Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 181 POZ 1

Tytuł:

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

Data ogłoszenia:2007-08-03


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 181 POZ 1

3.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 181/1

II

(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 181/01)

Data przyjęcia decyzji Numer pomocy Państwo członkowskie Region Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Podstawa prawna Rodzaj środka pomocy Cel pomocy Forma pomocy Budżet


2.7.2007 N 207/07 Włochy Friuli Venezia Giulia Interventi per l'innovazione nei settori del commercio, del turismo, dei servizi e delle strutture industriali Delibere n. 548-549/2007 «Interventi per l'innovazione nei settori del commercio, del turismo, dei servizi e delle strutture industriali» Program pomocy Badania i rozwój Dotacje bezpośrednie Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 75 milionów EUR; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 575 milionów EUR 80 % 1.7.2007-31.12.2013 Wszystkie sektory Direzione centrale attivitą produttive via Trento, 2 I-34132 Trieste —

Intensywność pomocy Czas trwania Sektory gospodarki Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Inne informacje

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze poufnym, można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 181 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C181 - 27 z 20073.8.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4793 — Etex/Lafarge/Gyplac JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C181 - 26 z 20073.8.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4829 — Umicore/Norsk Hydro/Hycore JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C181 - 25 z 20073.8.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4787 — Rhenus/TMI) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dz. U. C181 - 24 z 20073.8.2007

  Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu prac siódmego wspólnotowego programu ramowego w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji

 • Dz. U. C181 - 23 z 20073.8.2007

  Ostatnia publikacja dokumentów KOM, innych niż wnioski legislacyjne oraz wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję  Dz.U. C 138 z 22.6.2007.

 • Dz. U. C181 - 17 z 20073.8.2007

  Dokumenty KOM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

 • Dz. U. C181 - 15 z 20073.8.2007

  Komisja Administracyjna Wspólnot Europejskich ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących — Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72

 • Dz. U. C181 - 14 z 20073.8.2007

  Kursy walutowe euro

 • Dz. U. C181 - 2 z 20073.8.2007

  Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.