Logowanie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 186 POZ 2

Tytuł:

Kursy walutowe euro

Data ogłoszenia:2007-08-09


Treść dokumentu: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 186 POZ 2

C 186/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.8.2007

IV

(Zawiadomienia)

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA

Kursy walutowe euro (1) 8 sierpnia 2007 r. (2007/C 186/03) 1 euro =

Waluta Kurs wymiany Waluta Kurs wymiany

USD JPY DKK GBP SEK CHF ISK NOK BGN CYP CZK EEK HUF LTL LVL MTL PLN

Dolar amerykański Jen Korona duńska Funt szterling Korona szwedzka Frank szwajcarski Korona islandzka Korona norweska Lew Funt cypryjski Korona czeska Korona estońska Forint węgierski Lit litewski Łat łotewski Lir maltański Złoty polski


1,3794 164,5 7,4439 0,67795 9,2347 1,6468 87,32 7,9625 1,9558 0,5842 28,183 15,6466 248,93 3,4528 0,6964 0,4293 3,7728

RON SKK TRY AUD CAD HKD NZD SGD KRW ZAR CNY HRK IDR MYR PHP RUB THB

Lej rumuński Korona słowacka Lir turecki Dolar australijski Dolar kanadyjski Dolar hong kong Dolar nowozelandzki Dolar singapurski Won Rand Juan renminbi Kuna chorwacka Rupia indonezyjska Ringgit malezyjski Peso filipińskie Rubel rosyjski Bat tajlandzki

3,1674 33,323 1,7349 1,6039 1,4496 10,7993 1,8044 2,0843 1 274,77 9,7 10,4487 7,3055 12 820,83 4,7672 62,28 35,083 42,853

(1) Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - Komunikaty ROK 2007 NR 186 POZ 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. C186 - 63 z 20079.8.2007

  Sprostowanie do rezolucji Rady z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie strategii polityki konsumenckiej UE (2007–2013) (  Dz.U. C 162 z 14.7.2007)

 • Dz. U. C186 - 62 z 20079.8.2007

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4730 — Yara/Kermira GrowHow) (1)

 • Dz. U. C186 - 61 z 20079.8.2007

  Skarga wniesiona w dniu 4 kwietnia 2007 r. przez Private Barnehagers Landsforbund przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA (Sprawa E-5/07)

 • Dz. U. C186 - 60 z 20079.8.2007

  Skarga wniesiona w dniu 8 marca 2007 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Republice Islandii (Sprawa E-3/07)

 • Dz. U. C186 - 59 z 20079.8.2007

  Publikacja decyzji państw członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym (1)

 • Dz. U. C186 - 55 z 20079.8.2007

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 90/385/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania (1)

 • Dz. U. C186 - 40 z 20079.8.2007

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych (1)

 • Dz. U. C186 - 37 z 20079.8.2007

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 98/79/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro (1)

 • Dz. U. C186 - 3 z 20079.8.2007

  Publikacja głównych elementów decyzji w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 ustanawiającego Fundusz Spójności, zmienionego rozporządzeniami (WE) nr 1264/1999 i (WE) nr 1265/1999

 • Dz. U. C186 - 1 z 20079.8.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4639 — Gabetti Property Solutions/Marcegaglia/Pirelli Real Estate/Italia Turismo) (1)

 • Dz. U. C186 - 1 z 20079.8.2007

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa COMP/M.4776 — Investcorp/Icopal) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.