 maja 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Zjednoczonemu Królestwu Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

 • Dz. U. C170 - 15 z 200721.7.2007

  Sprawa C-248/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen (Belgia) w dniu 23 maja 2007 r. — B.V. Trespa International przeciwko N.V. Nova Haven- en Vervoerbedrijf i B.V.B.A. Meadwestvaco Europe

 • Dz. U. C170 - 15 z 200721.7.2007

  Sprawa C-251/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta domstolen (Szwecja) w dniu 29 maja 2007 r. — Gävle Kraftvärme AB przeciwko Länsstyrelsen i Gävleborgs län

 • Dz. U. C170 - 14 z 200721.7.2007

  Sprawa C-242/07 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) wydanego w dniu 15 marca 2007 r. w sprawie T-5/07 Belgia przeciwko Komisji, wniesione w dniu 18 maja 2007 r. przez Królestwo Belgii

 • Dz. U. C170 - 13 z 200721.7.2007

  Sprawa C-240/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy) w dniu 16 maja 2007 r. — Sony Music Entertainment (Germany) GmbH przeciwko Falcon Neue Medien Vertrieb GmbH

 • Dz. U. C170 - 13 z 200721.7.2007

  Sprawa C-241/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Riigikohus (Estonia) w dniu 21 maja 2007 r. — JK Otsa Talu OÜ przeciwko Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

 • Dz. U. C170 - 12 z 200721.7.2007

  Sprawa C-233/07: Skarga wniesiona w dniu 11 maja 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Portugalskiej

 • Dz. U. C170 - 12 z 200721.7.2007

  Sprawa C-239/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas w dniu 14 maja 2007 r. — Julius Sabatauskas i in. przeciwko Parlamentowi Republiki Litewskiej

 • Dz. U. C170 - 11 z 200721.7.2007

  Sprawa C-231/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour d'appel de Bruxelles w dniu 10 maja 2007 r. — Tiercé Ladbroke SA przeciwko państwu belgijskiemu

 • Dz. U. C170 - 11 z 200721.7.2007

  Sprawa C-232/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour d'appel de Bruxelles w dniu 10 maja 2007 r. — Derby SA przeciwko państwu belgijskiemu

 • Dz. U. C170 - 10 z 200721.7.2007

  Sprawa C-214/07: Skarga wniesiona w dniu 23 kwietnia 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej

 • Dz. U. C170 - 10 z 200721.7.2007

  Sprawa C-228/07: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 9 maja 2007 r. — Jörn Petersen przeciwko Arbeitsmarktservice Niederösterreich

 • Dz. U. C170 - 9 z 200721.7.2007

  Sprawa C-99/07 P: Odwołanie od postanowienia Sądu Pierwszej Instancji (czwarta izba) wydanego w dniu 14 grudnia 2006 r. w sprawie T-150/06 Smanor i.in. przeciwko Komisji, wniesione w dniu 13 lutego 2007 r. przez Smanor SA, Huberta Ségaud i Monique Ségaud

 • Dz. U. C170 - 9 z 200721.7.2007

  Sprawa C-202/07 P: Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (piąta izba w powiększonym składzie) wydanego w dniu 30 stycznia 2007 r. w sprawie T-340/03 France Télécom SA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, wniesione w dniu 16 kwietnia 2007 r. przez France Télécom SA

 • Dz. U. C170 - 8 z 200721.7.2007

  Sprawa C-278/06: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 7 czerwca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht — Niemcy) — Manfred Otten przeciwko Landwirtschaftskammer Niedersachsen (Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3950/92 zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1256/1999 — Artykuł 7 ust. 2 — Wygaśnięcie umowy dzierżawy rolnej — Przejściowe nabycie ilości referencyjnej przez wydzierżawiającego nie będącego producentem mleka i nie zamierzającego nim zostać — Przeniesienie ilości referencyjnej na producenta za pośrednictwem państwowego biura sprzedaży w możliwie najkrótszym terminie)

 • Dz. U. C170 - 8 z 200721.7.2007

  Sprawa C-102/05: Postanowienie Trybunału (czwarta izba) z dnia 10 maja 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Regeringsrätten — Szwecja) — Skatteverket przeciwko A, B (Artykuł 104 § 3 akapit pierwszy regulaminu — Swobodny przepływ kapitału — Swoboda przedsiębiorczości — Podatki — Dywidendy z akcji wypłacane przez „spółkę o skoncentrowanym akcjonariacie” — „Zasada dotycząca wynagrodzeń” — Opodatkowanie takich dywidend jako dochodu z kapitału — Obliczanie zryczałtowanego zwrotu z inwestycji — Procent od zainwestowanego kapitału i od części wynagrodzeń — Oddział z siedzibą w państwie trzecim — Nieuwzględnianie wynagrodzeń pracowników tego oddziału)

 • Dz. U. C170 - 7 z 200721.7.2007

  Sprawa C-76/06 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 7 czerwca 2007 r. — Britannia Alloys & Chemicals Ltd. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Konkurencja — Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki — Grzywny — Rok obrotowy właściwy dla ustalenia obrotu, na podstawie którego obliczana jest grzywna)

 • Dz. U. C170 - 7 z 200721.7.2007

  Sprawa C-80/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 7 czerwca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale ordinario di Novara — Włochy) — Carp Snc di L. Moleri e V. Corsi, Associazione Nazionale Artigiani Legno e Arredamenti przeciwko Ecorad Srl (Dyrektywa 89/106/EWG — Wyroby budowlane — Procedura zaświadczania zgodności — Decyzja Komisji 1999/93/WE — Bezpośrednia skuteczność horyzontalna — Wyłączenie)

 • Dz. U. C170 - 6 z 200721.7.2007

  Sprawa C-362/05 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 7 czerwca 2007 r. — Jacques Wunenburger przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (Odwołanie — Służba publiczna — Awans — Postępowanie w sprawie naboru — Odrzucenie kandydatury wnoszącego odwołanie — Odwołanie ze stanowiska — Obowiązek uzasadnienia — Naruszenie prawa — Odwołanie wzajemne — Przedmiot sporu — Interes prawny)

 • Dz. U. C170 - 6 z 200721.7.2007

  Sprawa C-50/06: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 7 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Niderlandów (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Obywatelstwo Unii — Swobodny przepływ obywateli państw członkowskich — Dyrektywa 64/221/EWG — Porządek publiczny — Uregulowania krajowe w kwestii wydalania — Wyroki karne — Wydalenie)

 • Dz. U. C170 - 5 z 200721.7.2007

  Sprawa C-334/05 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 12 czerwca 2007 r. — Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) przeciwko Shaker di L. Laudato & C. Sas, Limiñana y Botella, SL (Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Zgłoszenie graficznego wspólnotowego znaku towarowego zawierającego elementy słowne „Limoncello della Costiera Amalfitana” i „shaker” — Sprzeciw uprawnionego do słownego krajowego znaku towarowego LIMONCHELO)

 • Dz. U. C170 - 5 z 200721.7.2007

  Sprawa C-335/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 7 czerwca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Köln — Niemcy) — Řízení Letového Provozu ČR, s.p. przeciwko Bundesamt für Finanzen (Trzynasta dyrektywa VAT — Artykuł 2 ust. 2 — GATS — Klauzula największego uprzywilejowania — Wykładnia wtórnego prawa wspólnotowego z uwzględnieniem umów międzynarodowych zawartych przez Wspólnotę)

 • Dz. U. C170 - 4 z 200721.7.2007

  Sprawy połączone od C-222/05 do C-225/05: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 7 czerwca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez College van Beroep voor het bedrijfsleven — Niderlandy) — J. van der Weerd, Maatschap Van der Bijl, J.W. Schoonhoven (C-222/05), H. de Rooy sr., H. de Rooy jr. (C-223/05), Maatschap H. en J. van 't Oever, Maatschap F. van 't Oever en W. Fien, B. van 't Oever, Maatschap A. en J. Fien, Maatschap K. Koers en J. Stellingwerf, H. Koers, Maatschap K. en G. Polinder, G. van Wijhe (C-224/05), B.J. van Middendorp (C-225/05) przeciwko Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Rolnictwo — Zwalczanie pryszczycy — Dyrektywa 85/511/EWG — Podniesienie przez sąd krajowy z urzędu zarzutów wynikających z prawa wspólnotowego — Autonomia proceduralna — Zasady równoważności i skuteczności)

 • Dz. U. C170 - 4 z 200721.7.2007

  Sprawa C-254/05: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 7 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Belgii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Artykuły 28 i 30 WE — Ograniczenia ilościowe w przywozie — Środki o skutku równoważnym — Systemy automatycznego wykrywania pożaru za pomocą czujek punktowych — Wymóg spełnienia krajowej normy — Krajowa procedura aprobaty technicznej)

 • Dz. U. C170 - 3 z 200721.7.2007

  Sprawa C-178/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 7 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 69/335/EWG — Podatki pośrednie od gromadzenia kapitału — Podatek kapitałowy — Harmonizacja wyczerpująca — Uregulowanie krajowe przewidujące opodatkowania każdego przeniesienia siedziby, o ile dana spółka nie podlega opodatkowaniu podatkiem kapitałowym w państwie członkowskim pochodzenia — Uregulowanie krajowe przewidujące zwolnienie od podatku spółdzielni rolniczych i ich stowarzyszeń oraz konsorcjów każdego rodzaju — Uregulowanie krajowe przewidujące zwolnienie od podatku współwłasności statków, konsorcjów żeglugi i spółek żeglugi każdego rodzaju — Zwalczanie unikania opodatkowania — Nadużycie prawa — Ograniczenie skutków wyroku w czasie)

 • Dz. U. C170 - 2 z 200721.7.2007

  Sprawa C-156/04: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 7 czerwca 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Dyrektywa 83/182/EWG — Czasowy przywóz środków transportu — Zwolnienia od podatku — Miejsce stałego pobytu w państwie członkowskim)

 • Dz. U. C170 - 2 z 200721.7.2007

  Sprawa C-170/04: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 5 czerwca 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta domstolen) — Klas Rosengren, Bengt Morelli, Hans Särman, Mats Åkerström, Åke Kempe, Anders Kempe, Mats Kempe, Björn Rosengren, Martin Lindberg, Jon Pierre, Tony Staf przeciwko Riksåklagaren (Swobodny przepływ towarów — Artykuły 28 WE, 30 WE i 31 WE — Przepisy krajowe ustanawiające zakaz przywozu napojów alkoholowych przez jednostki — Norma dotycząca istnienia i funkcjonowania szwedzkiego monopolu w zakresie wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych — Ocena — Środek sprzeczny z art. 28 WE — Uzasadnienie względami ochrony zdrowia i życia ludzi — Kontrola proporcjonalności)

 • Dz. U. C170 - 1 z 200721.7.2007

  Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  Dz.U. C 155 z 7.7.2007.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.